אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » צום יום הכיפורים בחולי סכרת

צום יום הכיפורים בחולי סכרת

כבוד מכובדי ד"ר משה גרג'ואר הי"ו

מכתבו קבלתי וקראתיו בתשומת לב. כתב כבודו דכל החולים בסכרת נעורים יכולים להתענות תוך כדי בדיקות דם תכופות במשך היום לודא שאין שינויים דרסטיים ברמת הסוכרים בדם.

הנני בזה לחוות דעתי בענין.

ברור לי כשמש שחולים רבים בסכרת נעורים אכן יכולים לצום ביוה"כ, ואני מכיר אישית רבים מאלה שבהוראתי צמים תוך כדי פיקוח ומעקב ע"י הרופאים המכירים אותם ומדריכים אותם לאורך כל השנה.

בדרך כלל מורה אני לחולים אלה לעשות נסיון בי"ז בתמוז ושוב בתשעה באב ולראות איך הגוף מגיב לצום ומה כמות האינסולין שהם צריכים בתנאי צום, ואח"כ יכולים הם להתענות ביוה"כ.

אמנם אם הצום ביוה"כ מצריך בדיקות דם יותר תכופות, יצא שכרו בהפסדו, שהרי הוצאת דם לצורך בדיקת רמת הסוכר הוי מלאכה הצריכה לגופה וחמור מאיסור חצי שיעור שבאכילה לשיעורים.

אך חולים הנתונים למעקב רופא מומחה וצמו בימות החול שבהם אפשר לעשות בדיקות דם ללא הגבלה, יכולים לצום ביוה"כ ללא צורך בבדיקות דם תכופות (עפ"י הסכמת הרופא).

תמצית הדבר, לדעתי אין לומר בזה כלל, לא שכל החולים בסכרת נעורים יצומו, ולא שלכולם אסור לצום. בהלכה זו אין בכלל אלא מה שבפרט, וחולים אלה יתנהגו ביוה"כ כהוראת רופא מומחה בתחום זה המכיר את החולה זמן ממושך. ומש"כ הגאון… דכל חולי הסכרת חייבים לאכול ביוה"כ משום דכל מחלה פנימית הוי מכה של חלל ומחללין עליו את השבת, תמיהני, דלפי"ז היינו צריכים להתיר איסור דאורייתא לכל מי שיש לו חום או כל בעיה רפואית, אלא פשוט דיש לדון על כל מחלה ומחלה אם יש בו סכנה או לא, ופשוט דאין זה שייך לדין מכה של חלל.

הנני מברך את כבודו על פעילותו החשובה בענין.

בהוקרה מרובה

ובברכת כוח"ט

אשר וייס

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף