אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות (Page 7)

עליה לתורה לגוי

שאלה: מורה ליהדות בכיתה שיש בה כמה תלמידים נכרים שואל, תלמיד גוי אמר שהוא רוצה לחגוג בר מצווה. לעלות לתורה וכו׳... ושאל האם הוא יכול למרות שהוא גוי? תשובה: אין להעלות נער לא יהודי לתורה, שכל שאינו שייך בלימוד התורה אינו שייך בעלייה לתורה.  וגם נראה מסברה שלא כדאי לערוך מסיבה שתתואר כבר מצווה משום חשש שיטעו בו שהוא יהודי וזה יביא לנישואי תערובת. הרחבה: המשמעות של עלייה לתורה היא חינוך במצוות ושמחה בכניסה לעו ...

קרא עוד

אנדרוגינוס שנותח

שאלה: בחורה שנולדה כאנדרוגינוס כלומר, גם כזכר וגם כנקבה. לאחר לידתה עשו לה ניתוח והיא נשארה נקבה, האם יש לה בעיה להתחתן? תשובה: ראשית , כדאי לציין, כי בכל מקרה כזה, אסור לעשות ניתוח לקבוע את מינו של הילוד ללא להתייעץ עם רב הבקיא בעניינים אלו. לניתוח כזה לפעמים יש הלכשות הלכתיות ברורות, ולפעמים יש בזה גם איסור דאורייתא. לעצם השאלה במקרה כזה יש לומר לבחור כי אסור לו להנשא לה. ישנה מחלוקת בגמרא (יבמות פב,ב) אם ...

קרא עוד

תפיסת כסף שנתקבל בטעות עבור חוב שחייב הנותן לאחר

שאלה. לפני תקופה הופקד אצלי בחשבון הבנק סכום ע"ס 3900 ש"ח ממוסדות .... מסתבר [לא ע"פ ידיעה] שטעות זו קרתה, לאחר שקיבלתי מהם כמה משכורות בשנה שעברה, עבור עבודה שעבדתי עבורם, ולכאורה פשוט שעלי להחזיר להם את הכסף, ככל דין השבת אבידה. אלא שאחד מקרובי משפחתי עובד עבור המוסד הנ"ל גם עתה, והוא לא קיבל משכורות מזה כמה חודשים, השאלה האם אני יכול להעביר את הכסף הזה לאותו קרוב כנגד אחת המשכורות המגיעות לו, או לא. אציי ...

קרא עוד

בישול בשר בחלב לצורך מבחן בבית ספר לבישול

שאלה: במסגרת מבחני הגמר על התלמיד לבשל בשר עם חלב והבוחן הגוי טועם, הכמויות הם מועטות והם בגדר חצי שיעור. ללא מבחן זה התלמיד לא יקבל התעודה תשובה: אסור לבשל בשר בחלב גם במקרה שאין היהודי טועם ממנו, ואף אם מבשל שלא למטרת אכילה אסור, ולענין כמות פחותה משיעור יש איסור בישול, מ"מ נחלקו הפוסקים אי הוי מהתורה או מדרבנן. מקורות והרחבת הדברים: ג' פעמים בתורה נצטווינו על איסור בישול בשר בחלב שנאמר, לא תבשל גדי בחלב ...

קרא עוד

תפילת שחרית לפני הנץ החמה

שאלה: שלום רב, עד סוף שבוע הבא הנץ החמה יוצא בשעה מאוד מאוד מאוחרת, כיון שאני רגיל להיות בעבודה בשבע וחצי אני לא יכול להספיק להתפלל בתפילת ותיקין. האם אני יכול להתפלל במנין שמתחיל בשש, או שאני חייב לחכות לותיקין. חשוב לציין שאין בעיה שאני יגיע לעבודה בשמונה רק כך אני רגיל כבר שנים וזה יותר נח לי. תודה רבה תשובה: פועלים הממהרים לעבודתם, רשאים להתחיל להתפלל ברוך שאמר ופסוקי דזמרה אחר עלות השחר (בימים אלו הוא ...

קרא עוד

נוסח הכתובה לאינה בתולה

שאלה: כשנישאתי,נכתב בכתובתי שהנני בתולה,אך מאחר ולא הייתי בתולה (נאנסתי בגיל צעיר) רציתי לוודא,האם יש צורך לשנות זאת בכתובה. הבנו שכשיש "שקר" בכתובה,זה עלול לגרום להפך שלום בית. תודה רבה. תשובה: שלום רב. לא ברור מפנייתך האם בעלך היה מודע למצב או לא, או עכ"פ אם בעלך מודע לכך היום. אם בעלך היה מודע למצב בזמן הנישואין. אין כל צורך לשנות כלום בכתובה. אולם אם הוא לא היה מודע לכך, מן הראוי לומר לו, הן בגלל הנישוא ...

קרא עוד

חלוקת ביצים ואפרוחים בין בעל תרנגול ובעל תרנגולת

שאלה: לראובן תרנגול ולשמעון תרנגולת. ראובן ושמעון הניחו את התרנגול והתרנגולת בכלוב אחד. לימים, הטילה התרנגולת ביצים, או שנולדו אפרוחים. למי שייכים האפרוחים והביצים? תשובה: א.      במקרה שהביצים אינם ביצי רביה, הדין פשוט וברור שהביצים שייכות רק לבעל התרנגולת. ב.      נראה שביצי רביה, או אפרוחים, אף אם ברור שבאו מתרנגול מסוים, לכל היותר נדון כמו זיתים ללא גושיהן במקרה שמתייאש מהם, וממילא כל היוצא מהם הוא לבעל ...

קרא עוד

ניזוק קל ושוב ניזוק מאחר נזק גדול יותר

שאלה. לפני כחודש ניזוקתי ברכבי מאחור ע"י אדם אחד נזק קל, והוסכם בינינו שמחמת מצבו הכלכלי אני אתקן את הנזק, ובעוד כמה זמן כשירווח לו, הוא ישלם ע"כ. אלא שלאחר זמן קצר, קודם שתיקנתי את הנזק, ניזוק הרכב שוב מאדם נוסף בנזק חמור, כשע"י התיקון של השני תוקן גם הנזק של הראשון. האם מותר לי לגבות את דמי התיקון של הראשון אף שכבר תוקן ע"י השני. תשובה. ראשית יש להקדים כי בדיני ממונות לעולם אין לפסוק את הדין ללא שמיעת שני ...

קרא עוד

קטיפת ד' מינים מרשות הרבים של גויים

שאלה: האם מותר לצורך מצות ד' מינים לקטוף ערבות מגנים ציבוריים במקום מושבינו - רוסיה? תשובה: עיקר הדבר תלוי אם יש קפידא על לקיחה זו, שכן אם נוטל לעצמו ולבניו מספר ערבות בודדות, ודאי שאין קפידא מצד המלכות, ולכן שפיר רשאי לעשות כן. אך אם רוצה ליטול את כל העץ לעצמו, וכדי לעשות מזה מסחר או לחלק לבני הקהילה, י"ל דבמקום שהמלכות מקפדת, אף אם אין כאן "גזל", מ"מ "לכם" ליכא. אך אם נוטל מעצים הנמצאים ביער או במקום שאין ...

קרא עוד

עבודה במסעדה של גויים

שאלה: האם מותר לעבוד במסעדה של גוים כשאין עבודה אחרת? תשובה: אם כוונתך לעבודה כמלצר, נקיון וכיו"ב, אזי יש מקום גדול יותר להקל בזה. אם כוונתך לעבוד כטבח ו/או התעסקות עם המאכלים, שהנם נבלות וטרפות, יין נסך וכיו"ב, אזי יש מן הפוסקים שמחמירים בזה לאסור. ונכון מאד לעשות כל טצדקי להתפרנס בדרכי היתר בטוחים, לחוש לדעת הרבה אחרונים הנוטים לחומרא בנ"ד. אמנם במקום שאין מוצא, וכידוע כי בעוונות הרבים קשה מאד להשיג פרנסה ...

קרא עוד

שם של מאומץ בכתובה.

שאלה: הנני בן מאומץ להורי שגידלוני, ובכתובתי נכתב צבי בן... שם האב הביולוגי... דמתקרי צבי בן... שם האב המאמץ, ואחר שמצאתי בפוסקים שמאומץ אף על פי שיודע מי הוריו האמיתיים אם מתבייש שידעו אחרים מזה, כותב בכתובה רק שם אביו המאמץ, ועל כן חוששני מאיזה פסול בכתובה, האם אכן כך? תשובה: לפי הבנתי כולם סבורים שאביך המאמץ הוא אביך הביולוגי, וכך אתה גם נקרא כשאתה עולה לתורה. ואם כך נראה שיש לכתוב בכתובה כפי שכתבו לך. ו ...

קרא עוד

מזגן המרעיש לשכן

שאלה: שכן הגר בקומה התחתונה הניח מזגן מתחת לחלון החדר שינה .האם אני יכול לעכב עליו מפני שהדבר מפריע ע"י רעש ואויר חם הנפלט ממנו .אשמח אם תשיבו לי על ענין זה תשובה: דברים אלו תלויים במנהג המדינה, ובזמן הזה נראה שלדעת כולם אין מקום למנוע מהשכן להתקין מזגן בחצר המשותפת, מאחר וכך הוא המנהג, והוא חלק מצרכי הדיירים, ובכלל שימוש מקובל של שותפין, ויש לו זכות על עצם השימוש, והרי זה כעושה בתוך שלו. וכל שהתקינו במקום ...

קרא עוד

מחיר על מוצר שנכתב בטעות

שאלה: יש לי חנות מכשירי כתיבה וילקוטים אתמול משפחה דתיה קנתה אצלי דברים, הם קנו תיק שבעיקרון עולה 79 ש"ח וכשעשיתי את החשבון הם הראו לי שיש מדבקה על התיק של 39. אמרתי להם שזה טעות ולא יכול להיות, הם התחילו לצעוק עלי שזה החוק ואסור לי לקחת יותר ואני גנב והם ילשינו עלי ועוד ועוד צעקות אמרתי להם לי זה עולה יותר מ60 שקל אז איך אני אמכור ב40, הם אמרו לא מענין וממש נוצרה קטטה. בסופו של דבר בגלל שנוצר בלאגן ויתרתי ...

קרא עוד

מרחק הנסיעה שצריך לומר תפילת הדרך

שאלה: מה המרחק נסיעה שצריך לומר תפילת הדרך? תשובה: המנהג הנפוץ בקרב בני אשכנז הוא לברך על כל נסיעה בינעירונית, כל שהמרחק בין סוף העיר האחת לתחילת השנייה הוא יותר מ-4 קילומטרים. אולם, יש שמקפידים (בפרט בני ספרד) שלא לברך תפילת הדרך על נסיעה שאורכת פחות מ-72 דקות. מקורות: הגמרא קובעת (ברכות כט, ב): "אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: כשאתה יוצא לדרך - הִמלך בקונך וצא. מאי המלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב ...

קרא עוד

פדיון הבן על ידי הבכור עצמו

שאלה: האם אדם שהוא בכור לאביו ולאמו ואביו לא פדה אותו כשהיה קטן יכול לפדות את עצמו או שהחובה מוטלת על אביו בדוקא וגם שהוא גדול אביו מצווה לפדותו. [יש לציין שלא תמיד האבא מעונין לפדות וכגון במקרה שהאב אינו שומר תורה ומצוות] תשובה: הבכור כשגדל יכול לפדות עצמו, גם אם אביו לא מעונין להשתתף בה. יש לערוך התאמות מסוימות לנוסח הנהוג, באופן שהבכור אומר: "אני בכור פטר רחם והנני שלך", וכך בכך המשך הנוסח יש להשתמש בגוף ...

קרא עוד

נזק ברכב שחנה במקום אסור

שאלה: שלום, חניתי את הרכב במקום שהיה אסור לחנות ורכב חולף פגע בי והזיק לי את הרכב, הפוגע אומר שהוא לא צריך לשלם כיון אני אשם שחניתי במקום אסור, אבל אני טוען שמה זה קשור אליו הוא היה צריך להיזהר ולא לפגוע. סיכמנו שנשאל רב ומה שהוא יחליט נעשה. תשובה: ראשית יש להבהיר, כי שאלה זו אינה פשוטה, וכל פרט משנה את דינה. אין בחניה במקום אסור בכדי לפטור את הפוגע מתשלום, אלא שהעיקר תלוי אם הדבר משונה מדרכו של עולם, וכגון ...

קרא עוד

היחס לאחד מהשבטים

שאלה: בשיעור יהדות, בנושא השבטים, אחת השומעות שאלה איך אפשר לדעת מאיזה שבט אנחנו. האם תוכלו לעזור בשאלה זו? תשובה: זו שאלה שעשויה להצביע על רצון לשייכות ולחיבור. בדרך כלל מקובל לומר שאנחנו היום לא יודעים מאיזה שבט כל אחד מאיתנו, כיון שבגלות השבטים נתערבו זה בזה והיחוס לשבטים אבד מאיתנו. בכל זאת, לוויים יודעים שהם משבט לוי, כהנים יודעים שהם כהנים שזה גם המשך של שבט לוי, וגם בדרך כלל ניתן לומר שיהודי ספרד הם ...

קרא עוד

קיזוז הוצאות ממעשר כספים

שאלה: שלום וברכה! יש לי כמה שאלות בנושא מעשרות: 1)נסיעות. אני מקבלת החזר נסיעות בגובה של 270 ש"ח, ומוציאה בפועל על הנסיעות כ-700 ש"ח מכיוון שאני נוסעת ברכב, כאשר רוב הנסיות הן למקום העבודה. האם אני יכולה לקזז את ההפרש של 430 ש"ח מהסכום שחייב במעשר? כלומר, אם המשכרות 5000 ש"ח, לתת מעשר מסכום של 4570 ש"ח? 2) מפקידים לי דרך התלוש שקופת גמל חלק שלי וחלק של המעביד. החלק שלי חייב במעשר, השאלה האם גם חלק של המעביד ...

קרא עוד

צביעת רהיטים בתשעת הימים

שאלה: האם דין צביעת רהיטים שווה לצביעת הבית לאיסור בתשעת הימים? תשובה: נראה לכאורה שאין צביעת רהיטים נכלל באיסור בנין של שמחה, שהוא שורש ההלכה שעל פיו אנו אוסרים צביעת הבית. ומ"מ שלא במקום צורך מיוחד היה נראה  לדחות כל עסק ביפוי הבית עד לאחר תשעה באב. ומכל מקום אם הוא לצורך הריהוט להצילו מקלקול וכדו' מותר, ואינו בכלל בנין של שמחה. מקורות: קיימא לן בסי' תקנ"א סע' ב' על פי דברי הרמב"ם שכמו שאסור בנין של שמחה ...

קרא עוד

הצטרפות למנין של אינם שומרים תורה ומצוות

שאלה: שלום רב, בשכונתי ישנו אדם המוסר שיעור לאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, בסוף השיעור הוא מקיים תפילת ערבית והתבקשתי על ידו לבוא ולהשלים שם מנין, שאלתי האם יש בעיה להתפלל במנין שרובו מחללי שבת [בדרך כלל ישנם גם נשים בחדר כיון שהשיעור מיועד גם לנשים] או שעדיף להתחמק ולהתפלל במנין רגיל בבית כנסת השכונתי. תשובה: הנה במרבית המקרים הרי מדובר באנשים שהם בתהליך של התקרבות ליהדות-ותעיד על כך עצם עובדת השתתפותם ב ...

קרא עוד

סריגה בתשעת הימים

שאלה: האם מותר לסרוג מראש חודש אב. תשובה: שאלתי פי מורינו הגאב"ד ואמר בפשטות שאין טעם לאסור סריגה שאינה שתי וערב, שכל האיסור המובא בפוסקים הוא מחמת רמז מתוך השם המשותף של פעולת השתי עם אבן השתיה, ואין להוסיף עליו. הוספתי לשאול אם צריכה להשאיר שלא לסיים הבגד שיהיה ראוי ללבישה, שלא גרע זה מבגד חדש שאין מחדשים בתשעת הימים, ואמר לי שאכן אין לסיים את מלאכת הבגד. מקורות והרחבת הדברים: "נשי דנהיגי דלא למשתי (פירוש ...

קרא עוד

טבילה עם גבס

שאלה: מה דין אישה עם גבס ביד/רגל לעניין טבילה? תשובה: תשובה: אין לאשה לטבול כל זמן שהגבס עליה, ולהוי ידוע שברוב המקרים יש אפשרות להוריד את הגבס לכמה שעות ואח"כ להחזירו, והטוב ביותר לבקש גבס פלסטיק שאותו אפשר להוריד ולהחזיר בקלות. מקורות : שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצח סעיף י, רטיה שעל המכה, חוצצת. ובסעיף כג, השירים והנזמים והטבעות והקטלאות אם הם רפוים, אינם חוצצים; ואם הם מהודקים, חוצצים.  וכן הדין ...

קרא עוד

כתובת קעקע של שם קדוש

שאלה: שלום. אני עוסק כעת קצת בקירוב של יהודי שהיה אטאיסט בנשמתו ושונא דת בכל לבבו, ב"ה לאט לאט היהודי הנ"ל שם על ליבו שהעולם אינו הפקר ואנו לאו כבהמות, והנה אתמול סיפר לי (ואף הראה לי) שיש בגופו במקום מוצנע כתובת קעקע של שם הוי"ה, ונזדעזעתי כ"כ שאין מרגוע לנפשי. ושאלתי ובקשתי בתחינה ממש: מה אפשר לעשות בנידון, ואם שרי למחוק בכה"ג הכתובת קעקוע הזה, ומה צריך לעשות אותו יהודי כשנכנס לבית המרחץ או לבית הכסא. תשו ...

קרא עוד

מקלחת ביום טוב

שאלה: האם מותר להתקלח ביום טוב, בפרט בחוץ לארץ כאשר יש יומיים יום טוב, ועוד יותר במקום שיום טוב נופל ביום חמישי וששי כך שיש שלשה ימים בצירוף שבת? תשובה: מותר להתקלח ביום טוב במים קרים (שו"ע שכו, א). בשעת הדחק (כגון במקרה של יומיים או שלשה ימים של יום טוב בעונת החום, או עבור מי שסובל במיוחד מזיעה וכדומה), ובמקום שאינו נוח להתקלח במים קרים, מותר אפילו להתקלח במים חמים. על מי שמתקלח ביו"ט להיזהר מלעבור על איסו ...

קרא עוד

מסירת שיעור גמרא לנשים

שאלה: אני אברך שב"ה עוסק קצת בקירוב, ונזדמן לי ללמוד בחברותא גמ' עם יהודי חילוני למהדרין כבן שישים. עד לפני תקופה היינו לומדים במשרדו בתל אביב, ומזה כחודש עברנו ללמוד בביתו כבקשתו, אלא שבתקופה האחרונה אשתו מצטרפת ג"כ לשיעורים, והבעיה שמלבד שהיא אשה (וישרפו דברי תורה וכו') היא גם לא יהודייה כנראה ע"פ הלכה (היא טוענת שהתגיירה וגם הוא טוען כך, אבל מן הסתם היא התגיירה שלא ע"פ ההלכה, היות ואין היא שומרת תורה ומצ ...

קרא עוד

אזכרה ביום השנה ובי"א חודש

שאלה: אמי נפטרה בתאריך י"ט בתשרי תשע"ג מתי עלינו לערוך לה אזכרה האם ב 11 חודש לפטירתה, האם בשנה? או האם יש לערוך אזכרה בשני התאריכים? במידה וכן, מתי עלינו לערוך סעודה ומתי עלינו לעלות לבית העלמין? תשובה: נהגו לערוך אזכרה בתשלום השנה ומידי שנה בשנה, בתאריך יום המיתה. ביום זה, ראוי להרבות בלימוד התורה הק', לומר השכבה ולהדליק נר לעילוי נשמת המנוח, וכן לעלות לקברו. [ויש הנוהגים שהבנים אף צמים ביום זה]. ואפשר גם ...

קרא עוד

חופה שגם האשה נתנה טבעת לבעל

שאלה: ביום ראשון הייתי בחתונה של חברה טובה שאנחנו יחד בתהליך של התקרבות, לפני החתונה החבר שלה התעקש שהיא גם תענוד לו טבעת מתחת לחופה, אני אמרתי לה שאסור ושלא תעשה את זה אבל לה היה קשה לריב על זה, והיא כן קנתה טבעת ונתנה לו. הרב שקידש לא אמר מילה על זה. רציתי לדעת האם יש בזה בעיה? תשובה: ככל הנראה נתינת הטבעת ע"י הכלה לחתן נעשה באופן שאין בזה בעיה הלכתית. אם כי, זה לא מומלץ לכתחילה. מקורות: בשו"ת אגרות משה ( ...

קרא עוד

מסיבת יום הולדת ב"בין המצרים"

שאלה: לילדי התאומים בני 9 יש יום הולדת בי"ג תמוז. עדיין לא חגגנו אותו לא בקרב משפחה ולא עם חברים של הילדים. האם מותר לחגוג בתקופת שלושת השבועות (ללא יין וללא בשר)? הילדים נוהגים לפי נוסח אשכנז. כמו"כ לבעלי יש יום הולדת בכ"ג תמוז - איך מותר לחגוג לו? האם מותר רק בשבת או גם בימי שבוע? בעלי ספרדי. תשובה: סעודת יום הולדת אינה נחשבת כסעודת מצוה, ולכן אין לערוך מסיבה בימי בין המצרים ולהזמין לה רעים ואוהבים. אולם, ...

קרא עוד

ליל טבילה במוצאי צום

שאלה: אשה שליל טבילתה יוצא במוצאי צום י"ז בתמוז, ואם תצום במשך היום תהיה חלשה ועייפה מאוד, ולא תהיה מסוגלת ללכת למקווה באותו הלילה. האם היא חייבת לצום? תשובה: עדיף שתצום, גם אם זה יגרום לה לא  ללכת למקווה אחרי הצום. ותדחה את ליל טבילתה ליום שאחר כך. מקורות וביאורים: חובת התענית בשבעה עשר בתמוז הוא חיוב גמור מדברי קבלה, כמבואר בגמ' ראש השנה [יח.] ע"פ הפסוק בדברי זכריה [פרק ח'] "צום הרביעי וצום החמישי וצום הש ...

קרא עוד

ברכת בצק שנילוש במי פירות

שאלה: שלום! רציתי לדעת  מה הדין בבצק שנילוש רק במי פירות, האם ברכתו מזונות, לדעת המחבר? ולדעת הרמ״א? תשובה: תשובה: פת שנילושה כולה במי פירות, בלי מים כלל, ברכתה בורא מיני מזונות לכל הדעות. אלא, שיש ליזהר מקביעת סעודה, שכל שקובע סעודה על פת כזו ברכתה המוציא, וחייב בברכת המזון. מקורות: הנה שורש הלכה זו בסימן קס"ח סעיף ז', שם הביא השו"ע ג' שיטות מהי פת הבאה בכיסנין. והשיטה השניה שהביא השו"ע היא שיטת הרמב"ם דעי ...

קרא עוד
לתחילת הדף