אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים (Page 2)

האם המחמיר בפסח יכול להאכיל אדם שאינו מחמיר

שאלה : היות ובחג הפסח רבו המנהגים והחומרות השונות יש לשאול האם אדם הנוהג בפסח להחמיר על עצמו ואינו אוכל מצה שרויה או שאינו אוכל קטניות האם מותר לו להאכיל לאחרים ? . וכן להיפך האם אחרים שיודעים ממנהגו והם אינם מחמירים כמהו, האם מותר להם להאכילו בדבר שהם סבורים בו להיתר אע"פ שהוא אוסר על עצמו ? . תשובה : המחמיר על עצמו רשאי להאכיל את חברו שנוהג בו היתר . אך להיפך הנוהג היתר בדבר מאכל אינו רשאי להאכיל את חברו ...

קרא עוד

קטיף בחול המועד

שאלה: שלום רב, האם מותר בחול המועד לקטוף פירות מהעץ [ישנו אתר תיירות שכל מבקר מקבל סלסלה על מנת לקטוף מהעצים דובדבנים, שרי, פטל וכדו'], יש לציין שאין צורך בפירות בחול המועד עצמו רק מאחסנים אותם לאוכלם בעתיד. תשובה: אסור לקטוף פירות בחול המועד כשאינו צריך לפירות בחול המועד. אמנם, כשעושה כן לשם תחביב ותענוג, יש אוסרים, ויש מצדדים להתיר. מקורות: עי' שו"ע (או"ח סי' תקלג ס"ג) שכתב וז"ל: פירות שנתבשלו קצת ונאכלין ...

קרא עוד

בני ישיבה בחיוב בדיקת ומכירת חמץ

שאלה: אנו קבוצת בחורים הלומדים בישיבת ..., אמש נתלה בלוח המודעות מודעה מטעם הנהלת הישיבה, שהישיבה מפקיעה את בעלות הבחורים - אם ישנה כזאת ברשויות הישיבה, ומוכרים את החמץ ביום י"ג, כדי להפטר מחובת בדיקה בכל עשרות חדריה ומבניה. שאלתנו, ראשית, האם מועיל לעשות זאת. שנית, מה דין המקררים/ מקרוגלים וכו' הפרטיים שלנו. תשובה. מן הדין יש מקום לפטור את בחורי הישיבה מבדיקת חמץ בחדריהם ובארונותיהם, כיון שאין המקום שכור ל ...

קרא עוד

קנין מצות באפית חבורה

שאלה: אנו נוהגים מידי שנה בשנה לאפות מצות ב"חבורה", כאשר התשלום למאפיה מתחלק בין כולם לפי כמות המצות שכל אחד לוקח לבסוף. צורת חלוקת המצות מתבצעת על ידי שכל אחד לוקח את המצות שהוא צריך ומניחו בפינה מסוימת, כשמכריז שזה שלו. השנה, כבכל שנה אפינו את המצות, וכל אחד נטל את שלו ונתנה בפינתו, אלא שלפתע אחד מבני החבורה הכריז כי המצות שהוא לקח, נעלמו כלא היו. חיפשנו וחיפשנו אך לא מצאנו. בעקבות זאת דרש אותו אחד כי אין ...

קרא עוד

רכישת חמץ קודם הפסח בכדי שיהיה מזומן לאחר הפסח

שאלה: כב' הרבנים שליט"א, אבקש לדעת בדבר מה שפורסם מאחת מרשתות השיווק, שרוכשים כמות גדולה של מזון חמץ עתה, ומכריזים כבר עתה - כחודש לפני פסח - על מבצעים והנחות שייערכו ברכישת החמץ לאחר הפסח אצלם, האם יש בזה חסרון ואיסור. תשובה. מי שנוהג לסמוך על המכירה, אין בזה כל חשש ואיסור, ואדרבה אם בעלי הרשת שעליה מדובר, הם אנשים יראי שמים שמוכרים את החמץ באמת ובתמים, והחמץ מונח במחסנים סגורים המושכרים לגוי, יש בזה מעליו ...

קרא עוד

חמץ של עובדת זרה

שאלה: יש לנו בבית עובדת זרה, יש לה חדר משלה שבו היא ישנה ואוכלת, האם אנחנו צריכים להקפיד שלא תחזיק בחדר שלה חמץ בפסח? יש לציין שהרבה פעמים אנחנו נותנים לה את הכרטיס אשראי לערוך קניות, ומרשים לה לקנות לעצמה כמה דברי מאכל, האם יש להקפיד בפסח על רשימת הקניות שלה? תשובה: אין חובה לבער מן הבית חמץ של גוי. לכן, אין חובה להקפיד שלא תחזיק עובדת זרה חמץ בתוך חדרה המיוחד לה, וזאת בתנאי שהחדר אכן מיוחד לדיור ושימוש של ...

קרא עוד

מנהגי האזכרה ויאר צאייט בשנה מעוברת

שאלה: אמי נפטרה בתאריך י"א בניסן תשע"ג ונקברה בי"ג בניסן, מתי אנו אמורים לקיים את אזכרת אחד עשר חודש. תשובה. נהגו לערוך אזכרה בתשלום השנה ומידי שנה בשנה, בתאריך יום הפטירה. ביום זה, ראוי להרבות בלימוד התורה הקדושה, לומר השכבה ולהדליק נר לעילוי נשמת המנוח, וכן לעלות לקברו. [ויש הנוהגים שהבנים אף צמים ביום זה]. ואפשר גם להביא למשתתפים מינים שונים לברכה, כדי להרבות בברכות לעילוי נשמת המנוח. במקביל נהגו לציין א ...

קרא עוד

בן חוץ לארץ שהתגייר בארץ ישראל לענין יו"ט שני

שאלה: אדם שגר בחוץ לארץ, ובא לארץ לתקופה קצרה בין היתר כדי להתגייר. ואכן התגייר כדת וכדין. וחל פסח בתקופה שהוא בארץ, האם עליו לשמור יום טוב שני? תשובה: לכאורה יש לו להחמיר לשמור גם יום טוב שני. הרחבת הדברים: לכאורה מצד אחד, כיון שדעתו לחזור למקומו נותנים לו מחומרי מקום שיצא משם שו"ע סי' תצו סעי' ג'. שכן גם בהיותו בארץ ישראל נחשב הוא כבן חו"ל. מאידך י"ל דכיון שמעולם לא נתחייב בשמירת יו"ט שני שהרי בהיותו במקו ...

קרא עוד

אורח בהדלקת נרות חנוכה

שאלה: בשבת חנוכה , אנכי מתעתד להתארח ביחד עם בני משפחתי בבית קרובי משפחתי, אבקש לדעת כיצד אנהג בהדלקת הנר. תשובה. למנהג האשכנזים שנהגו שכל אחד מבני הבית מדליק, רשאי אתה להדליק אחרי בקשת רשות מהמארחים כדרכך בכל ימות החג. למנהג הספרדים שנהגו שרק בעל הבית מדליק, מאחר והנך סמוך על שלחנו של בעל הבית לכל דבר, הרי שגם בדבר זה אתה נכלל בהדלקתו. ויש שכתבו שראוי שתזכה לעצמך חלק בנרות ע"י השתתפות בפרוטה ובהגבהת השמן. ...

קרא עוד

שימוש בכלים שבשלו בהם בשבת

שאלה: שלום, אני בעל תשובה, גר בבית הורי שאינם שומרים כשרות כראוי, כלומר הם קונים מוצרים כשרים אבל לא מקפידים לגבי הרבה דברים. אני נתקל בשאלות רבות לגבי מה מותר ומה אסור לי ביחס לכשרות הכלים בבית הורים. קראתי את התשובה באתר שלכם לגבי כשרות במטבח בבית הורים שאינם שומרים כשרות והיא עזרה לי מאד בהרבה מהשאלות שלי. רציתי לשאול עוד שאלה, הורים שלי מבשלים בשבת, מרתיחים מים בקומקום בשבת, ומשתמשים במיקרוגל בשבת, האם ...

קרא עוד

ארוחת ליל שבת מבעוד יום

שאלה:  בבתי חולים רבים בימי הקיץ הארוכים ניתנת ארוחת ליל שבת מבעוד יום לפני כניסת שבת, האם שרי לאוכלה  לפני כניסת שבת לפני שהתפלל ? תשובה: חולה המקבל ארוחה בבית חולים בשעה שהיא לפני כניסת שבת וצריך לאוכלה בהקדם כיון שעובדי בית החולים מפנים לאחר זמן את כל מה שנשאר שם ואין לו אוכל אחר לאכול בליל שבת בלילה, מותר לקדש ולאכול לפני זמן כניסת השבת לפני שהתפלל ערבית של שבת ובלבד שיהיה לאחר זמן פלג המנחה שהוא פחות מ ...

קרא עוד

מקום הדלקת נרות שבת כשיש כמה נשים המדליקות

שאלה: בית אחד שמתאכסנים בו כמה זוגות נשואים, כולם אוכלים יחד אך כל זוג ישן בחדר נפרד, כיצד ינהגו לגבי מקום הדלקת נרות שבת ? תשובה: כל זוג וזוג מחויב להדליק נרות שבת, ולגבי מקום ההדלקה לאשכנזים רשאים להדליק כולם יחד באותו מקום. ולספרדים כל משפחה תדליק בחדרה ובתנאי שיהנו מעט לאור הנרות. ואם חוששים משריפה וכדומה ידליקו במטבח או בסלון כל אחד במקום אחר, ווהמיקלים להדליק כמה באותו מקום יש להם על מי לסמוך. ביאור ו ...

קרא עוד

קטיפת ד' מינים מרשות הרבים של גויים

שאלה: האם מותר לצורך מצות ד' מינים לקטוף ערבות מגנים ציבוריים במקום מושבינו - רוסיה? תשובה: עיקר הדבר תלוי אם יש קפידא על לקיחה זו, שכן אם נוטל לעצמו ולבניו מספר ערבות בודדות, ודאי שאין קפידא מצד המלכות, ולכן שפיר רשאי לעשות כן. אך אם רוצה ליטול את כל העץ לעצמו, וכדי לעשות מזה מסחר או לחלק לבני הקהילה, י"ל דבמקום שהמלכות מקפדת, אף אם אין כאן "גזל", מ"מ "לכם" ליכא. אך אם נוטל מעצים הנמצאים ביער או במקום שאין ...

קרא עוד

צביעת רהיטים בתשעת הימים

שאלה: האם דין צביעת רהיטים שווה לצביעת הבית לאיסור בתשעת הימים? תשובה: נראה לכאורה שאין צביעת רהיטים נכלל באיסור בנין של שמחה, שהוא שורש ההלכה שעל פיו אנו אוסרים צביעת הבית. ומ"מ שלא במקום צורך מיוחד היה נראה  לדחות כל עסק ביפוי הבית עד לאחר תשעה באב. ומכל מקום אם הוא לצורך הריהוט להצילו מקלקול וכדו' מותר, ואינו בכלל בנין של שמחה. מקורות: קיימא לן בסי' תקנ"א סע' ב' על פי דברי הרמב"ם שכמו שאסור בנין של שמחה ...

קרא עוד

סריגה בתשעת הימים

שאלה: האם מותר לסרוג מראש חודש אב. תשובה: שאלתי פי מורינו הגאב"ד ואמר בפשטות שאין טעם לאסור סריגה שאינה שתי וערב, שכל האיסור המובא בפוסקים הוא מחמת רמז מתוך השם המשותף של פעולת השתי עם אבן השתיה, ואין להוסיף עליו. הוספתי לשאול אם צריכה להשאיר שלא לסיים הבגד שיהיה ראוי ללבישה, שלא גרע זה מבגד חדש שאין מחדשים בתשעת הימים, ואמר לי שאכן אין לסיים את מלאכת הבגד. מקורות והרחבת הדברים: "נשי דנהיגי דלא למשתי (פירוש ...

קרא עוד

מקלחת ביום טוב

שאלה: האם מותר להתקלח ביום טוב, בפרט בחוץ לארץ כאשר יש יומיים יום טוב, ועוד יותר במקום שיום טוב נופל ביום חמישי וששי כך שיש שלשה ימים בצירוף שבת? תשובה: מותר להתקלח ביום טוב במים קרים (שו"ע שכו, א). בשעת הדחק (כגון במקרה של יומיים או שלשה ימים של יום טוב בעונת החום, או עבור מי שסובל במיוחד מזיעה וכדומה), ובמקום שאינו נוח להתקלח במים קרים, מותר אפילו להתקלח במים חמים. על מי שמתקלח ביו"ט להיזהר מלעבור על איסו ...

קרא עוד

מסיבת יום הולדת ב"בין המצרים"

שאלה: לילדי התאומים בני 9 יש יום הולדת בי"ג תמוז. עדיין לא חגגנו אותו לא בקרב משפחה ולא עם חברים של הילדים. האם מותר לחגוג בתקופת שלושת השבועות (ללא יין וללא בשר)? הילדים נוהגים לפי נוסח אשכנז. כמו"כ לבעלי יש יום הולדת בכ"ג תמוז - איך מותר לחגוג לו? האם מותר רק בשבת או גם בימי שבוע? בעלי ספרדי. תשובה: סעודת יום הולדת אינה נחשבת כסעודת מצוה, ולכן אין לערוך מסיבה בימי בין המצרים ולהזמין לה רעים ואוהבים. אולם, ...

קרא עוד

ליל טבילה במוצאי צום

שאלה: אשה שליל טבילתה יוצא במוצאי צום י"ז בתמוז, ואם תצום במשך היום תהיה חלשה ועייפה מאוד, ולא תהיה מסוגלת ללכת למקווה באותו הלילה. האם היא חייבת לצום? תשובה: עדיף שתצום, גם אם זה יגרום לה לא  ללכת למקווה אחרי הצום. ותדחה את ליל טבילתה ליום שאחר כך. מקורות וביאורים: חובת התענית בשבעה עשר בתמוז הוא חיוב גמור מדברי קבלה, כמבואר בגמ' ראש השנה [יח.] ע"פ הפסוק בדברי זכריה [פרק ח'] "צום הרביעי וצום החמישי וצום הש ...

קרא עוד

ויסקי שהתקבל בפסח

שאלה: שלום לכבוד הרבנים הגאונים, רציתי לברר דין הלכה למעשה, קיבלתי בקבוק ויסקי ערב שביעי של פסח מבת דודה שלי שנשואה לגוי .זה נקנה בדיוטי פריי באנגליה ואני חושב שהוא שילם הם שמו את הבקבוק בבית שלנו עם החמץ ( שכמובן נמכר לגוי ) מה דינו של הבקבוק ? אשמח לקבל תשובה בהקדם. תשובה: בהיות וויסקי דינו חמץ גמור, וניתן לך בעיצומו של חג, אין להשתמש בחמץ זה כלל, ואף לא ליהנות ממנו ע"י מכירתו לאחרים וכיו"ב. מקורות: הנה א ...

קרא עוד

ברירת אורז בפסח

שאלה: לפי ההלכה יש לברור את האורז לפני פסח, ושלוש פעמים, ברשותי האורז של הוצאת כי טוב אשר ארוז בוואקום, וכבר נברר פעמיים, לפי הכתוב על גבי האריזה, לצערי מפאת עומס ההכנות לכבוד החג לא הספקתי לברור את האורז פעם שלישית לפני החג, האם- מותר לי לברור את הפעם השלישית במהלך הפסח או שאינני יכולה להשתמש באורז בפסח? תודה וחג שמח יעל תשובה: מועדים לשמחה, מותר לך לכתחילה לברור שוב את האורז בפסח ולהשתמש בו. חג שמח ...

קרא עוד

שכח למכור חמץ

שאלה: הנה בערבו של חג הפסח, י"ד ניסן שנה זו, נתקבלו שתי שאלות שענינם אחד, אך דינם שונה. שאלה ראשונה נתקבלה בשעה 10.15 מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. שאלה שניה נתקבלה בשעה 12.30, וגם היא מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. תשובה: מכירת החמץ שנערכה ע"י בית דיננו בראשות מורנו הגאב"ד שליט"א נערכה בשעה 9.45 לערך, אולם גם אותם ששלחו שטרי הרשאה עד סוף זמן אכילת חמץ, דהיינו עד שעה 10.30, הר ...

קרא עוד

שאלה חדשה – שימוש בכלים שנמכרו לגוי

שאלה: שלום הרב, רציתי לשאול אם אני מוכר ארון מסוים במטבח, ומסמן עליו מכור לגוי ובאמצע הפסח אני מעוניין להשתמש עם כלי המונח בתוך הארון האם מותר לי לפתוח את הארון ולהוציא משם את הכלי ולהשתמש בו? תשובה: ראשית, יש לציין שלמנהגינו אין מוכרים את הכלים כלל וכלל, כדי שלא נתחייב בטבילתם אחר החג כשייקנו בחזרה מן הגוי. ואם דבוק בכלים חמץ, הרי הם מכורים, ואין ליגוע בהם כלל בפסח. ולכן, השאלה כאן אינה שימוש בכלי שנמכר, א ...

קרא עוד

ראובן מכר חמצו ובליל פסח הביא לשמעון בקבוק ויסקי

שאלה: ראובן עשה מכירת חמץ כנהוג. לליל הסדר הוזמן ראובן לביתו של שמעון. ראובן הביא עימו לסעודת החג בקבוק ויסקי יקר ערך, בחושבו לתומו, שויסקי אינו בכלל חמץ. כשראה שמעון את בקבוק הויסקי, גילה דעתו מיידית שאינו רוצה לזכות בו. הבקבוק נשאר ברשות שמעון כל ימי הפסח, וכעת השאלה אם נדון כחמץ שעבר עליו הפסח. תשובה: מעיקר הדין, אין לאסור את הוויסקי מטעם חמץ שעבר עליו הפסח. מקורות ונימוקים: א. האם הויסקי כלול במכירת חמץ ...

קרא עוד
לתחילת הדף