אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב דוד גולדמן (Page 2)
הרב דוד גולדמן

מספר כתבות : 31

יציאה למקום שאין שם מנין

הרב דוד גולדמן  שאלה: האם מותר לצאת לכתחילה לטיול למקום שאין מנין יהודים וממילא לא יוכל להתפלל בציבור? תשובה: מותר לו לנסוע למקום שלא יהי לו מנין לתפילה כיון שכעת עדיין לא חל עליו אותו חיוב תפילה. נימוקים ומקורות: א) חיוב תפילה בציבור, חיוב גמור הוא. כמובא ברמב"ם (הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ח הלכה א) 'תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, לפיכך צריך אדם לשתף ע ...

קרא עוד
לתחילת הדף