אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » צביעת רהיטים בתשעת הימים

צביעת רהיטים בתשעת הימים

שאלה:
האם דין צביעת רהיטים שווה לצביעת הבית לאיסור בתשעת הימים?

תשובה:

נראה לכאורה שאין צביעת רהיטים נכלל באיסור בנין של שמחה, שהוא שורש ההלכה שעל פיו אנו אוסרים צביעת הבית. ומ"מ שלא במקום צורך מיוחד היה נראה  לדחות כל עסק ביפוי הבית עד לאחר תשעה באב. ומכל מקום אם הוא לצורך הריהוט להצילו מקלקול וכדו' מותר, ואינו בכלל בנין של שמחה.

מקורות:

קיימא לן בסי' תקנ"א סע' ב' על פי דברי הרמב"ם שכמו שאסור בנין של שמחה בימים אלו, הוא הדין "בנין של ציור וכיור". אבל כל מה שאסרו בזה מיירי בבנין ממש וכמו בית חתנות. אבל לא מצינו איסור בחפצים ומטלטלים בעלמא. ומ"מ נראה שיש מידת חסידות לא לייפות אדם ביתו בזמן הזה. ואם הוא להציל הריהווט מקלקול ולא ליפותו, מותר, שאין זה כלל בנין של שמחה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף