אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » מעשר כספים ממלגת לימודים

מעשר כספים ממלגת לימודים

שאלה:

אדם המקבל מלגת לימודים לצורך לימוד מסוימים, האם צריך לעשר מעשר כספים מכסף זה?

תשובה:

כסף זה פטור ממעשר כספים.

ביאורים:

הנה בחיוב מעשר כספים נחלקו בזה ראשונים ואחרונים אם בכלל חיוב הוא אבל אין כאן המקום לדון בזה כי גם לדעות שפטור אם נהג כן כמה פעמים נחשב לנדר ואין המקום לדון בזה אבל יש לדון בזה בענייננו כשהמקבל כסף לצורך מטרה מסויימת אם חייב לעשר כספים מכסף זה והנה בספר חוט שני (קרליץ) שבת חלק א' עמ' שלא' שכתב שם שהמקבל כסף מהוריו לצורך שכר לימוד או לקניית דירה וכדומה שהדין בזה אם באופן שישאר עודף יקח בשבילו אז צריך לעשר כספים מכסף זה אבל אם העודף יחזור לנותן לו אין חייב לעשר כספים מכסף זה והנה בעניינינו יש שתי טעמים לפטור את המלגה ממעשר כספים טעם ראשון א' מהטעם הנ"ל שהרי כסף זה ניתן לצורך שכר הלימוד וראיה שקודם הם רוצים שהתלמיד ישלם שכר לימוד ורק לאחר מכן הם יתנו לו המלגה כדי שיהיה ברור שכסף זה ניתן לצורך שכר לימוד ונכון שאם יהיה עודף לא יחזיר המקבל את הכסף לנותן אבל כמעט ואין במציאות שיהיה עודף מכסף זה. ועוד טעם שעל פי רוב כמעט כל המלגות מועברות דרך קרנות הנמצאות תחת ידי מנהלי מרכז הלימודים שבו לימוד התלמיד ואם כן הם בסך הכל מחזירים לו את הכסף שנתן ונמצא שלמד בחינם ולא שיש כאן מתנה חדשה שהוא מקבל מהקרן לעידוד מימון שכר הלימוד.

ואם נבא לדון שיש לעשר משווי המתנה שקיבל שהרי קיבל לימודים בחינם (חלקית) בזה ודאי שאין צריך לעשר כספים כמבואר שם בחוט שני שהמקבל מתנה חפץ או מטלטלין אינו צריך לעשר כספים מערכו אלא רק אם מכרו וקיבל כסף תמורתו שצריך לעשר ממנו מעשר כספים.

הגב על הנושא

לתחילת הדף