אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי

אשה שאינה יכולה להסיר הטבעת לענין טבילה

שאלה: אשה שנתעברה ונשאר טבעת על אצבעה, ועכשיו א"א להסירה, וצריכה לילך למקוה לטהר עצמה, מה תעשה, האם מותר לילך עם הטבעת, ואמאי. תשובה: אשה שאינה יכולה להסיר את הטבעת מעל אצבעה מחמת פצע וכדו' או שאצבעה התנפחה, יש לחתוך את הטבעת, ואם קשה לחתכה, בשעת הרחק מועיל שתסובב את הטבעת סביב האצבע כשהיא בתוך המים, שתהיה רפויה והמים יוכלו לחדור מתחת לטבעת, ואם המבעת מהודקת לאצבע ואי אפשר להזיז אותה כלל ואין המים יכולים לנ ...

קרא עוד

עדי קדושין שהם קרובים שני בשני

שאלה: אבקש לשאול, בנישואין שנערכו השבוע והוזמנתי להיות עד הקדושין, ולאחר שעות מספר עלה בדעתי שמא יש פסול בעדות, מאחר ואני והעד השני נשואים לשני בני דודות. אבקש לדעת מה לעשות, והאם להודיע זאת לחתן והכלה. תשובה. אחר שנעשו הקדושין, אין מקום לפסול ולהוציא לעז על הקדושין. אמנם לכתחילה אם היו באים לפנינו לשאול, היה מקום להחמיר שלא להחתים שני עדים הקרובים בתרי בעל כאשתו שני בשני על שטר הכתובה. מקורות. הנה דוגמא כז ...

קרא עוד

ויתור על מזונות לצורך קבלת גט

שאלה: האם האשה יכולה למחול על מזונות ילדיה במסגרת הסכם גירושין, כדי לקבל את הגט מידי בעלה? תשובה: האשה אינה יכולה למחול על חוב המזונות, משום שהמזונות הם של ילדיה. מקורות: לכאורה נידון זה תלוי במחלוקת הפוסקים, אם חיוב מזונות הבנים הוא מכלל חיוב מזונות האם, או דין בפני עצמו. דעת הר"ן (שם כח ע"ב מדפי הרי"ף), ובשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"א סי' קו), הביא דעה זו להלכה. אבל נראה כי דבריו כלל לא מוסכמים בפוסקים. ומלב ...

קרא עוד

חיוב מזונות כשנישאו בנישואין אזרחיים

שאלה: בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, האם חייב הבעל במזונות אשתו כדין בעל שחייב במזונות אשתו, או לא? תשובה: הבעל אינו חייב לזון את אשתו, וראה במקורות. מקורות: פולמוס גדול מצינו בדברי הפוסקים האחרונים, בדבר נישואין אזרחיים - אם יש להם תוקף על פי דין תורה, ונפק"מ בכך, אם צריכה ממנו גט קודם שתנשא לאדם אחר. יש שצידדו לומר, דאף על פי שלא נישאו כדת משה וישראל מ"מ יש תוקף לנישואין אלו, וזאת, ע"פ האמור בגיטין (פא ...

קרא עוד

שבעת ימי שמחה בנישואי גרוש עם רווקה

שאלה: אני מוזמן לסדר קדושין לבחור המתקרב לתורה שהינו גרוש, המתחתן עם בחורה רווקה בעלת תשובה שאינה בתולה, האם יברכו שבע ברכות במשך שבעה ימים, או רק יום א'? תשובה. אם לא גרו יחדיו קודם לכן, יש מקום להקל להם לברך ז' ברכות (באופנים שמברכים את כל הז' ברכות, או ברכה אחריתא לבד) במשך ז' ימים. ובפרט שכיום הרי הם מתקרבים לדת ישראל, ומשום תקנת השבים, יש להתחשב בזה. אך אם גרו כאיש ואשה גם קודם לנישואין, אין להם לברך ז ...

קרא עוד

שינוי השם לגר

שאלה:  גר שמתגייר האם חובה לשנות את שמו, או שהוא יכול להשאר עם שמו. ומה המקור לקריאת שם בברית של גר. תשובה: בפשטות הגר יכול להשאר עם שמו הגויי, ואין בכך איסור. אולם ראה במקורות. מקורות: דעת המהרש"ם (ח"א קצט) שהגר יכול להשאר עם שמו, אוין בכל כל איסור. ואולם דעת המהר"ם שיק (יו"ד קסט) שאין לו להשאר גם שמו שהיה לו בגויותו. וראה ש שהאריך עד כמה חשוב להקרא בשמות יהודיים, ויש חשש איסור דאורייתא בשם גויי, מחמת הפסו ...

קרא עוד

אשה ששהתה בבית גוים האם דינה כשבויה

שאלה: בן לניצול שואה ששהתה משך תקופה ארוכה בבית של גויים ששם קיבלה מחסה מפני מגרמנים. האם דינה כשבויה, ולכן כהונתו של בנה מוטלת בספק או לא. תשובה: נראה שאין דינה כשבויה ובנה כשר לכהונה. הרחבת הדברים: אם השאלה היא, האם בנה הכהן מותר בגרושה כדין חלל, התשובה היא ברורה: לא. שהרי חז"ל תיקנו כי שבויה אע"פ שודאי יש לה מדאורייתא חזקת כשרות לכהונה, בכל זאת תיקנו שתאסר מספק. אבל עכ"פ מדאורייתא ודאי כשרה היא, דהיינו ב ...

קרא עוד

טעות בשם האב בכתובה

שאלה: מה דין מקרה ששם אבי האשה 'סעדיה שלמה', ובעיון בכתובה רשום בטעות 'משה' האם אפשר לתקן את זה לבד או שיש צורך בכתובה חדשה? תשובה: יש לגשת לרב ולכתוב כתובה חדשה. הרחבת הדברים: אמנם יש לדון אם כתובה זו פסולה או לא. בגט מבואר בשו"ע (אבה"ע סי' קכט סעי' ט') מבואר שאם שינה שם אבי המגרש הגט פסול. אולם דעת העבודת הגרשוני (סי' נה) כי בשינה שם האב כשר בדיעבד, אלא שכל האחרונים חלקו עליו ולא סכמו על היתר זה. יחד עם ז ...

קרא עוד

ראיית פני הכלה בחופה

שאלה: אתמול השתתפתי בחתונה והרב המסדר קידושין הקפיד שהעדים יראו את פני הכלה בשעת הקדושין, שאלתי האם יש להקפיד על כך או שיש להשאיר את פניה מכוסות?  תשובה: נחלקו הפוסקים אם צריכים העדים להסתכל בפני החתן והכלה כדי שידעו מי המקדש ואת מי הוא מקדש, ולמעשה  מנהג הספרדים לגלות את פני הכלה ולהסיר הצעיף שעל פניה בשעת הקדושין, אך מנהג אשכנז שאין לגלות פני הכלה. ומיהו ראוי שהעדים ילכו לראות את כיסוי ההינומא ואז יראו פנ ...

קרא עוד

נישואים עם קראים

שאלה: בחורה יהודיה רוצה להנשא עם בחור שהוריו קראים, הוא חתם בבית הדין על חברות ושאין לו קשר עמהם, האם תהיה השלכה לגבי הילדים? תשובה: לאחר שהבחור קיבל חברות, והדבר אושר ע"י ביה"ד. לא תהיה כל מניעה לילדים להנשא כולל לכהנים. מקורות: ענין כשרותם של הקראים הובא ברמ"א אבה"ע סי' ד' סעי' לז: "הקראים אסור להתחתן בהם, וכולם הם ספק ממזרים, ואין מקבלים אותם אם רוצים לחזור (ב"י מצא כתוב בתשובת ר' שמשון)". הספק ממזרות אצ ...

קרא עוד

אנדרוגינוס שנותח

שאלה: בחורה שנולדה כאנדרוגינוס כלומר, גם כזכר וגם כנקבה. לאחר לידתה עשו לה ניתוח והיא נשארה נקבה, האם יש לה בעיה להתחתן? תשובה: ראשית , כדאי לציין, כי בכל מקרה כזה, אסור לעשות ניתוח לקבוע את מינו של הילוד ללא להתייעץ עם רב הבקיא בעניינים אלו. לניתוח כזה לפעמים יש הלכשות הלכתיות ברורות, ולפעמים יש בזה גם איסור דאורייתא. לעצם השאלה במקרה כזה יש לומר לבחור כי אסור לו להנשא לה. ישנה מחלוקת בגמרא (יבמות פב,ב) אם ...

קרא עוד

נוסח הכתובה לאינה בתולה

שאלה: כשנישאתי,נכתב בכתובתי שהנני בתולה,אך מאחר ולא הייתי בתולה (נאנסתי בגיל צעיר) רציתי לוודא,האם יש צורך לשנות זאת בכתובה. הבנו שכשיש "שקר" בכתובה,זה עלול לגרום להפך שלום בית. תודה רבה. תשובה: שלום רב. לא ברור מפנייתך האם בעלך היה מודע למצב או לא, או עכ"פ אם בעלך מודע לכך היום. אם בעלך היה מודע למצב בזמן הנישואין. אין כל צורך לשנות כלום בכתובה. אולם אם הוא לא היה מודע לכך, מן הראוי לומר לו, הן בגלל הנישוא ...

קרא עוד

שם של מאומץ בכתובה.

שאלה: הנני בן מאומץ להורי שגידלוני, ובכתובתי נכתב צבי בן... שם האב הביולוגי... דמתקרי צבי בן... שם האב המאמץ, ואחר שמצאתי בפוסקים שמאומץ אף על פי שיודע מי הוריו האמיתיים אם מתבייש שידעו אחרים מזה, כותב בכתובה רק שם אביו המאמץ, ועל כן חוששני מאיזה פסול בכתובה, האם אכן כך? תשובה: לפי הבנתי כולם סבורים שאביך המאמץ הוא אביך הביולוגי, וכך אתה גם נקרא כשאתה עולה לתורה. ואם כך נראה שיש לכתוב בכתובה כפי שכתבו לך. ו ...

קרא עוד

חופה שגם האשה נתנה טבעת לבעל

שאלה: ביום ראשון הייתי בחתונה של חברה טובה שאנחנו יחד בתהליך של התקרבות, לפני החתונה החבר שלה התעקש שהיא גם תענוד לו טבעת מתחת לחופה, אני אמרתי לה שאסור ושלא תעשה את זה אבל לה היה קשה לריב על זה, והיא כן קנתה טבעת ונתנה לו. הרב שקידש לא אמר מילה על זה. רציתי לדעת האם יש בזה בעיה? תשובה: ככל הנראה נתינת הטבעת ע"י הכלה לחתן נעשה באופן שאין בזה בעיה הלכתית. אם כי, זה לא מומלץ לכתחילה. מקורות: בשו"ת אגרות משה ( ...

קרא עוד

יחוס של הנולד מגוי

שאלה: לכבוד הרב שליט"א, נשאלתי שאלה מבעל תשובה (הנקרא ראובן) שאביו עכו"ם ואמו יהודית, וגם אביו של אמו הוא עכו"ם, אך אביו של אם אמו היה יהודי גמור. סבא זו של ראובן היה לוי (כפי עדות של אמו). מה דין של ראובן: לוי או ישראל? האם זה כמו עכו"ם הבא על בת לוי או כיון שהיא אינה בת לוי, רק אמה היתה בת לוי, הדין שונה. ועוד, האם יש נאמנות לאנשים שאינם שומרי תו"מ על יחוס כזה? תשובה: דינו של האיש הזה ישראל גמור. הרחבת הד ...

קרא עוד

מגורי גרושים באותה שכונה

שאלה: שלום רב, נשאלתי על ידי אדם מסורתי שהתגרש כבר לפני כמה שנים, ולאחרונה העירו לו שיש בעיה עם זה שהוא וגרושתו גרים באותה שכונה. האדם גר בדירה שלו כבר הרבה שנים מגדל שם ילדים וקשה לו לקבל שהוא יצטרך לעבור דירה, טענתו היא שהוא כלל לא רואה את אשתו לשעבר, כלל לא בקשר איתה, ומה בכך שהם גרים במרחק הליכה זה מזה? האם יש להקפיד על דין זה? האם יש מקום להתיר לו כיון שהוא כבר השתקע במקום? והאם יש לו להקפיד על דינים מ ...

קרא עוד

גר קטן שהגדיל בלא שמירת תורה ומצוות

שאלה: עובדת זרה אשר הובאה לכאן מארצות נכר, ובכדי לקבל אישור שהיה, ולישא איש יהודי, נתגיירה בבתי הדין לגיור היא ובנה הקטן, ולאחר זמן שלא מצאה את מבוקשה שבה לעמה ולמולדתה, מה דינו של בנה הקטן שבינתיים הגדיל ולא מחה, האם דינו כיהודי, או שמא אין לך מחאה גדולה מזו. תשובה: אם אכן, הגיור היה גיור כדת וכדין, נראה שאין כל משמעות לחזרתה של האם לארץ מולדתה, והיא והוא יהודים לכל דבר. מקורות: הנה בגמ' בכתובות (יא.) אמר ...

קרא עוד

חיתון זוג שגר ביחד

שאלה: זוג סטודנטים שגרו תקופה ארוכה יחד, ורוצים להתחתן האם יש מניעה מלחתן אותם? תשובה: אין להמנע מלערוך חופה לזוג שגר יחד. נימוקים: מצב זה של מגורים יחד לפני החתונה קיים לצערנו בכל מקום בעולם ומעולם לא שמענו שיעכבו משום כך נישואין, וכשאין מניעה הלכתית לעכב נישואין מסיבה זו, אין כל סיבה לעכב שהרי ממילא זה לא יובן ע"י הזוגות בודאי יכול הדבר להביא לריחוקם. כדאי להוסיף, כי נחלקו הפוסקים בגדר האיסור בנושא המגורי ...

קרא עוד

חליצה למי שהניח זרע בבנק הזרע

שאלה: מי שמת ללא בנים ולאחר מותו השתמשו בזרעו שהניח בחייו, ונולד ממנו בן. האם חייבת אשתו בחליצה. תשובה: הדבר הוא ספק ומחלוקת בין הפוסקים, ומספק אין מקום להתירה ללא חליצה. מקורות: עיין שו"ת נודע ביהודה (קמא, אבה"ע סט) שהקשה מדוע אשה צריכה להמתין עד שתתיבם ג' חודשים מיום מות בעלה כדי לראות שהיא עדיין לא מעוברת, הרי עפ"י דברי התוס' (יבמות לז,א) אפשר שהזרע נקלט רק לאחר ג' ימים א"כ הרי היא צריכה להמתין 3 חודשים ...

קרא עוד

טעות בשם האב בכתובה

שאלה: בכתובה שלנו יש טעות בשם הפרטי של אבא של בעלי, ורק השם משפחה כתוב נכון. מה עושים? האם הכתובה פסולה? ומה זה אומר שהכתובה פסולה? איך מתקנים? צריך להתחתן מחדש? אנחנו נחשבים לא נשואים? תשובה: במקרה שהשם של אביו של החתן אינו תואם את המציאות כלל. (וגם אינו קרוי בשם זה ע"י אנשים אחרים). הכתובה פסולה. יש לכתוב כתובה חדשה, ולצורך זה ליצור קשר עם הרב המקומי כדי שיכתוב לכם כתובה חדשה. כמובן שאין לזה כל קשר לעצם ה ...

קרא עוד

כתיבת שם בכתובה לחתן שאביו גר

שאלה: בענין מי שנולד מאב יהודי ואם גויה, ושוב נתגיירו אמו והוא ואביו חזר בתשובה שלימה, והם מדקדקין בקלה ובחמורה. ועכשיו עומד הוא לפני נישואיו ושואל איך לכתוב שמו בכתובה. בחור זה היה רוצה להימנע מלכתוב בכתובה  פלוני בן אברהם אבינו משום כבוד אביו ואמו, ושאל אם יש דרך לכתוב שם אביו מולידו או לכל הפחות להמנע מלכתוב בן אברהם אבינו. תשובה: יש לכתוב בכתובה את שמו של החתן 'פלוני בן אברהם אבינו', או 'פלוני הגר'. בזמ ...

קרא עוד

נוסח הכתובה לבחורה שאינה בתולה

השאלה: לפני כ-10 חודשים נישאתי בשע"ט ובשמחה. קיבלתי כתובה מהרבנות ולא בדקתי את הנוסח וממש במעמד החתימה גיליתי שבכתובה כתוב "בתולתא שפירתא" למרות שזה לא היה המצב - אשתי כבר לא הייתה בתולה. התיעצתי במקום עם הרב שערך את החופה והקידושין והוא אמר שזה לא מעכב ואכן חתמתי. כשהקריא את הכתובה השמיט הרב את המילים בתולתא ופשוט אמר "אמר לה לכלה" ואת שמה. תשובה: לכתחילה ראוי שלא לכתוב לשון 'בתולתא שפירתא' לכלה שאינה בתול ...

קרא עוד
לתחילת הדף