אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות (Page 4)

בן מאומץ בכיבוד הורים

שאלה: האם בן מאומץ חייב בכבוד הוריו המאמצים? תשובה: למרות שאין עליו חיוב ומצווה מדין "כיבוד אב ואם" שהרי אינם הוריו האמתיים, מ"מ חייב הוא לכבדם משום שהם גידלו אותו. מקורות: בחינוך מצוה ל"ו כתב משרשי המצוות כיבוד אב ואס הוא שיכיר ויגמול חסד עם מי שעשה אתו טובה ולא יהיה נקל ומתנכר וכפוי טובה שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים וכו' ולפי"ז אף בנדון המאומץ כיון מאמציו הטיבו עמו באמוצו הרי שיש לו לכבדם ...

קרא עוד

שיניים תותבות של מת

שאלה : האם מותר להוציא שיניים תותבות של נפטר העשויות  מזהב? תשובה : שיניים תותבות קבועות נחשבות חלק מהמת ונאסרות בהנאה ועל כן אין להוציאן, אך שיניים תותבות שעשויות להוציא ולהכניס אינם נאסרות בהנאה ומותר להוציאן. מקורות : השאלה לדיון היא האם השיניים נחשבות כחלק מהמת ונאסרות בהנאה או שהם דבר חיצוני לו. מקור הסוגיה בגמ' במסכת ערכין דף ז ע"ב לגבי פאה נכרית, דאיתא שם במשנה שהאישה שנהרגה נהנין בשערה, ושם נחלקו רב ...

קרא עוד

שהחיינו אימוץ ילדים

שאלה: האם יש לברך ברכת שהחיינו על אימוץ ילדים? תשובה: אין לברך שהחיינו אלא בלידת בת, באימוץ לא מברכים שהחיינו. מקורות: מקור ההלכה שמברכים שהחיינו בלידה הוא בשו"ע או"ח סי' רכ"ג סעי' א' ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב וכו'. ושם במשנה ברורה סק"ב כתב מדסתמי הפוסקים משמע דאפילו היו לו כמה זכרים ותאב שיולד לו בת כדי שקיים מצוות פריה ורביה אפ"ה אם נולדה בת אין מברך על זה. ומ"מ נראה לי פשוט דבפעם ראשון כשרואה אותה מ ...

קרא עוד

תשלום על איחור בעבודה

שאלה: קבלן שיפוצים התחייב בחוזה לשלם קנס בגובה של 100 שקל עבור כל יום איחור במקרה של אי עמידה בזמן סיום העבודה, עבור שכ"ד של בעה"ב. ואכן אשר יגור בעה"ב בא והקבלן לא עמד בלו"ז , אלא שהקבלן טוען שהוא מחויב לשלם רק אם בעה"ב יוכיח לו שאכן הוא שכר דירה לאותם ימים ולא שהה אצל קרוביו בחינם ולדבריו חובת התשלום היא רק אם אכן בעל הבית שכר בפועל דירה. תשובה : הדין עם הקבלן ואינו חייב רק אם אכן ממציא בעל הבית לידו הוכח ...

קרא עוד

מכירת מוצרי חשמל לאינו שומר תורה ומצוות

שאלה : חשמלאי הוזמן לתקן מערכת חשמל שקרסה במסעדה שמוכרת בין השאר המצרים גם טריפות. האם מותר לו לקבל את העבודה הזו? או שהוא מסייע לדבר עבירה . בדומה לזה האם מותר למכור מוצרי חשמל לאדם שאינו שומר תורה ומצוות אשר מן הסתם הוא עתיד להשתמש בו גם בשבת? . תשובה : בשני המקרים אין בזה משום מסייע לדבר עבירה ומותר . מקורות : ראשית יש לדון מהו האיסור שעליו אנו דנים דהנה באיסור לפני עיוור לא תתן מכשול שהוא איסור דאורייתא ...

קרא עוד

אחריות מלמד על קטן שהזיק

שאלה: נתבקשתי ע"י הנהלת בית הספר לקחת את תלמידי לגן סאקר. כמה מן התלמידים ברחו מתחת לאפי לעבר הכביש, וכמעשה קונדס זרקו אבנים לעבר מכוניות הנוסעות שם, כאשר אחד מהם פגע והזיק נזק רב, ועתה נתבע אני על כך בבית המשפט, אבקש לדעת מה דין התורה בכה"ג. תשובה. ראשית יש לציין, שבדיני ממונות אין לדיין לפסוק הלכה ללא שמיעת ב' הצדדים, אולם ע"פ מה שהוצג בשאלה נראה, מאחר ועל פי דין התורה הק', אין דין שמירה על אדם, וקטן שהזי ...

קרא עוד

עלית קטן לתורה

שאלה. בני הקטן בן ה – 9 למד מזה כשנה את טעמי המקרא, לאחרונה ביקש ממני להראות את כוחו בבית הכנסת. אבקש לדעת האם להלכה ולמעשה ניתן להעלות קטן לתורה, או לכל הפחות למפטיר ולקריאת ההפטרה? תשובה. אף שבשולחן ערוך פסק שקטן עולה בכל עליה שירצה, מכל מקום מאחר ונחלקו הפוסקים אם רשאי רק לעלות או גם לקרוא בתורה, ומטעמים נוספים, נהגו שלא להעלות קטן אלא למפטיר. גם למפטיר והפטרה, בקהילות ישראל נהגו שלא להעלות קטן למפטיר וה ...

קרא עוד

צליית כבד במנגל חשמלי

שאלה: האם מותר לצלות כבד במנגל חשמלי, כאשר נותנים מים במגש שתחת רשת הצליה, ובשעת הצליה נוטפין טיפות דם מן הכבד אל המים שבמגש, ומחמת חום הגריל, מתחממים המים והדם שעמהם, וחוזרים באדים אל הכבד. תשובה.. לענ"ד נראה שאין בכך כל איסור. מקורות. עי' בשו"ת מעשה חושב (ח"ה סי' כט) שהאריך בזה רב, והעלה עיקר דלכתחילה יש לחוש דחשיב שנתבשל בדמו, אך בדיעבד יש להקל בזה, הן לפי מ"ש מרן בשו"ע (יו"ד סי' עג ס"א) הכבד, יש בו ריבו ...

קרא עוד

הדלקת נרות שבת בבתי מלון

שאלה: בבתי מלון לא מרשים להדליק נר בחדר. מה עדיף, להדליק נר ליד חדר האוכל עם כל האורחות או לחלופין להדליק בחדר פנס העובד על סוללה. תשובה: שאלת חכם חצי תשובה. אם ספרדי אתה, כיון שקיבלנו ע"ע הוראות מרן השלחן ערוך, הרי לדעתו אין לברך על תוספת אורה, ועל כן אין להדליק נר שבת בברכה בשום פנים ואופן בחדר האוכל היכן ששאר האורחות מדליקות, אלא אם היא מדליקה ראשונה, שאז היא זאת שיוצרת את האור הראשון. לפיכך, מן הראוי לכ ...

קרא עוד

טלית קטן הצמודה לגוף

שאלה: האם יש למחות במי שלובש בגד הציצית שקוראים "ניצית" על הגוף שלו בלי הפסקת בגד פנימי (גופיע) משום שיש זוהמה על הגוף או האם מותר ואין חוששין לזוהמה? תשובה: יש מלעלה גדולה ללבוש את הטלית קטן תחת בגדיו, מעל לבגד הסמוך לגוף ממש, שכן הוא מיועד לזיעה ואינו בגד של כבוד, וכן יש לנהוג למעשה, מ"מ אין למחות במי שלובש את הבגד הציצית על בשרו ממש, שכן יש לו על מי לסמוך, מקורות והרחבת הדברים: א.      הנה בשו"ע סימן ח' ...

קרא עוד

מנהגי האזכרה ויאר צאייט בשנה מעוברת

שאלה: אמי נפטרה בתאריך י"א בניסן תשע"ג ונקברה בי"ג בניסן, מתי אנו אמורים לקיים את אזכרת אחד עשר חודש. תשובה. נהגו לערוך אזכרה בתשלום השנה ומידי שנה בשנה, בתאריך יום הפטירה. ביום זה, ראוי להרבות בלימוד התורה הקדושה, לומר השכבה ולהדליק נר לעילוי נשמת המנוח, וכן לעלות לקברו. [ויש הנוהגים שהבנים אף צמים ביום זה]. ואפשר גם להביא למשתתפים מינים שונים לברכה, כדי להרבות בברכות לעילוי נשמת המנוח. במקביל נהגו לציין א ...

קרא עוד

רכישת אבידה שלא הוחזרה

שאלה: הציעו לי לקנות טלפון במחיר מוזל מאוד, והתברר לי כי המוכר מצא את המכשיר ומחק ממנו את כל הנתונים, האם יש לי איסור לקנות את זה או לא? שאלה כיו"ב באחד שקרוב משפחתו הוא נהג בחברת הסעות, ומאחר והנהג אינו שומר תו"מ, אינו מקפיד להשיב את האבידות לבעליהן, אלא מחלקן לקרובי משפחתו כראות עיניו. והשואל שהנו חוזר בתשובה ומדקדק קלה כבחמורה, שאלתו בפיו, האם רשאי הוא להשתמש באבידות אלו. תשובה. מאחר ואבידה זו היתה טעונה ...

קרא עוד

ויתור על מזונות לצורך קבלת גט

שאלה: האם האשה יכולה למחול על מזונות ילדיה במסגרת הסכם גירושין, כדי לקבל את הגט מידי בעלה? תשובה: האשה אינה יכולה למחול על חוב המזונות, משום שהמזונות הם של ילדיה. מקורות: לכאורה נידון זה תלוי במחלוקת הפוסקים, אם חיוב מזונות הבנים הוא מכלל חיוב מזונות האם, או דין בפני עצמו. דעת הר"ן (שם כח ע"ב מדפי הרי"ף), ובשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"א סי' קו), הביא דעה זו להלכה. אבל נראה כי דבריו כלל לא מוסכמים בפוסקים. ומלב ...

קרא עוד

חיוב אשה בצדקה

שאלה: האם אשה נשואה חייבת במצוות צדקה? תשובה: אשה נשואה שכל רכושה ומעשי ילדיה לבעלה אינה חייבת במצוות צדקה, שהרי היא אנוסה. ולמרות שמותר לה לתת צדקה מועטת ללא ששאלה את בעלה קודם לכן, בכל זאת היא פטורה ממצוות צדקה. מקורות: נראה שלמרות שהאשה רשאית לתת מנכסי הבעל מתנה מועטת לצדקה, אין בכך כדי לחייבה בקיום מצוה זו. בשו"ת עצי הלבנון (יו"ד סי' נט) כתב לחדש, דכיון שהטעם שמקבלים מן האשה מעות מועטות לצדקה הוא משום ד ...

קרא עוד

קיום מצוות בשמיעה דרך מכשיר שמיעה

שאלה: אבקש לדעת האם שמיעה באמצעות מכשיר שמיעה, דינה כשמיעה לענין מצות קריאת מגילה, שופר וכיו"ב. תשובה. בדבר זה האריכו גדולי הפוסקים, זה אומר בכה וזה אומר בכה. ולכתחילה ודאי ראוי להשתדל בכל כחו לשמוע את המצוות בלא המכשיר. ורק באין שום אפשרות, פשטה ההוראה להקל, שיוצא ידי חובתו אף בשמיעה באמצעות מכשיר שמיעה. מקורות. בשנות העשרים (תש"כ לפ"ק) המציאו המדענים מכשיר מיוחד המיועד לחרשים, כשעל ידו יוכלו לשמוע. וגדולי ...

קרא עוד

חיוב מזונות כשנישאו בנישואין אזרחיים

שאלה: בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, האם חייב הבעל במזונות אשתו כדין בעל שחייב במזונות אשתו, או לא? תשובה: הבעל אינו חייב לזון את אשתו, וראה במקורות. מקורות: פולמוס גדול מצינו בדברי הפוסקים האחרונים, בדבר נישואין אזרחיים - אם יש להם תוקף על פי דין תורה, ונפק"מ בכך, אם צריכה ממנו גט קודם שתנשא לאדם אחר. יש שצידדו לומר, דאף על פי שלא נישאו כדת משה וישראל מ"מ יש תוקף לנישואין אלו, וזאת, ע"פ האמור בגיטין (פא ...

קרא עוד

היחס למסתננים

שאלה: מה צריך להיות היחס למסתננים זרים לתוך מדינת ישראל, לפי התורה? תשובה: בפרשת משפטים נאמר: "וְגֵר לֹא תִלְחָץ וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם אֶת נֶפֶשׁ הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" שמות כג, ט. דאגה למסתננים עולה בראש כל חוצות כנגד מדיניות הממשלה כנגד ההסתננות. מובן מאליו שהקישור של המסתננים לעניין זה הוא אולי רק רעיוני, שכן הפסוקים מדברים בגר תושב ובגר צדק, ולא במי שאינו מקבל עליו תורת ה' ומצוותי ...

קרא עוד

ארגון פעילות קירוב שהמשתתפים מביאים כיבוד

שאלה: אני מארגן פעילות קהילתית יהודית. הרבה מהיהודים המקומיים משתתפים בפעילות. אחד הדברים שעוזרים לי להביא אנשים, זה ארגון של אירועים עם כיבוד קל שדווקא המשתתפים נקראים להביא. אנחנו מארגנים לדוגמה מסיבות ראש חודש, ומה שמושך אנשים לבוא, בין השאר, זאת העובדה שהם בעצמם מביאים פופקורן, עוגות, כריכים וכיו"ב למפגש וכולם אוכלים ביחד. אין לי אפשרות לומר לאנשים להביא רק דברים כשרים, אבל, בהתייחס לאוכלוסייה שאני נמצא ...

קרא עוד

ישראל אור לגויים

שאלה: רגילים לומר שעם ישראל הוא אור לגויים. האם יש לביטוי הזה מקור כלשהו ביהדות, ומה זה אומר לגבי עם ישראל כיום, האם כיום עם ישראל משמש אור לגויים? תשובה: עם ישראל גורם להביא לעולם את אמונת אחדות ה' ובמשך הזמן העמים לומדים מעם ישראל אמונה זאת, וקיום שבע מצוות בני נוח. בעיקר בזמן הגאולה, שאז הגויים יראו איך כל נבואות הגאולה מתקיימות, הם יכירו על ידי זה את אמתיות התורה, וילכו לאורה. זו משמעות הביטוי "לאור גוי ...

קרא עוד

חינוך קטנים להמתנה בין בשר לחלב

שאלה: בני אוכל ארוחת ערב בשעה 6:30, חלק מהתפריט הינו חלבי, והוא עדיין בתוך שש שעות לאכילת בשר, שהיא בערך בשעה 2:00 בצהרים, כיצד עלי לנהוג? תשובה: מותר לתת לתינוק במקום צער חלב לאחר בשר, בין בשר עוף, חיה, בהמה, אבל אסור לתת לו חלב ובשר יחד. קטן עד ג' שנים אין צריך להמתין כלל בין בשר לחלב (וצריך קינוח והדחה). קטן עד שש שנים יעשה הפסקה כל שהיא. קטן מגיל שש עד תשע (בבריא) ועד עשר (בכחוש) יש להקל אחר שעה מאכילת ...

קרא עוד

הליכה בבית ללא כיסוי ראש

שאלה: האם בתוך הבית מותר לאשה נשואה ללכת בלי כיסוי ראש, והאם יש הבדל בין לפני הילדים לשלא בפני הילדים, ובין ילדים קטנים לילדים גדולים? תשובה: א. כשהיא לבד בבית, מותר ללכת פרועת ראש, אך מידת חסידות להשתדל שלא ללכת בפרוע ראש גם כשהיא לבד בביתה. וראוי שדבר זה לא יהיה ההתנהגות הקבועה, אלא באקראי, ובד"כ יש להתרגל להיות לבושים כראוי גם בבית. ב. כשיש מבני ביתה עמה בבית, נחלקו הפוסקים אם מותרת ללכת בגילוי ראש. החת" ...

קרא עוד

בן חוץ לארץ שהתגייר בארץ ישראל לענין יו"ט שני

שאלה: אדם שגר בחוץ לארץ, ובא לארץ לתקופה קצרה בין היתר כדי להתגייר. ואכן התגייר כדת וכדין. וחל פסח בתקופה שהוא בארץ, האם עליו לשמור יום טוב שני? תשובה: לכאורה יש לו להחמיר לשמור גם יום טוב שני. הרחבת הדברים: לכאורה מצד אחד, כיון שדעתו לחזור למקומו נותנים לו מחומרי מקום שיצא משם שו"ע סי' תצו סעי' ג'. שכן גם בהיותו בארץ ישראל נחשב הוא כבן חו"ל. מאידך י"ל דכיון שמעולם לא נתחייב בשמירת יו"ט שני שהרי בהיותו במקו ...

קרא עוד

השאלה לאחר כלים ששאל מגמ"ח

שאלה : השואל כלים מגמ"ח ע"מ לערוך בו שמחה האם רשאי להשאילו לאחר . תשובה : באופן כללי אין השואל רשאי להשאיל אך אם מדובר בגמ"ח שמשאיל לכל מבקש בין אם הוא מכיר אותו ובין אם לא אזי רשאי להשאילו לאחר. מקורות : נפסק בשו"ע חו"מ סימן שמב סעי' א' אין השואל רשאי להשאיל לאחר. וכתב הסמ"ע ס"ק א' ואפילו לאתו דבר שנשאל לו . אך כפי המבואר בשו"ת הרשב"א ח"א סימן אלף קמה דין זה אינו שווה בכל החפצים, והרשב"א כתב להתיר בשוכר בי ...

קרא עוד

להיכנס לשירותים של חנות ללא רשות

שאלה: האם מותר להיכנס לשירותים של חנות כאשר אין בדעתו לקנות שם, או אף כאשר הוא אחד הקונים אך השרותים מיועדים לעובדים בלבד. והאם במקומות שיש תנאים בכניסה שאסור להכנס עם אוכל, האם מותר לעשות בנגוד לרצונם ולהכנס עם אוכל. תשובה: קיי"ל ששואל שלא מדע גזלן הוי, ולכן אסור להשתמש בחפץ השייך לאדם אחר ללא רשותו, גם כאשר לא נגרם לחפץ נזק כל שהוא מחמת ההשתמשות, ומעתה גם בנידון שלך נראה שאם ידוע שבעלי החנות מקפידים שלא י ...

קרא עוד

אמירה לגוי להדליק גז שנכבה

שאלה: במקרה שנכבה הגז בליל שבת, האם יש היתר לקרוא לגוי שידליק את הגז בכדי שיוכלו לאכול למחרת את החמין. תשובה: אם הגוי הדליק את הגז וחימם את החמין מותר להנות מהתבשיל. ואף מותר לרמוז לו לעשות כן, דסוף סוף אין כאן אלא תוספת הנאה מפעולת הגוי. ויש לחלק בין במאכלים שניתן לאוכלם קר כגון גפילטע פיש וכדו', דאז יש להקל אף כשהצטננו לגמרי, לתבשילים כאלו שאי אפשר לאוכלם קר כמו בטשואלנט וכדו' דאז יש להקל רק אם עדיין הוא ...

קרא עוד

בעל קורא שאינו מדקדק במלעיל ומלרע

שאלה: האם צריך לתקן והחזיר בעל קורא שאינו מדקדק בניקוד המלעיל ומלרע (ישנם הרבה מקרים שבהם משתנה משמעות המילה במיוחד במקרים של עבר ועתיד)? במידה ואכן צריך לתקן, מה עושים כשהבעל קורא לא מבין את הבדל בין מלעיל למלרע? תשובה: בעל קורא שאינו מקפיד לקרא בדקדוק מלעיל ומלרע, אין צריך לתקן אותו, אפילו במקום שהענין יכול להשתנות, ובוודאי כשאינו מבין את החילוק ביניהם, וכ"ש כשאין שם בעל קורא אחר אלא הוא. מקורות והרחבת הע ...

קרא עוד

השתתפות במשחקי בינגו על כסף

שאלה: האם מותר לארגן מסיבת "בינגו". במסיבה זו כל אדם הנכנס משלם סכום של  100 דולר, כאשר חלק מהכסף הולך לצורכי הסעודה ושכירת האולם, ורובו של הכסף הוא לצורך קניית פרסים מיוחדים. בהמהלך הסעודה ישנם משחקים שהמנצח ב"בינגו" זוכה בפרסים. והשאלה האם יש איזה בעיה מצד "אסמכתא", דהא פשוט הוא שכל מי שנותן את הכסף הוא רק על סמך הסיכוי שינצח בבינגו ויזכה בפרס, ואילו היה יודע מתחילה שהיה מפסיד בודאי לא היה נותן את הכסף, ו ...

קרא עוד

שימוש באור שהדליק ילד בשבת

שאלה: ילד בן שש כיבה את האור ללא כוונה בשבת, ושוב הדליק אותה מפחד אביו שיגער בו, האם מותר להשתמש לאורה כגון לקרוא ספר לאורו? תשובה: מותר להשתמש לאורה, דזה הוי כאילו הדליקו לצרכו דשרי. מקורות והרחבת הדברים:     הנה קיי"ל שאם עבר הקטן ועשה מלאכה בשבת בשביל הישראל אסור להנות ממנה בשבת, ומיהו אם עשה את המלאכה לצורך עצמו, אז מותר להנות ממנה. כ"כ במג"א (שכ"ה סקכ"ב), והובא בביה"ל (סעי' י ד"ה א"י שמילא) דקטן שמילא ...

קרא עוד

ניעור שלג מבגדים בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים. תשובה: שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ובבגד שאינו סופג כ"ש שמותר. ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס. מקורות והרחבת הדברים: הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת - חי ...

קרא עוד

תשלום לפועל בצ'ק דחוי

שאלה: שכיר שמסכים לקבל את תשלום שכרן בצ'ק דחוי לתאריך מרוחק, דהיינו שאין באפשרות בקלות לפורטו או להשתמש בו לצרכיו ולפרוע חובותיו, או בכרטיס  אשראי שהשכיר מקבל את שכרו מחברת אשראי לאחר זמן, האם מקיים בכך מצות ביומו תתן שכרו [בבל תלין ברור שאינו עובר כיון שהתרצה לכך]. תשובה: נראה דאף דאינו עובר בבל תלין מכל מקום אינו מקיים מצות "ביומו תתן שכרו", מיהו ראיתי דמטו משמי' דהגאון ר' צבי פסח פראנק זצ"ל דנשאל בזה וענ ...

קרא עוד
לתחילת הדף