אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » תפיסת כסף של מוכר דירה שיש לו חוב לקבלן

תפיסת כסף של מוכר דירה שיש לו חוב לקבלן

שאלה:

ראובן פנה לקבלן לקנות דירה, בחר דירה ושילם מקדמה. אח"כ נודע לו שיש דירה נוספת ששמעון קנה אותה מהקבלן, אולם הליך הקניה "תקוע". סוכם על דעת כל הצדדים, שראובן יקנה את הדירה משמעון, והדירה שבחר בתחילה תבוטל. לאחר תקופה פנה שמעון לראובן עם דרישה שעדיין לא סיים לשלם לו על הדירה. מאחר שהמקדמה ששולמה לקבלן לא הועברה לשמעון. הקבלן מודה בכך, אולם טוען ששמעון חייב לו כספים לכן הוא מעכב את הכסף אצלו. שמעון מודה בחוב, אלא שטוען שכרגע אין לו לשלם לקבלן, ואולי הוא מוכן לפריסת תשלומים. אבל את כספו שראובן חייב לו הוא רוצה מיידית.

תשובה:

מותר לקבלן לתפוס את הכסף המגיע לשמעון. וראובן פטור מלשלם לשמעון.

הרחבת הדברים:

נפסק בשו"ע (חו"מ סי' פו) "ראובן שנושה מאה משמעון, ושמעון מלוי, מוציאין מלוי ונותנים לראובן". ודין זה נחשב בגמא "שיעבודא דר' נתן". ממילא מאחר ראובן חייב לשמעון עבור הדירה שקנה ממנו, ושמעון חייב לקבלן, הרי שמוציאים מראובן ונותנים לקבלן.

אמנם מה שהיה מקום לעיין בענין. בגלל מה שפסק בשו"ע שם סעי' ב' כי דין שיעבודא דר' נתן קיים רק במקרה שלשמעון (האמצעי) אין לו לשלם את חובותיו לראובן (הנושה הראשון) אבל אם יש לו, לא ניתן להוציא מלוי ולתת לראובן. אני לא יודע מה המצב כאן אם זה נחשב שיש לו או לא, עצם העובדה שהוא טוען שאין לו כעת לשלם לכאורה יש מקום לומר שזה נחשב שאין לו. אבל לא נראה שהקבלן ניסה לגבות ממנו ע"י תביעה לביה"ד וכד'. כך שקשה לקבוע שיש כאן דין שיעבודא דר' נתן.

אולם הש"ך שם (סק"ה) האריך לחלוק על פסק השו"ע, והוכיח כי דין שיעבודא דר' נתן הוא דאורייתא, ולכן השיעבוד קיים בכל מצב בין אם יש לשמעון ובין אם לאו, אלא שאם יש לשמעון ביה"ד אינו נזקק לתבוע מלוי לתת לראובן משום שיש לשלם לשלם. אבל בעיקרון השיעבוד קיים. לכן לדעת הש"ך, בודאי יכול הקבלן לתפוס את הכסף המגיע לשמעון.

בנוסף, בתוך דבריו הביא שם הש"ך בשם המהרש"ל כי אם כבר תפס (הנושה הראשון – במקרה הנוכחי – הקבלן) מלוי, אין מוציאין מידו. והטעם כנ"ל, משום שבעיקרון השיעבוד קיים גם אם יש לשמעון לשלם.

יתרה מזו, בשעה שראובן קנה משמעון את הדירה, שמעון יודע כי כשליש מהדירה כבר שולם ע"י ראובן לקבלן. ובכל זאת הסכים לענין. (למרות ה"סיכון" מבחינתו שיתפסו לו את הכסף) אלא שלאחר שנתיים כשנוכח שהוא לא מקבל את הכסף עקב חובותיו, הוא נזכר לתבוע את ראובן. אבל כאמור, גם אם המציאות היתה מעט שונה בחלק הזה. די בטעמים הנ"ל כדי לקבוע ששמעון אינו יכול להוציא מראובן.

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף