אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות » שתית קפה שהוכן בכלים של אינו שומר תורה ומצוות

שתית קפה שהוכן בכלים של אינו שומר תורה ומצוות

שאלה:

הייתי בטיול עם חברים שאינם שומרים תורה ומצוות, לאחד החברים היה ערכה להכנת קפה (גזי-ה, פינג'אן, כף, וכו'). שאלתי האם מותר לשתות מהקפה הנעשה בערכה זו בזמן שערבבו אותו עם כף שסביר שהיא שמשה בעבר גם לבשר וגם לחלב? יש לציין שאת הכף מכניסים לפינג'אן ולכן מדובר בכלי ראשון. כמו כן הסתפקתי האם הפינג'אן נאסר מחמת הכף?

תשובה:

מותר לשתות את הקפה שהוכן בכלים אלו.

הרחבת הדברים:

כיון שסתם כלים אינם בני יומן, וק"ו כאן. שהכף כבר נמצאת הרבה זמן בפק"ל קפה, היא כעת בודאי אינה בת יומה. ולכן יש להקל בדיעבד לשתות קפה שהוכן על ידי כף זו.

ואף לכתחילה יש מקום להתיר ולשתות דהנה, ביורה דעה סי' קכא, סעיף ו, כתב המחבר: "כלי מתכות, אף על פי שי"א שאם נשתמש בו איסור במקצתו נאסר כולו, משום דחם מקצתו חם כולו, אבל לענין הכשרו לא עלה לו הכשר עד שיכשיר כולו, בין לענין הגעלה בין לענין ליבון"

וכתב רמ"א בהגה – "ודוקא אם נשתמש בכולו, אבל אם ידוע שלא נשתמש רק בקצתו, כבולעו כך פולטו". (טור):

וא"כ בנידון דידן, כף זו יש בה ספק ספקא. ספק אם נשתמשו בה לאיסור מעולם, שאולי היא מעולם היתה של קפה, ועוד שמן הסתם לא תחבוה כולה באיסור אלא החלק התחתון שלה, ואותו חלק כבר נשתמשו בו כמה וכמה פעמים בקפה, והוי הגעלה לאותו חלק. ואפילו אם הוא ספק, מ"מ הוי ספק ספיקא ויש להתיר לכתחילה בהא שבודאי אינו בן יומו.

הגב על הנושא

לתחילת הדף