אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות (Page 6)

פנוי שלג בשבת

שאלה: אחרי ירידת שלג, אנחנו צריכים מיד לפנות את השלג מהמרפסת, מפני שאחרת כשזה מתחיל לנמס, המים הנוצרים נכנסים לנו לתוך הבית מכיון שהניקוז עדיין מכוסה בשלג. האם זה מותר במקרה של ירידת שלג בשבת? תשובה: שלג הנערם בחצר או בשביל הדרך מותר לפנותו בשבת במקום שיש עירוב, ואין השלג מוקצה בשבת לא מדין נולד ולא משום מוקצה אחר. ואסור לעשות בובת שלג וכדורי שלג שהנערים עושים בשבת וזורקים זה על זה. מקורות: ראשית יש לדון אם ...

קרא עוד

איך יתכן שהאבות פעלו ברמאות

שאלה: איך ספר בראשית נקרא "ספר הישר" אם פרשות השבוע האחרונות מראות לנו שהאבות לכאורה לא נהגו ביושר עם הבריות –רבקה שלחה את יעקב לרמות את יצחק ולקבל את הברכות במקום עשיו, יעקב רימה את יצחק ואח"כ את לבן. שמעון ולוי רימו את אנשי שכם, בני יעקב רימו את יעקב ואמרו לו שיוסף נטרף בשעה שהם מכרו אותו, ועוד. תשובה: בשאלה מוזכרות כמה פרשות שיש בהן שימוש בעורמה על ידי האבות ועל ידי השבטים. בתשובה זו נעסוק בעקרון המנחה ש ...

קרא עוד

חנה ושבעת בניה – קידוש ה'

שאלה: מפורסם המעשה בחנה ושבעת בניה. נאמר שם שאחרי שכל בניה מסרו נפשם על קידוש ה' שלא להשתחוות לעבודה זרה, חנה הפילה עצמה מן הגג ומתה. והנה, לכאורה ידוע שאסור להמית עצמו, ואין לאדם להרוג עצמו בשום מצב, אלא עדיף לחיות על קידוש ה' מאשר למות על קידוש ה' ורק אם מחייבים אדם לעבור על אחת משלש עבירות חמורות הוא צריך למסור נפשו. וכאן, לכאורה לא מסופר שהכריחו את חנה לעבוד עבודה זרה, וכיצד אם כן היה מותר לה למסור את נ ...

קרא עוד

הזכרת שם האם או שם האב במי שברך

שאלה: אבקש לדעת מה המנהג הראוי להזכיר ב"מי שברך" ובהשכבה, האם את שם האב או את שם האם, ומה טעם הדבר. תשובה: ישנם מנהגים שונים בין בני הקהילות, יש שנהגו להזכיר במי שברך ובהשכבה, וכן בכתיבת המצבה, דוקא את שם האם, כדברי הגמרא בשבת (סו:), ועוד, שהאם היא ודאית, ואילו האב רק מכח רוב. ויש שנהגו להזכיר את שם האב, ככתוב "למשפחותם לבית אבותם", ייחסם הכתוב אחר האב. ואין לזה מנהג ידוע בקהילות הספרדים או האשכנזים, ואין ב ...

קרא עוד

שימוש בכלים שבשלו בהם בשבת

שאלה: הורים שמבשלים בשבת, מרתיחים מים בקומקום בשבת, ומשתמשים במיקרוגל בשבת, האם הכלים שבהם בשלו בשבת נאסרים לשימוש על ידי זה? ברצוני לציין שאין לי אפשרות כל פעם מחדש אחרי שבת להגעיל את כל הכלים, גם מבחינה טכנית זה קשה וגם שאם הורים שלי יראו אותי עושה זאת זה יביא למצב קשה ביחסים בינינו. תשובה: לגבי מי שלא בישל בשבת בסיר, אין הבליעה נאסרת כלל, ואין צורך להגעיל את הסיר. הרחבה: אכן, מובא בספר משנה ברורה על הלכו ...

קרא עוד

אבל תוך שבעה שקנה עליה

שאלה: מובא בספרים דאבל אין עולה לספר תורה גם בשבת בתוך שבעה ימי אבלות. אבל אם קראו לו בשמו או הוא כהן ואן כהן אחר עולה כדי לא להראות אבלות בפרהסיא. השאלה, אם אבל אמר בקול שהוא רוצה לקנות עליה, ושאל איזה עליה עדיף לו לקנות, ואנשים שמעו אותו. ולכאורה אין פרהסיה גדול מזה. תשובה: הדבר תלוי לפי מנהג המקום, ואם במקומו בשעה שאדם קונה עליה כל הציבור יודעים בוודאות שהוא יעלה בעליה פלונית, והמכירה נעשית בפומבי, יש לח ...

קרא עוד

קנית עליה מכספי מעשר

שאלה: האם מותר לקנות עליה לתורה או פתיחת ההיכל והגבהת ספר תורה בבית הכנסת ממעות מעשר כספים ? תשובה: הרוצה לקנות עליה לתורה בבית הכנסת פתיחת ההיכל או הגבהת ספר תורה ממעות מעשר כספים רשאי לעשות כן, אם יכוון בשעת הקניה שאת הכסף הוא יתן ממעשר כספים. מקורות: הנה הטורי זהב ביו"ד הלכות צדקה סימן רמט ס"ק א' כתב וזה לשונו "לענין לקנות מצות בבית הכנסת במעות מעשר נ"ל דאם בשעת קניית המצות היה דעתו על זה שרי דהא המעות ל ...

קרא עוד

טעימה מיין בקידוש

שאלה: האם יש חובה לכל הסועדים בסעודת שבת לטעום מיין הקידוש? תשובה: בין בקידוש של ליל שבת ובין בקידוש של יום שבת בבוקר אין חובה לשאר המסובין לטעום מיין הקידוש, אבל מצוה מן המובחר שיטעמו. מקורות: השולחן ערוך באו"ח סימן רעא' סעי' יד' פסק שמצוה מן המובחר שיטעמו כולם מיין הקידוש, אך מעיקר הדין אין בכך צורך. ונחלקו הפוסקים האם גם בקידוש של יום נאמרה הלכה זו או רק בקידוש של לילה. והיינו משום שבקידוש של יום שאינו א ...

קרא עוד

גבר הלובש נעלי בית של אשה

שאלה: האם מותר לאיש לנעול את נעלי הבית של אשתו ולאשה את של בעלה. תשובה: מותר לאיש לנעול נעלי בית של אשתו, וכן לאשה את של בעלה כאשר עושים כן מפני הקור או שלא יפצעו ברגליהם. מקורות: בספר דברים פרק כב' פסוק ה' נאמר "לא ילבש גבר שמלת אשה ולא יהיה כלי גבר על אשה". ואנרו כמה דרכים בטעם איסור זה: א' החינוך במצוה תקמב' תקמג' כתב שהטעם הוא כדי להרחיק שלא יבואו לידי זנות וכן היא לשון הרשב"ם דברים כב' ה' "ללכת בין אנש ...

קרא עוד

בחירת שם לילד

שאלה: האם יש איזה שהוא דין או המלצה בבחירת שם לילד? תשובה: צריך לדעת, מה ההורים רוצים לקרוא לה, ומה ההתלבטות שלהם לגבי זה? רואים בתנ"ך שקראו שמות שמבטאים רעיון שחשוב להורים, או תקווה של ההורים, או על שם אדם שהיה חשוב להורים, או על שם מאורע חשוב שרצו שייזכר בשמו של הילד, וכיו"ב. האם יש להם משהו באחד מהכיוונים האלה? כדאי לקרוא על שם אדם צדיק, שזה יוצר שייכות אצל הילד לשושלת מפוארת של עם ישראל, ומעניק רצון להי ...

קרא עוד

מזלות והורסקופ ביהדות

שאלה: האם מזלות קשורים ליהדות? ואם לא אז האם מותר או אסור לקרוא הורוסקופ ? תשובה: התורה מתייחסת לנושא הקריאה בכוכבים ומזלות, ואוסרת זאת. כך נאמר בתורה, ספר דברים פרק יח: (ט) כִּי אַתָּה בָּא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְדֹוָד אֱ-לֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תִלְמַד לַעֲשׂוֹת כְּתוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם הָהֵם: (י) לֹא יִמָּצֵא בְךָ מַעֲבִיר בְּנוֹ וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ קֹסֵם קְסָמִים מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף: (יא) וְחֹבֵר חָב ...

קרא עוד

כיסוי ראש לנשים

שאלה: בסוגיה במסכת כתובות דף עב עמוד א, נפסק שנשים צריכות לכסות את ראשן, וקשה משום שבסוגיה משמע שזה לא חיוב אלא שדרכן של בנות ישראל לכסות ראשן, ולכן אשה שלא מכסה ראשה בעלה יכול לגרשה. אך, זה לא נאמר בלשון ציווי, שאשה תכסה את ראשה, וגם לא בלשון איסור שיש לא תעשה ללכת בגילוי ראש, רק כתוב שזה המנהג של בנות ישראל, ואיך זה יוצר חיוב? תשובה: כיסוי ראש מביא לתחושה של רצינות וכבוד, ומהווה בסיס אפשרי לחברה שבה מערכת ...

קרא עוד

תפילה בסמיכות לסוף הזמן

שאלה: מנין אנשים שנעמדו להתפלל תפילת שמונה עשרה סמוך לסוף זמן תפילה או קרוב לסוף השקיעה ולא יספיקו להתפלל גם תפילת לחש וגם תפילת חזרת הש"ץ, כיצד יעשו? תשובה: אם הציבור לא יספיקו להתפלל תפילת לחש וחזרת הש"ץ תוך זמן התפילה, יש לש"ץ להתפלל מיד בקול רם ויאמר קדושה, ובזה יש נוהגים שהשליח ציבור מתחיל בקול שלושה ברכות ראשונות ובתוכם אומר קדושה ואחר הקל הקדוש אומר בלחש, ומתחילים הציבור שמונה עשרה בלחש, וכן המנהג הנ ...

קרא עוד

אשה שאיבדה הבדיקה

שאלה: אשה שבדקה עצמה והשליכה את עד הבדיקה ולא הלכה אצל חכם לשאול עליו, האם היא טהורה לבעלה או שהיא טמאה מספק וצריכה לספור שבעה נקיים ולטבול. תשובה: בכל אופן צריכה לשאול מורה הוראה, ואם ראתה וזוכרת צורת המראה היטב יוכל החכם להראות לה מיני צבע לשם השוואה, ורק אם תדע בוודאות דמראה כזה לא היה דומה כלל לאדום, יש לצדד ולהקל, מקורות והרחבת הדברים: א.      בשולחן ערוך יורה דעה (הלכות נדה סימן קפח סעיף ב) נאמנת אשה ...

קרא עוד

דיבור הנחש עם חוה מציאות או משל?

שאלה: כסטודנט אני נתקל לעיתים בקושיות של אתאיסטים על התורה, חלילה. אני יודע שזה נובע מרוע לב שלהם כלפי התורה, אבל דרוש לי מענה. אחד הדברים שהם מביאים הוא מה שהתורה אומרת שנחש דיבר עם חווה, שזה נוגד את המציאות כי נחשים לא מדברים. האם תוכלו לעזור לי בהתמודדות מולם? תשובה: כיון שאנחנו לא פועלים בחלל ריק, אלא ידוע לנו בבירור גמור המקור האלוקי של התורה, ממילא נכון הדבר לעיין בדברים מתוך נקודת מוצא שמדובר בדברי ח ...

קרא עוד

כשרות הג'לטין

שאלה: אנחנו בשליחות ברוסיה, רבים מהמוצרים קשה למצוא להם כשרות טובה, ביררתי אצל המבינים בכשרות, והתברר שרבים מהמוצרים יש בהם "דז'לעטין", ומשום כך אין להם כשרות טובה. ברצוני לדעת האם יש איסור באכילתו. וכן, האם במוצרי חלב יש בו איסור בשר בחלב. תשובה: בדינו של ה"ג'לטין" נחלקו הפוסקים כבר לפני חמישים שנה, יש מהם שנקטו לאסור ויש שנקטו להתיר, אולם גם אותם שנקטו להתיר כתבו שלמעשה יש מקום להחמיר בזה. ובפרט בזמנינו ש ...

קרא עוד

אורח בהדלקת נרות חנוכה

שאלה: בשבת חנוכה , אנכי מתעתד להתארח ביחד עם בני משפחתי בבית קרובי משפחתי, אבקש לדעת כיצד אנהג בהדלקת הנר. תשובה. למנהג האשכנזים שנהגו שכל אחד מבני הבית מדליק, רשאי אתה להדליק אחרי בקשת רשות מהמארחים כדרכך בכל ימות החג. למנהג הספרדים שנהגו שרק בעל הבית מדליק, מאחר והנך סמוך על שלחנו של בעל הבית לכל דבר, הרי שגם בדבר זה אתה נכלל בהדלקתו. ויש שכתבו שראוי שתזכה לעצמך חלק בנרות ע"י השתתפות בפרוטה ובהגבהת השמן. ...

קרא עוד

אמירת "אל מלך נאמן" או "ה' אלקיכם אמת"

שאלה. אבקש לדעת מה מקור המנהג לומר בתחילת הקריאת שמע "אל מלך נאמן", ומדוע יש שאינם נוהגים בזה. תשובה. בקריאת שמע ישנן רמ"ה תיבות (מילים), ובכדי להשלימה לרמ"ח תיבות כנגד רמ"ח איבריו של אדם, נהגו לומר בתחילת קריאת שמע "אל מלך נאמן". אמנם מנהג הספרדים ועדות המזרח להשלים את מנין התיבות לרמ"ח, ע"י אמירה חוזרת של סיום הקריאת שמע "ה' אלקיכם אמת", ומקורם ע"פ המבואר בספר הזהר. מקורות. במדרש (תנחומא קדושים ו) א"ר מני ...

קרא עוד

שימוש בכלים שבשלו בהם בשבת

שאלה: שלום, אני בעל תשובה, גר בבית הורי שאינם שומרים כשרות כראוי, כלומר הם קונים מוצרים כשרים אבל לא מקפידים לגבי הרבה דברים. אני נתקל בשאלות רבות לגבי מה מותר ומה אסור לי ביחס לכשרות הכלים בבית הורים. קראתי את התשובה באתר שלכם לגבי כשרות במטבח בבית הורים שאינם שומרים כשרות והיא עזרה לי מאד בהרבה מהשאלות שלי. רציתי לשאול עוד שאלה, הורים שלי מבשלים בשבת, מרתיחים מים בקומקום בשבת, ומשתמשים במיקרוגל בשבת, האם ...

קרא עוד

היכולת להיות רב

שאלה: איך רב מקבל את הכבוד להיות רב ? תשובה: היהדות היא דת למדנית. לא ניתן להבין אותה מבלי ללמוד הרבה חלקים של התורה. יש ביהדות פרטים רבים, הלכות רבות, וכדי לדעת כיצד לפעול בכל מצב בדרך הנכונה על פי התורה, דרוש להיות תלמיד חכם, שלמד הרבה תורה. על פי התורה, כל אדם מחוייב ללמוד תורה ולהיות בקי בה ומבין דרכיה וכלליה. התורה מצווה כל אדם ללמד את התורה לבניו, כך שכל אדם חייב בלימוד התורה ובהעברתה לבניו ולדורות הב ...

קרא עוד

ארוחת ליל שבת מבעוד יום

שאלה:  בבתי חולים רבים בימי הקיץ הארוכים ניתנת ארוחת ליל שבת מבעוד יום לפני כניסת שבת, האם שרי לאוכלה  לפני כניסת שבת לפני שהתפלל ? תשובה: חולה המקבל ארוחה בבית חולים בשעה שהיא לפני כניסת שבת וצריך לאוכלה בהקדם כיון שעובדי בית החולים מפנים לאחר זמן את כל מה שנשאר שם ואין לו אוכל אחר לאכול בליל שבת בלילה, מותר לקדש ולאכול לפני זמן כניסת השבת לפני שהתפלל ערבית של שבת ובלבד שיהיה לאחר זמן פלג המנחה שהוא פחות מ ...

קרא עוד

מקום הדלקת נרות שבת כשיש כמה נשים המדליקות

שאלה: בית אחד שמתאכסנים בו כמה זוגות נשואים, כולם אוכלים יחד אך כל זוג ישן בחדר נפרד, כיצד ינהגו לגבי מקום הדלקת נרות שבת ? תשובה: כל זוג וזוג מחויב להדליק נרות שבת, ולגבי מקום ההדלקה לאשכנזים רשאים להדליק כולם יחד באותו מקום. ולספרדים כל משפחה תדליק בחדרה ובתנאי שיהנו מעט לאור הנרות. ואם חוששים משריפה וכדומה ידליקו במטבח או בסלון כל אחד במקום אחר, ווהמיקלים להדליק כמה באותו מקום יש להם על מי לסמוך. ביאור ו ...

קרא עוד

זיוף שטר שאבד

שאלה: ראובן הלוה כסף לשמעון, ועשו שטר המוכיח על הענין כמקובל. אולם עם הזמן ראובן איבד את השטר. ושאלתו היא כי מאחר שהוא חושש שמא שמעון יכחיש את ההלואה, האם מותר לו לזייף שטר כדי למנוע משמעון אפשרות להכחיש. תשובה: אין זה ראוי לשקר ולזייף שטר חדש, גם במחיר הפסד, כלומר, גם אם יש חשש שחבירו יכפור בהלוואה. מקורות: ראשית עלינו להבהיר, כי למרות שמדת האמת גדולה מאד, כפי שאנו רואים הרבה בדברי חז"ל, מ"מ אין איסור מפור ...

קרא עוד

תשלום פיצויים בפיטורים

שאלה: אבקש לדעת האם גם על פי ההלכה יש חיוב למעסיק לשלם פיצויי פיטורין, והאם חיוב זה שייך בעובד שמקבל שכרו לפי איכות וכמות העבודה ולא לפי שכר חודשי. תשובה: בחובת תשלום פיצויים, הראו האחרונים מקור מדברי ספר החינוך שכתב שכשם שאמרה תורה לתת הענקה לעבד בשחרורו, כך ראוי לתת הענקה לכל שכיר בצאתו עמו. אולם גם בלא זה, בדברים הללו אנו הולכים אחר מנהג המדינה. אולם, מאחר וקביעת הפיצויים נעשית מכח המנהג, לפיכך רק כאשר נ ...

קרא עוד

תפילת שמונה עשרה בפחות מעשרה מתפללים

שאלה: אנו בחוץ לארץ מתפללים המניין מצומצם 10-12 איש. חלקם מאחרים ויוצא כך כשהחזן מגיע לשמונה עשרה הרבה פעמים מתחילים רק 4 או 5 מתפללים וכל אלה שמצטרפים אחר כך ניכר שמצטרפים מאוחר יותר. האם במקרים כאלה עולה לנו תפילה בציבור. תודה רבה תשובה:  אם אינם מתחילים שמונה עשרה בששה אנשים אין זה תפילה בציבור, שכן לא מצינו בפוסקים מי שסובר שבפחות מששה מתפללים נחשב לתפילה בציבור ע"י שיש עוד אנשים שנמצאים עמהם, אכן אם מצ ...

קרא עוד

כניסה לויתקן

שאלה: שמעתי שאסור להכנס לכנסיות, אפילו לצרכי תיור. רציתי לשאול: 1. האם מותר להכנס לותיקן כדי להעשיר את הנפש ביצירות האומנות הרבות ושכיות החמדה שנמצאות שם? 2. מה סיבת האיסור, כאשר אינני מתכוון בביקור התיירותי לשום עניין דתי, ולא נראה לי שאושפע מהנצרות על ידי כניסתי למקום. תשובה: 1. כנסיה היא בית עבודה זרה, והכניסה אליו אסורה לכל צורך שהוא, גם אם אינו מכוון לשם עבודה זרה (ראה רמב"ם פירוש המשניות עבודה זרה, א, ...

קרא עוד

הבטיח מתנה לחברו אם יכול לחזור בו

שאלה: אדם שהבטיח מתנה לחבירו האם יש בזה כלשהי אם הוא מתחרט ואינו רוצה לתת? תשובה: בפשטות ודאי שיש בזה משום מחוסר אמנה כמבואר בב"מ מט,א ונפסק בשו"ע סימן רד ס"ח אם הבטיח מתנה מועטת ולא קיים יש בו משום מחוסר אמנה. אולם חידש מצאנו בדברי הגאון רבי יצחק אלחנן בספרו נחל יצחק (סימן עח סעי' ב' ענף ט' אות ו') שהקשה על דברי הרשב"ם בב"ב נג,א ד"ה מתנה שכתב הטעם למה בכל קנין צריך המקנה לומר לקונה לך משוך וקני או לך חזק ו ...

קרא עוד

קיבל כסף לקנות דבר מסוים וקנה דבר אחר

שאלה:  אדם קיבל במתנה כסף לקנות דבר מסוים, האם מותר לו לקנות בכסף זה דבר אחר. תשובה: לכתחילה אין ראוי להשתמש בזה למטרה אחרת אולם בדיעבד לאחר שקנה אינו צריך להחזיר את הכסף. מקורות: מצאנו כמה תשובות בפוסקים בענין זה, בשו"ת חות יאיר סימן רלב נשאל בפלוני עשיר שנדר לשלוח לקרובו ת"ח בכל ע"ש יין לקידוש, והת"ח רוצה לקנות יין לקידוש במעות שלו אם מותר לו לקנות במעות העשיר דברים אחרים, ועיי"ש שהביא מחלוקת ר"מ ורבנן אם ...

קרא עוד

השבת אבידה בחפץ שהוחלף

שאלה: בני חזר מהבית ספר עם נעליים שלא שלו, מתברר שבבית הספר הביאו מתקני קפיצה שצריך להוריד את הנעלים בכניסה. לאחר מכן בטעות הוא לבש נעלים שדומות לנעלים שלו, אך למעשה הם אינם שלו. מבירור עם הנהלת הבית ספר אין ילד אחד שהתלונן על החלפת נעלים, וכן פרסמנו מודעות ושלחנו פתקים על הדבר. האם יכול הילד ללבוש את הנעלים? מה קורה במקרה שהילד שם לב שלקחו לו את הנעלים ונשאר במקום זוג אחד האם מותר לקחתם? תשובה: בשאלה זו, נ ...

קרא עוד

היתר עיסקא כפתרון להמנע מאיסור ריבית

שאלה: אחד מהאנשים שאני עובד איתם מתעניין בלימוד תורה ומתחיל לקיים מצוות, והוא נעשה קצת בקי בנושאים של מצוות. הוא שואל על ההנהגה שלי ושל חרדים רבים, לגבי איסור ריבית, כיצד זה שאנשים חרדים תלמידי חכמים שאמורים היו להיות שלמים ומזדהים עם איסור ריבית, מחפשים דרך שטכנית עוקפת את האיסור אבל משאירה את הריבית. גם אם איכשהו זה עובד מבחינה הלכתית שזה לא נקרא ריבית, אבל זה מראה שהם לא מזדהים עם התורה ומחפשים דרכים לעק ...

קרא עוד
לתחילת הדף