אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » צו ירושה לילדים

צו ירושה לילדים

שאלה:

האם ניתן להוציא צו ירושה כשהילדים עדיין פחות מגיל 18, ואם כן איך?

תשובה:

יש לחלק את התשובה לשניים. אם הילדים הם מעל גיל 13, נגשים לבית הדין הרבני האזורי, ומבקשים להוציא צו ירושה. זה פשוט וקל.

אולם אם הילדים עדיין פחות מגיל 13 והבנות גם הן פחות מגיל 12, כלומר, עפ"י ההלכה הם עדיין "קטנים" שאין להם יכולת להקנות, לא ניתן להוציא צו ירושה עד שיגדלו.

ביאור הענין:

כידוע, עפ"י ההלכה בנות אינן יורשות כלל. אולם עפ"י החוק הן בודאי יורשות בשווה עם הבנים. לכן, כשבאים לעשות צו ירושה בבית הדין, נוהג ביה"ד לשאול האם הבנים מסכימים לחלוק עם הבנות את הירושה, ואם התשובה היא כן הם נוהגים לקבל קנין, כדי להקנות את חלקם לבנות. ולכן אם הבנים עדיים קטנים, אין להם יכולת להקנות ולכן א ניתן להוציא צו ירושה שיהיה תקף גם עפ"י הלכה.

אמנם בשו"ת ציץ אליעזר (חלק טו סי' ס') רצה לומר כי יש פתרון גם לזה, ואין צורך בהקנאה של הבנים, עפ"י המבואר בשו"ע (אבה"ע סי' קיב סעי' א') כי יתומות קטנות מקבלות מזונות מנכסי אביהן שנפטר, וגם זה הוא מתנאי כתובה. ולכן מגיע להם עפ"י דין חלק בירושה. עוד רצה לומר שם, עפ"י המבואר שם (סי' קיג סעי' א'): "מי שמת והניח בת, אומדים דעתו כמה היה בלבו ליתן לה לפרנסת נדונייתה ונותנים לה. ומנין יהיו יודעים אומדן דעתו, מריעיו ומיודעיו ומשאו ומתנו וכבודו, וכן אם השיא בת בחייו אומדים בה. ואם לא ידעו ב"ד אומדן דעתו, נותנים לה מנכסיו עישור לפרנסת נדונייתה". נמצא שיש סיבה נוספת לתת לבת חלק מהירושה.

אלא שברור שלא ניתן לחלק את הירושה בצורה שווה, ולתת לבת חלק שווה עם הבנים מהטעמים הנ"ל. שהרי אפילו אם שווי המזונות לתקופה עד שתתבגר הוא פחות מחלקה היחסי בירושה (המגיעה לה עפ"י חוק). אם אנו קובעים שהבת יורשת בשווה כבר מעתה, הרי שפסקנו לה מזונות לתקופה הרבה יותר ממושכת ממה שמגיע לה. ראה סי' צג שנפסק בשו"ע כי אלמנה מוכרת נכסים עד לשווי של מזונות לששה חודשים, (ולא יותר). וכך גם כל מי שדינו ליטול מזונות, וא"כ איך אנו יכולים לתת לבת כבר עתה מזונות הרבה יותר מהמגיע לה.

כמו כן לגבי הנידוניה. דינה לקבל רק מתי שהיא תנשא, כמבואר בשו"ע שם. ואיך אנו יכולים לת לה כבר מעתה חלק בירושה על חשבון נידוניה שמגיע לה רק בעוד מספר שנים לא מבוטל. לכן אם רוצים להוציא צו ירושה שיהיה תקף גם עפ"י דין צריכים להמתין עד שיגדלו היתומים.

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף