אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב עקיבא דרשוביץ
הרב עקיבא דרשוביץ

מספר כתבות : 4

צביעת רהיטים בתשעת הימים

שאלה: האם דין צביעת רהיטים שווה לצביעת הבית לאיסור בתשעת הימים? תשובה: נראה לכאורה שאין צביעת רהיטים נכלל באיסור בנין של שמחה, שהוא שורש ההלכה שעל פיו אנו אוסרים צביעת הבית. ומ"מ שלא במקום צורך מיוחד היה נראה  לדחות כל עסק ביפוי הבית עד לאחר תשעה באב. ומכל מקום אם הוא לצורך הריהוט להצילו מקלקול וכדו' מותר, ואינו בכלל בנין של שמחה. מקורות: קיימא לן בסי' תקנ"א סע' ב' על פי דברי הרמב"ם שכמו שאסור בנין של שמחה ...

קרא עוד

ליל טבילה במוצאי צום

שאלה: אשה שליל טבילתה יוצא במוצאי צום י"ז בתמוז, ואם תצום במשך היום תהיה חלשה ועייפה מאוד, ולא תהיה מסוגלת ללכת למקווה באותו הלילה. האם היא חייבת לצום? תשובה: עדיף שתצום, גם אם זה יגרום לה לא  ללכת למקווה אחרי הצום. ותדחה את ליל טבילתה ליום שאחר כך. מקורות וביאורים: חובת התענית בשבעה עשר בתמוז הוא חיוב גמור מדברי קבלה, כמבואר בגמ' ראש השנה [יח.] ע"פ הפסוק בדברי זכריה [פרק ח'] "צום הרביעי וצום החמישי וצום הש ...

קרא עוד

ברכת בצק שנילוש במי פירות

שאלה: שלום! רציתי לדעת  מה הדין בבצק שנילוש רק במי פירות, האם ברכתו מזונות, לדעת המחבר? ולדעת הרמ״א? תשובה: תשובה: פת שנילושה כולה במי פירות, בלי מים כלל, ברכתה בורא מיני מזונות לכל הדעות. אלא, שיש ליזהר מקביעת סעודה, שכל שקובע סעודה על פת כזו ברכתה המוציא, וחייב בברכת המזון. מקורות: הנה שורש הלכה זו בסימן קס"ח סעיף ז', שם הביא השו"ע ג' שיטות מהי פת הבאה בכיסנין. והשיטה השניה שהביא השו"ע היא שיטת הרמב"ם דעי ...

קרא עוד

טבילת כלים חשמליים

שאלה: קניתי קומקום חשמלי, ובאריזה יש אזהרה לא לטובלו במים והעושה כן אין עליו אחריות כלל, איך עלי לנהוג לגבי טבילת הכלי במקוה? תודה תשובה: אם הכלי עלול להישבר יש להקנות הכלי לגוי ולשואלו ממנו [גם לעולם]. או לקחת הכלי לאומן ישראל שיפרק הכלי עד שאינו ראוי לשימושו ושוב להרכיבו, וע"י זה הוא פטור מטבילה. מקורות : מצות טבילת כלים מובא במשנה במס' ע"ז עה: ושם הגמ' מביא מקור למצוה זו ממה שכתב בפרשת מטות בפרשה דכלי מד ...

קרא עוד
לתחילת הדף