אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » בדיקת חמץ בבית מלון

בדיקת חמץ בבית מלון

שאלה :

אדם שהזמין חדר בבית מלון לאמצע ימי חול המועד הפסח האם הוא חייב בבדיקת חמץ והאם צריך לברך?.

תשובה :

יש הבדל אם המלון הוא בבעלות נכרים או בבעלות ישראל . אם המלון בבעלות ישראל יש חילוק אם הבעלים שומר תורה ומצוות או לא. אם בעלי המקום שומרי תורה ומצוות יש להחזיק שכבר בדקו, ואם אפשר בקלות לברר זאת עדיף שישאל בפירוש האם בדקו.

 אם המלון הינו בבעלות ישראל והבעלים אינם שומרי תורה ומצוות ואין להחזיקם שקיימו בחדר את דין הבדיקה אזי יבדוק ויברך אך כל זה במלונות הרגילים והפשוטים, אך אם המקום מתוחזק ברמה גבוהה כדרך בתי מלון יוקרתיים שאף מנקים מתחת למיטות נראה שיבדוק בלא ברכה   .

 אך אם המלון הינו בבעלות נכרי והמלון מתוחזק ברמת ניקיון גבוהה הנ"ל שיש למקום גדר של מקום שאין מכניסים בו חמץ אז יש להקל שאינו צריך לבדוק .

מקורות :

הזמנת חדר בבית מלון דנו הפוסקים זאת כדין שוכר בית שחייב השוכר בבדיקה המבואר בשו"ע סי' תלז , וכתב בשבה"ל חלק יח סי' ח' שאע"פ שיכול בעל המלון להעבירו מחדר לחדר כיון שכעת החדר שלו שוכר החדר חייב  באחריותו וחייב בבדיקה.  אלא שמכיוון שיש מלונות יקרים אשר רמת הניקיון שלהם גבוהה ומנקים מיד לאחר כל שימוש בצורה יסודית ואף מתחת למיטות כתב מורינו הגאב"ד [דרכי הוראה קובץ מבי דינא סי' ד' ] שיש לדון בחיוב הבדיקה שלכאורה עדיף טפי מביתו מכיוון שמנקים שם ומקפידים שלא להכניס דברי אוכל ובחדרים אין יוצא ואין בא עד לאורח הבא. אך מכל מקום מסקנתו שעדיין קיים חובת בדיקה ויבדוק משום שאין הניקיון הופך את המקום לחזקתו בדוק כל זמן שלא בדקו בו כדין אך לא יברך . אך נראה שכל זה בבית מלון של ישראל שמחוייב בבדיקה  אך אם המלון שייך לנוכרי שבליל יד לא היה למקום חובת בדיקה ומכיוון שמנקים בו כדבעי הוי מקום שאין מכניסים בו חמץ  ונחשב ששכר מקום שאין מכניסים בו חמץ ואין חייב בבדיקה. .

הגב על הנושא

לתחילת הדף