אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות (Page 10)

גר קטן שהגדיל בלא שמירת תורה ומצוות

שאלה: עובדת זרה אשר הובאה לכאן מארצות נכר, ובכדי לקבל אישור שהיה, ולישא איש יהודי, נתגיירה בבתי הדין לגיור היא ובנה הקטן, ולאחר זמן שלא מצאה את מבוקשה שבה לעמה ולמולדתה, מה דינו של בנה הקטן שבינתיים הגדיל ולא מחה, האם דינו כיהודי, או שמא אין לך מחאה גדולה מזו. תשובה: אם אכן, הגיור היה גיור כדת וכדין, נראה שאין כל משמעות לחזרתה של האם לארץ מולדתה, והיא והוא יהודים לכל דבר. מקורות: הנה בגמ' בכתובות (יא.) אמר ...

קרא עוד

חציצת שערות בתפילין של ראש

שאלה: אחד מבני קהלתינו, נשרו שערותיו במצחו, ואשר על כן גידל שערות צדעיו והעבירם כלפי מצחו, ונתעוררתי לשאול האם יש בכך חציצה לתפילין. תשובה: לכתחילה ודאי שיש להחמיר להסירם למקומם בשעת הנחת התפילין, שלא תהיה חציצה בתפילין, אחר שאין אלו השערות הגדלות במקום הנחת התפילין. וכן הורה מורנו הגאב"ד שליט"א. מקורות ונימוקים: הנה לכאורה בכיו"ב דנו הפוסקים לענין בלורית שהיתה נהוגה בעבר. דהנה במחצית השקל (אורח חיים סימן כ ...

קרא עוד

שותפות בעסק הפתוח בשבת

שאלה: יהודי הרוצה לשכור מנכרי מסעדה-מועדון בשותפות עם נכרי אחר. האם מותר הדבר ומה לגבי רווחים של שבת? יש אפשרות שאותו יהודי יעבוד כפועל ויקבל משכורת שתכלול גם את רווחי השבת. האם זה עדיף? תשובה: בשאלה זו רבו הפרטים, ועל כן ננסה להשיב תשובה כוללת בקצרה. א. יהודי ונכרי שיש להם בית מסחר בשותפות, כתב מרן בשו"ע (סי' רמה ס"א) דהטוב ביותר, שיתנו קודם שותפותם שהישראל אינו רוצה בעבודה בשבת, והגוי ע"ד עצמו ולעצמו הוא ...

קרא עוד

ציפיה להקרבת קורבנות

שאלה: האם כשהמשיח יבוא ויבנה בית המקדש יקרבו קרבנות לה' על ידי שחיטת בהמות, או שכיון שהיום בדור שלנו זה לא דבר מקובל לשחוט בהמות כדי לרצות יעשו מעשים אחרים בבית המקדש? תשובה: מיסודות הציפיה לגאולה היא הציפיה לבנין בית המקדש והקרבת קרבנות. כך כותב הרמב"ם המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין קרבנות ועושין שמטין ...

קרא עוד

חיתון זוג שגר ביחד

שאלה: זוג סטודנטים שגרו תקופה ארוכה יחד, ורוצים להתחתן האם יש מניעה מלחתן אותם? תשובה: אין להמנע מלערוך חופה לזוג שגר יחד. נימוקים: מצב זה של מגורים יחד לפני החתונה קיים לצערנו בכל מקום בעולם ומעולם לא שמענו שיעכבו משום כך נישואין, וכשאין מניעה הלכתית לעכב נישואין מסיבה זו, אין כל סיבה לעכב שהרי ממילא זה לא יובן ע"י הזוגות בודאי יכול הדבר להביא לריחוקם. כדאי להוסיף, כי נחלקו הפוסקים בגדר האיסור בנושא המגורי ...

קרא עוד

חליצה למי שהניח זרע בבנק הזרע

שאלה: מי שמת ללא בנים ולאחר מותו השתמשו בזרעו שהניח בחייו, ונולד ממנו בן. האם חייבת אשתו בחליצה. תשובה: הדבר הוא ספק ומחלוקת בין הפוסקים, ומספק אין מקום להתירה ללא חליצה. מקורות: עיין שו"ת נודע ביהודה (קמא, אבה"ע סט) שהקשה מדוע אשה צריכה להמתין עד שתתיבם ג' חודשים מיום מות בעלה כדי לראות שהיא עדיין לא מעוברת, הרי עפ"י דברי התוס' (יבמות לז,א) אפשר שהזרע נקלט רק לאחר ג' ימים א"כ הרי היא צריכה להמתין 3 חודשים ...

קרא עוד

שומר שמסר לשומר

שאלה: ראובן רגיל לשלוח לשמעון בדים עם ציציות כדי שיכין אותם ללבישה, לאחר שמכין כמות מסוימת, שולח אותם ראובן בחזרה לשמעון ע"י אחד מתוך קבוצה מסיימת שנוסעים כל יום וגרים בשכנות לראובן, בכל פעם הוא מוסר אותם לראשון מתוך הקצובה שהוא פוגש. באחת מהפעמים ראובן טוען כי לא קיבל את הסחורה, ואילו שמעון טוען שהוא שלח אותם ביד אחד מהם כרגיל אלא שאינו זוכר למי מסר אותם. כל אנשי הקבוצה נשאלו ואינם זוכרים כי קיבלו מידי שמע ...

קרא עוד

שומת חפץ משומש

שאלה: נשאלתי על בחור שקיבל חליפה יד שניה בחינם ומסרה לבדיקת שעטנז, הבודק איבד את החליפה ומוכן לשלם. איך לשום את החליפה, וכמה לשלם? תשובה אפרט במקצת את צדדי השאלה. בהיזק של חפץ משומש לעיתים קרובות קיים הפרש גדול בין הערך שיש לחפץ בשוק שהוא נמוך בהרבה מערכו המקורי, לבין ערכו של החפץ בעיני בעליו , ולכן ייתכן מצב שהחליפה אינה שווה במחיר שוק אלא רבע ממחירה המקורי ולעיתים, אין לה כלל שוק של חפצים משומשים בעוד שלב ...

קרא עוד

ההבדל בין נבואה לרוח הקודש

שאלה: מה ההבדל בין נבואה לרוח הקודש? באיזה תקופה פסקה הנבואה מעם ישראל, ומהי הסיבה להפסקת הנבואה? והאם זה נכון שיש אנשים היום שיש להם רוח הקודש? והאם אפשר לדעת מי הם?  תשובה: באופן כללי: רוח הקודש היא העברת הבנה שכלית מה' אל הראוי לכך, לנביא או לבעל רוח הקודש. אופן פרטי: דרגה במושג הנבואה. העברת הבנה שכלית שה' מעביר לאנשים הראויים לה. בהשפעה זו הם מבינים דברים בצורה שלמה ויכולים להשיג ידע גם לגבי דברים נסתר ...

קרא עוד

טעות בשם האב בכתובה

שאלה: בכתובה שלנו יש טעות בשם הפרטי של אבא של בעלי, ורק השם משפחה כתוב נכון. מה עושים? האם הכתובה פסולה? ומה זה אומר שהכתובה פסולה? איך מתקנים? צריך להתחתן מחדש? אנחנו נחשבים לא נשואים? תשובה: במקרה שהשם של אביו של החתן אינו תואם את המציאות כלל. (וגם אינו קרוי בשם זה ע"י אנשים אחרים). הכתובה פסולה. יש לכתוב כתובה חדשה, ולצורך זה ליצור קשר עם הרב המקומי כדי שיכתוב לכם כתובה חדשה. כמובן שאין לזה כל קשר לעצם ה ...

קרא עוד

כתיבת שם בכתובה לחתן שאביו גר

שאלה: בענין מי שנולד מאב יהודי ואם גויה, ושוב נתגיירו אמו והוא ואביו חזר בתשובה שלימה, והם מדקדקין בקלה ובחמורה. ועכשיו עומד הוא לפני נישואיו ושואל איך לכתוב שמו בכתובה. בחור זה היה רוצה להימנע מלכתוב בכתובה  פלוני בן אברהם אבינו משום כבוד אביו ואמו, ושאל אם יש דרך לכתוב שם אביו מולידו או לכל הפחות להמנע מלכתוב בן אברהם אבינו. תשובה: יש לכתוב בכתובה את שמו של החתן 'פלוני בן אברהם אבינו', או 'פלוני הגר'. בזמ ...

קרא עוד

נוסח הכתובה לבחורה שאינה בתולה

השאלה: לפני כ-10 חודשים נישאתי בשע"ט ובשמחה. קיבלתי כתובה מהרבנות ולא בדקתי את הנוסח וממש במעמד החתימה גיליתי שבכתובה כתוב "בתולתא שפירתא" למרות שזה לא היה המצב - אשתי כבר לא הייתה בתולה. התיעצתי במקום עם הרב שערך את החופה והקידושין והוא אמר שזה לא מעכב ואכן חתמתי. כשהקריא את הכתובה השמיט הרב את המילים בתולתא ופשוט אמר "אמר לה לכלה" ואת שמה. תשובה: לכתחילה ראוי שלא לכתוב לשון 'בתולתא שפירתא' לכלה שאינה בתול ...

קרא עוד

שליחת סחורה בשבת

שאלה: אני מנהל חברה בחו"ל לייצור משחקים, כאשר אנו מקבלים הזמנה מארץ ישראל, אנחנו מעמיסים את הקונטיינר ביום שלישי, ומועבר לספינה, כשהספינה יוצאת מאתנו ביום שבת לעבר ארץ ישראל. האם יש עם זה איזה בעיה. תשובה: אם רב החובל ושאר צוות הספינה הם גויים, ואינם עושים זאת לבקשתך ולצרכך, ולך אין שום הבדל אם הספינה תצא בשבת או ביום ראשון, נראה שאין בכך שום איסור. מקורות: ראה שו"ע (סי' רמד ס"ה) בישראל ששכר גוי למלאכתו, דכ ...

קרא עוד

עריכת חוזה שיש בו ריבית

שאלה: האם מותר לעו"ד לערוך חוזה מכר או הסכם מזונות בין בעל לאשה הכולל קנסות ותשלום ריביות במקרה של איחור בתשלום, או שיש בזה משום סיוע לדבר עבירה. תשובה: איסור ריבית, מהחמורים שבתורה, עד שאמרו חז"ל שהמלוה בריבית, לא יקום בתחית המתים. והמלוה בריבית נכסיו מתמוטטין. וכתב מרן בשלחן ערוך (יו"ד סימן קס): צריך ליזהר ברבית, וכמה לאוין נאמרו בו. ואפי' הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים. ע"כ. ובש"ך שם (ס"ק א) הוסיף בשם ה ...

קרא עוד

נטילת הלואה בהיתר עיסקא עבור חברו

שאלה: האם שימוש בכרטיס אשראי של אדם אחר לקניה בקרדיט, כאשר המשתמש מחזיר לבעל הכרטיס את התשלום שגובה ממנו חברת האשראי, יש בזה בעיה של ריבית?   תשובה: אכן כן, ברכישת מוצרים עבור אדם אחר באמצעות כרטיס אשראי בריבית, אף שהרוכש עצמו אינו עובר על איסור ריבית, מאחר ויש היתר עיסקא לחברת האשראי, מכל מקום אחר שכבר נרכש המוצר, והשליח מעבירו לרשות המשלח ונוטל את הסך ששילם כולל דמי הריבית, שניהם עוברים בזה על איסור ריבית ...

קרא עוד

יועץ שטעה

שאלה: במקצועי, אני יועץ משכנתאות, לפני זמן קצר בא אלי אדם וביקש לעשות משכנתא, והשגתי לו את המשכנתא שהיתה נראית לי הטובה ביותר, אולם אחר שחתם וקיבל את המשכנתא, נזכרתי שהיה באפשרותי להכניס סעיף נוסף להסכם, ועל ידי כך לקבל משכנתא בתנאים טובים יותר, כך שבפועל נגרם ללקוח הפסד מצטבר של כחמישים אלף ₪. ומבקש אני לדעת האם יש עלי חוב כל שהוא כלפי הרוכש וכלפי שמים. יש לציין, שעדיין לא קיבלתי את דמי הייעוץ, ובכלל השאלה ...

קרא עוד

השבת גניבה ממוסד ציבור

שאלה: בעל תשובה שלפני שנים רבות בהיותו בצבא גנב לבנות חבלה ושאר חומרי חבלה, ובינתיים נאבדו ואינו יודע מקומם, האם יש דרך לתשובתו? תשובה: הנה לענ"ד נראה שודאי גם כלפי "גוף ציבורי" יש חיוב השבה. וע"כ, לכתחילה אם יש באפשרותו לשלוח מכתב לקצין תחזוקה ולהעלות על הכתב את השאלה הנ"ל, נראה שכל תשובה שתתקבל, הן אם ימחלו על מעשיו, ובין אם יורהו אחרת, יש לזה תוקף הלכתי של מחילה. ואם אינו יכול לעשות כן, נראה שיתרום דבר ה ...

קרא עוד

תער לצורך ניתוח

שאלה: אני רופא עור, ופעמים, לשם הסרת נגעים שונים מעור הפנים באיזור הזקן, יש צורך להשחית את השערות שסביב לשומה או הנגע. בדרך כלל מנהג הרופאים לעשות זאת ע"י סכין סקלפל, האם הדבר מותר. כיוצא בזה יש לשאול, במי שהוצרך לעבור ניתוח עקב פגיעה בעור התוף שבאוזן, ולפני הניתוח, כאשר היה כבר בחדר ההרדמה, אמרו לו הרופאים שיצטרכו לגלח את פאת ראשו מצד אחד, כדי ליטול משם עור להשתלה. ועל אף שביקש שימנעו משימוש בתער, הוסבר לו ...

קרא עוד

הסרת מכשיר icd המותקן בגוסס

הסרת מכשיר ICD המותקן בגוסס הרב עובדיה יוסף טולידאנו שאלה: הנני לשאול בחולים הגוססים החולים במחלה סופנית ומושתל בקרבם דהפיברילטור אוטומטי (המכונה ICD). מכשיר זה נותן מכות חשמל חזקות המפסיקות הפרעות קצב קטלניות שהן מאד כואבות. ל"ע מצויים מקרים שחולים נוטים למות מסיבות שאינן קשורות להפרעות קצב והם או בני משפחותיהם דורשים את כיבוי המכשיר לבל יקבלו מכות חשמל בתהליך הגסיסה באם יהיו הפרעות קצב מסוגים שונים. יורנו ...

קרא עוד

דין סוד מקצועי רפואי

שאלה: רופא המומחה בבעיות כלי דם, שיודע באחד מחבריו הרופאים שפיתח שיטה מיוחדת שמוכיחה את עצמה כמועילה ביותר. רופא פלוני שומר בקנאות על סודיות השיטה והוא גובה תשלום גבוה לחולים הנזקקים לעזרתו. רופא א' שאל אם מותר לו לברר בדרכי ערמה את יסודות הטיפול ולהשתמש בו לתועלת החולים, ולדבריו אפשר שיש בזה אף הצלת נפשות. תשובה: אסור לברר את הסוד ולהשתמש בו ללא רשותו של המומחה. נימוקים ומקורות: בעניינים דעלמא, בוודאי שאסו ...

קרא עוד

ברכה בגילוי ראש

שאלה: באחד המפגשים עם הסטודנטים הגשנו כיבוד, אחד הסטודנטים רצה לברך על האוכל וכשהצענו לו לכסות את הראש לפני שהוא מברך הוא התנגד ואמר שלברך לא אכפת לו אבל לכסות את הראש הוא לא מעוניין. האם יש למנוע ממנו לברך ללא כיסוי ראש, או שעדיף שיברך אף ללא כיסוי ראש. תשובה: נראה שאם יש חשש שאם יציעו לברך בכיסוי ראש, לא יברך כלל, עדיף שיברך בלי כיסוי ראש מאשר לא יברך כלל. מקורות: מבואר בשו"ע אורח חיים - סימן צא סעיף ג: " ...

קרא עוד

כשרות במטבח בבית הורים שאינם שומרים כשרות

שאלה: בדבר חוזר בתשובה, והוריו מאהבתם אותו ורצונם לבא לקראתו מוכנים לקנות רק מוצרים כשרים כדי שיוכל לאכול בבית, אך לדבריו אינו מסוגל לדרוש מהם להחליף את כל כלי הבישול והאכילה שבמטבח, ושאלתו האם מותר לו לאכול מה שנתבשל בכלים שאינם בני יומם. תשובה: ראשית חשוב לדעת אם מדובר על מצב שבו השתמשו בכלים במאכלים לא כשרים, או בבשר בחלב, או שרק לא הקפידו על טיב הכשרות במיוחד, אבל למעשה אכלו כשר. במקרה שמקפידים על כשרות ...

קרא עוד

פדיון הבן לילד הנולד מתרומת זרע

שאלה: אני רווקה וילדתי בן בכור בלידה רגילה מתרומת זרע (לא היו הריונות קודמים ולא הפלות). האם אני יכולה לערוך טקס פדיון הבן? והאם אחיי או אבי יכולים לפדות אותו (לפי הבנתי האב צריך לפדות את הבן, אבל לצערי אין אבא)? אם אין חיוב, האם בכל אופן הילד חייב לפדות את עצמו כשיגדל? תשובה: בן הנולד מתרומת זרע חייב בפדיון הבן ככל בן ישראל. על שלשה יהודים כשרים לשבת יחדיו במושב בית-דין, ולמנות את האח או את האב לפדות את הב ...

קרא עוד

מעשר כספים ממתנות חתונה

שאלה: מאיזה סכום מכספי החתונה צריך לתת מעשר כספים? האם רק הסכום שקבלו כמתנות בחתונה, פחות עלות המנות? או שיש הוצאות נוספות שאפשר לנכות מסך מתנות החתונה, כמו העברת ציוד וכד' (ריהוט הבית בצרכים בסיסיים, מקרר, עלות העברת דירה, כלי אוכל וכיו"ב)? תשובה: אפשר לנכות את הסכום הכולל של הוצאת החתונה, אבל אין לנכות הוצאות אחרות שאינן קשורות לחתונה עצמה. מקורות: עיקר דין מעשר כספים התבאר במסכת תענית (דף ט, ב), שם דרשו ...

קרא עוד

סיורים בכנסיות

שאלה: האם מותר ללכת לסיור ברובע הנוצרי ולראות את ההכנות שלהם לחג המולד הקרב ובא [הסיור כולל כניסה לכנסיות וכדו']. תשובה: מותר לערוך סיור בעיר העתיקה, ואף ברובע הנוצרי, אבל אין להיכנס לתוך כנסיות. כמו כן יש לשמור מרחק (שם ד' אמות) מפתחיהם של כנסיות. יש להימנע מעריכת הסיור ביום חגם ממש, מחשש שיש בכך גילוי של הזדהות, אהדה ויקר לחגם ומשמעו. מקורות: בגמרא (עבודה זרה יא, ב) מבואר שאסור ליכנס לבית עבודה זרה, וברמב ...

קרא עוד

לבישת בגדי שבת כל השבוע

שאלה: איש עסקים שנוסע למדינות שונות לעתים קרובות, ומעדיף לטלטל עמו כמה שפחות. הסתפק האם לקחת לנסיעה בגדי שבת, וללבוש בגדי שבת כל השבוע, או לקחת בגדי חול, וללבוש בגדי חול בשבת. איזו מן האופציות עדיפה? תשובה: בהחלט עדיף לקחת בגדי שבת וללבוש אותם גם בימות החול, מלקחת רק בגדי חול וללבוש אותם בשבת. נימוקים: הסיבה לכך היא שאמנם מצאנו שרב ענן היה לובש בגדים שחורים בערב שבת, וזאת כדי להבליט את השוני של בגדי שבת מבג ...

קרא עוד

סעודת שבת לפני תפילת ערבית

שאלה: יש לי ילדים קטנים, ולפעמים (בחודשי הקיץ) הם אינם יכולים להמתין עד חוזרי מבית הכנסת כדי לעשות קידוש ולסעוד את סעודת השבת. האם מותר לקדש תחילה, לאכול את סעודת השבת, ורק לאחר מכן להתפלל תפילת ערבית? תשובה: מותר לקדש תחילה, לסעוד, ולאחר מכן להתפלל. יש להקפיד להתחיל את הסעודה לפחות חצי שעה לפני זמן צאת הכוכבים. מקורות: לדעת כמה ראשונים, כגון הרא"ה (ברכות כז, ב) והריטב"א (ר"ה ט, א) הדרך האופטימאלית לקבל שבת ...

קרא עוד

חברותא עם מתגיירת

שאלה: האם יש צורך לתת חברותא ללימודי יהדות לבחורה גויה הנמצאת בתהליך גיור בבית דין רבני? תשובה: מותר לקבוע חברותא ללמוד עם מי שמעוניין ברצינות להתגייר, כשהלימוד מהווה חלק מתהליך הגיור. נימוקים: באופן כללי אין ללמד תורה לנכרים. המקור לכך הוא דברי הגמרא במסכת סנהדרין (נט, א): "ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר (דברים ל"ג) תורה צוה לנו משה מורשה - לנו מורשה ולא להם". הגמרא ממשיכה לבאר שמצד שני, ...

קרא עוד

לימוד תורה לגוים

שאלה:  א. ללמד נכרי תורה: מה מותר ומה אסור? מה צריך לעשות בכתה שיש בה מספר מועט של תלמידים נכרים? מה צריך לעשות כאשר הנכרי שואל שאלה בלימוד? ב. מחבר ספר המיועד לקרב את המוני הצעירים מבני ישראל הרחוקים מחיי תורה ומצוות. התבקש לתרגם את ספרו לספרדית ולהפיצו בקבילות דרום אמריקה. כדי שספר זה יגיע לצעירים אלה אין דרך אלא למסור את הפצת הספר לחברת הפצה נכרית, אלא שברור שספרים רבים ירכשו ע"י גויים, שואל אם יש בזה אי ...

קרא עוד

לקבוע תפילה במקום פריצות והוללות

שאלה: אדם המארגן חופשות בבתי מלון לאנ"ש יראים ושלמים, הנהלת המלון קבעה את בית המדרש והתפלה באולם שהגויים השתמשו בו להוללות ולהצגות ושאר עניני פריקת עול, והסתפק האם ראוי הדבר שמצד אחד אסור להתפלל במקום המיוחד לפריצות והוללות. אך מאידך אין אולם אחר במלון שיש בו די מקום לכל האורחים הרוצים מקום מרווח לתורה ולתפלה. תשובה: אם יש אופציה יעילה אחרת נראה וודאי שיש להעדיפה, אבל במקום שאין אופציה סבירה אחרת, ולצורך הת ...

קרא עוד
לתחילת הדף