אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » פסול ספר הפטרות

פסול ספר הפטרות

שאלה:

ספר הפטרות שהודפס על דמוי קלף והודפס על פי הקרי , כלומר, מלים המופיעות בקרי וכתיב הודפסו לפי הקרי בלבד ואין זכר לכתיב. האם מותר לברך על ספר זה ולקרוא בו בציבוד בשבתות ובמועדים?

תשובה:

ספר הפטרות אינו נפסל לקריאה ואף מותר לברך על ההפטרה בקריאה ממנו, ואפילו שיש לו טעויות כתיב הפוסלים בספר תורה.

ביאורים:

ראשית כל תקנת קריאת ההפטרה כתב הטורי זהב בסי' רפד' ס"ק א' הטעם משום שפעם אחת גזרו גזרה שלא לקרות בתורה, ותקנו חכמים לקרות בנביאים מענינה של הפרשה עשרים ואחד פסוקים שבעה עולים ולכל קריאה שלשה פסוקים כדי שלא תשתכח תקנת הקריאה שתיקן משה רבינו לעם ישראל לקרא בשבת בתורה, וגם היו מברכים על הקריאה בנביאים ז' ברכות כמו שהיו קוראים בתורה ואחר כך נתבטלה הגזירה וחזרו לקרא בתורה, והשאירו את התקנה לקרא מפטיר בנביא עשרים ואחד פסוקים. ותקנו שיהא קורא בתורה תחלה לפני ההפטרה בנביא, מפני כבוד התורה, שאם לא היה קורא אלא בנביא ומברך על קריאתו יהא כבוד תורה וכבוד הנביא שוים ואין זה כבוד התורה, לכן צריך המפטיר לקרות בתורה תחלה כדי שידעו שגדולה התורה מהנביא מצד הקדימה, ולכך מברך המפטיר לפני ההפטרה שבע ברכות כנגד שבעה עולים שקראו בתורה, וכתב הטור בסי' רפד' שהשבע ברכות הם, ב' ברכות לפני ואחרי המפטיר, ואחד לפני ההפטרה, וארבע ברכות לאחר קריאת ההפטרה.

וכתב בשו"ת כתב סופר או"ח סי' נא' שכיון שכל תקנת הקריאה בהפטרה, רק משום התקנה הנ"ל, לכן אין דיני כתיבת ספר ההפטרה כדין כתיבת ספר תורה ולכן אפילו טעויות בכתיבתה אינם פוסלים הקריאה בה ואפילו עם ברכות.

הגב על הנושא

לתחילת הדף