אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות (Page 8)

פיצויי פיטורין לעובד שמעל בתפקידו או נתפס שגנב מממונו של מעבידו

שאלה: ראובן עבד כמנהל מכירות בחנות שבבעלות שמעון במשך 27 שנה במסירות וכשרון רב. בשנה האחרונה, חשד שמעון בראובן שהוא גונב כסף מהקופה. כדי לאמת את החשד, התקין שמעון מצלמה נסתרת בחנות. למצער, ראובן צולם בשעת שהוא גונב מהקופה. עקב כך, החליט שמעון לפטר את ראובן, וגם הודיע לו בכתב שהוא אינו משלם לו פיצויים. שמעון טוען להגנתו, שהוא בכלל לא גנב מהקופה, ושמעון זייף את הצילום באמצעים טכנולוגיים, במטרה למצוא עילה לפטר ...

קרא עוד

הזכרת עולם הבא בתורה

שאלה: איך זה שבתורה לא מוזכר ואפי' לא ברמז כל הענין של עולם הבא, לא רק השכר והעונש אלא עצם העובדה שיש עולם כזה. תשובה: עניין עולם הבא מוזכר בתורה ובנביאים כמה וכמה פעמים. יעויין בדברי ספר הכוזרי: ...אשר ליעודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה הם הם שתארו גן עדן וגיהנם ורשמו מדותיהם בארך וברחב וספרו על הנעימות בזה ועל הענויים בזו ביתר פרוט משספרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. אולם, אנ ...

קרא עוד

רכש עבור חבירו וקיבל מתנה

שאלה: הנני מלמד בת"ת בנתיבות. נשאלתי לאחרונה ע"י תלמיד כך: חבר בקש ממני לקנות לו חפיסת שוקולד ושילם על כך מראש.כשהגעתי לחנות היה מבצע על השוקלד 1+1 דהיינו משלמים עבור אחד ומקבלים את השני בחינם. שאלתי- למי שייך השוקולד השני?אשמח לקבל מראה ציון לסוגיה בכדי ללמוד יחד את הנושא ולהגדיל תורה . יישר כח ! תשובה: מאחר והשליח רכש את השוקולד בממונו של המשלח,והמבצעים מיועדים לכלל האוכלוסיה, ולא ניתנו לשליח בדוקא, השוקו ...

קרא עוד

תשלום על הוצאת תב"ע

שאלה: חלק מבעלי דירות בבנין משותף, פנו לאדריכל במשותף במטרה להוציא תב"ע חדשה להרחבת דירתם. שאר בעלי הדירות בבנין, לא פנו לאדריכל ולא שילמו עבור הוצאת התב"ע, אך הוסכם בין כל בעלי הדיות בבנין, שמי שירחיב את דירתו בפועל, בהתאם לתב"ע החדשה שהוצאה - ישא בתשלום עלות הוצאת התב"ע ביחד עם מי שכבר שילם. ראובן, שהיה אחד מבעלי הדירות, שבזמנו השתתף בתשלום הוצאת התב"ע [כיון שהוא הרחיב את דירתו בהתאם לתב"ע], מכר את דירתו ...

קרא עוד

שלח ביד קטן חפץ להשאילו לאביו וניזוק

שאלה. אדם שלח את בנו הקטן לשאול מקדחה משכנו, והשכן עשה כדבריו ושלחו ביד בנו הקטן של השואל, ובדרכו נשבר בידי הקטן, האם חייב השואל בתשלומים, או שאינו נחשב שואל עד שיגיע לידו. תשובה: ראשית, יש לציין, שאין בזה משום הכרעת הלכה, שכן בדיני חו"מ, אין לפסוק בלא שמיעת ב' הצדדים. אך כפי הנתונים המבוארים במכתבך, נראה דאין מקום מן הדין לחייב את השואל במה ששלח את בנו הקטן ליטול מיד המשאיל את המקדחה, אלא שמ"מ ראוי לפנים מ ...

קרא עוד

קטן שהתגייר והגיע לגיל מצוות

שאלה: בן קטן שהתגייר עם אמו  עומד להיכנס למצוות, האם יש חיוב על פי ההלכה שהבן יקבל מצוות בפני בי"ד? תשובה: לא מצאנו שיש חיוב על הקטן שהתגייר עם אימו, שיצטרך לקבל מצוות לפני שהגדיל בפני בי"ד. ההלכה היחידה שמצאנו בענין זה [ראה כתובות י"ג ע"א ושו"ע יור"ד סימן רס"ח ס"ז – ח] היא שיש ביכולתו של קטן למחות - שאינו רוצה לקבל על עצמו יהדות לפני שיגדיל, וממילא מכאן ולהבא דינו כגוי. אולם, בסתם, כשלא מיחה, אנו מפרשים את ...

קרא עוד

התגיירה עם בנה ונולד בן נוסף מי מהם חייב בפדיון

שאלה:  ראובן נשא אשה נוכריה והוליד ממנה בן, האשה התגיירה ביחד עם בנה, ולאחר מכן ילדה בן נוסף. איזה בן חייב בפדיון הבן? תשובה: שני הבנים פטורים מפדיון הבן. הבן הראשון פטור, כיון שלא נולד מרחם של יהודיה, והבן השני פטור, כיון שאימו כבר ילדה מקודם, וממילא הבן השני פטור כיון שאינו 'פטר רחם' מקורות והרחבת הדברים: שנינו במשנה בכורות מ"ו ע"א: "מי שלא היו לו בנים, ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה, עודה עובדת כו ...

קרא עוד

קידוש בחדר אחד וסעודה בחדר אחר

שאלה: בקידוש הנערך בבית כנסת הסתפקנו האם מותר לקדש בבית הכנסת עצמו מיד לאחר התפילה, ולאחר יעלה הציבור לקומה שניה לאכול את הסעודה (או פת או פת הבאה בכיסנין)? הרווח בדבר שבחדר בקומה העליונה שמתקבצים עבור האכילה יש רעש גדול וקשה לשמוע את המקדש, מאידך בבית הכנסת עצמו לאחר התפילה ישמע כל הציבור. תשובה:  מאחר ובית הכנסת והאולם שע"י הם בבעלות אחת ותחת גג אחד ואין אפשרות לציבור לשמוע את הקידוש במקום בו אוכלים רשאים ...

קרא עוד

שכירות פועל בלא לקצוב את שכרו

שאלה: שאלה מצויה היא כששוכרים נערה לשמש כבבייביסיטר על הילדים, ולאחר מכן כשחוזרים ההורים משלמים לנערה סכום כלשהוא כפי המקובל או כפי התנהגות הילדים דהיינו אם ישנו והיו רגועים או שהיו ערים, וכלל לא שואלים את  הנערה מה לדעתה היא צריכה לקבל, ולכאורה אם בדעת הנערה היה איזה סכום שהיא תקבל, ולבסוף ההורים נותנים פחות מזה והנערה מחמת אי נעימות מתייבשת לומר את דעתה, האם יש בזה איסור? תשובה: מעיקר הדין מבואר בשו"ע שפו ...

קרא עוד

הנחת כלים במדיח בשבת

שאלה: שלום! האם בשבת מותר לי לשטוף חלקית כלים שנמצאים כל השיש והכיור ומפריעים לי, ולהניחם במדיח הכלים, וא״כ, האם לצורך כך נותר לי לפנות את המדיח ממוקצה שמלאכתו לאיסור כגון סירים וכותש שום? תודה רבה תשובה: מותר לסדר את הכלים ולהניחם במדיח הכלים, ואין בזה משום הכנה. שכן הסיבה שעושה כן, אינה בכדי להכין משבת לחול, אלא בכדי לסדר את מטבחו שיהיה מסודר לכבוד שבת קודש. ואם חושש שידבק האוכל לכלים ויקלקל את הכלים, או ...

קרא עוד

טבילת כלים חשמליים

שאלה: קניתי קומקום חשמלי, ובאריזה יש אזהרה לא לטובלו במים והעושה כן אין עליו אחריות כלל, איך עלי לנהוג לגבי טבילת הכלי במקוה? תודה תשובה: אם הכלי עלול להישבר יש להקנות הכלי לגוי ולשואלו ממנו [גם לעולם]. או לקחת הכלי לאומן ישראל שיפרק הכלי עד שאינו ראוי לשימושו ושוב להרכיבו, וע"י זה הוא פטור מטבילה. מקורות : מצות טבילת כלים מובא במשנה במס' ע"ז עה: ושם הגמ' מביא מקור למצוה זו ממה שכתב בפרשת מטות בפרשה דכלי מד ...

קרא עוד

הוצאת ספר תורה לצורך קירוב רחוקים

שאלה: כחלק מלימודי היהדות לוקחים אנו את התלמידים שאינם שומרים תודה ומצוות לסיור בבית כנסת, רצינו לברר האם מותר כחלק מהסיור להוציא את ספר התורה מארון הקודש על מנת ללמדם על הספר תורה.    תשובה: אכן, רשאים אתם להוציא את הספר תורה להראותו לאותם שעדיין אינם שומרי תורה, ולא זלזול בכבוד התורה איכא, אלא כבוד התורה איכא, ללמד תועים בינה, להראות לבניו של הקב"ה את תורתו הק', יפיה ובינתה, כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמ ...

קרא עוד

יחוד עם ילדים מאומצים

שאלה: מה דין יחוד עם ילדים מאומצים? תשובה: שיטת רוב הפוסקים להחמיר ולאסור יחוד אף אם ילדים מאומצים, אומנם אם אפשר לדאוג שבאופן קבוע יהיה מפתח לכמה מבני הבית, ומידי פעם אכן יכנסו בלי הודעה מראש יש להקל שהרי זה כפתח פתוח לרשות הרבים. מקורות והרחבת הדברים: הלבוש [אבן העזר סי' כב סעי' א] כתב שהטעם שאין איסור יחוד לאדם עם בנו ובתו זה משום "שאין דרכה לבוא עימו בהרגל עבירה", ועל סמך דבריו כתב הציץ אליעזר (ח"ו סי' ...

קרא עוד

לבישת כיפה וברכות התורה בשיעור תורה

שאלה: שלום וברכה אני מוסר שיעור במשך השבוע ליהודים שאינם שומרי תורה ויש מהם שלובשים כיפות ויש מהם שאינם לובשים כיפות מעולם, האם יש לבקש מהם ללבוש כיפה לפני הלימוד?  וכן האם עלי לדאוג שהם יברכו ברכות התורה לפני השיעור תשובה:  א. במציאות הנוכחית שבה הזמנת אדם ללמוד תורה והזמנתו לחבוש כיפה כשאינו מבין את עניינה עשוייה לגרום לריחוק ולאנטגוניזם, מותר ללמוד עימו תורה כשאינו חובש כיפה. ב. במציאות שבה הזמנת אדם ללמ ...

קרא עוד

עדות בבית משפט לטובת האבא

שאלה: בעל תשובה שאביו מנהל תביעה משפטית ורוצה שבנו יעיד כנגד הנתבע עדות שהיא שקר ואם לא ישמע לאביו אביו יפגע ממנו קשות וינתק עמו כל קשר, האם מותר לבן לילך להעיד כדי למנוע את ניתוק הקשר עם אביו. תשובה: אסור לבן להעיד עדות שקר אף בערכאות של גויים אף שאביו מצוה עליו לעשות זאת, ואם עושה כן הרי הוא בנידוי עד שישלם מה שהוציאו בית המשפט מאותו אדם מחמת עדותו. ואמנם נסיון כיבוד אב ואם פעמים קשה עד מאוד עד כדי שמצינו ...

קרא עוד

קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה

שאלה: שלום וברכה! האם ניתן לעשות קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה, והאם ניתן להתפלל מעריב אחרי? ראיתי באחת התשובות באתר שצריך להתחיל את הסעודה חצי שעה לפני צאת הכוכבים, האם זה מעכב? חשוב לי להדגיש, שאני מדבר על קירוב בחו"ל, צאת הכוכבים נכון למחר אחרי עשר, אם זה נפק"מ. תשובה: כפי שנכתב בתשובה קודמת, אכן אין מניעה מלקדש קודם שקיעת החמה, לאחר פלג המנחה, וניתן להתפלל תפילת ערבית לאחר מכן. באופן שאדם מקדש לפני צ ...

קרא עוד

השקעה בחברה המפרסמת פרסומים שאינם ראויים

שאלה: האם אפשר להשקיע בבורסה סכום לא משמעותי בחברת אופנה שמפרסמת תמונות לא צנועות, מצד אחד אני רק משקיע על מנת לקבל רווחים, אין לי שליטה בחברה, ואני לא אחראי על הפרסומות שלה. מצד שני בתחושה שלי מרגיש לי לא ראוי. האם יש בעיה הלכתית, האם ראוי ליהמנע? תשובה: שאלה יפה שאלת, אם נחדד את השאלה, נראה מדבריך שהחברה אינה מוכרת דברים אסורים, אלא רק בפרסומים שלהם מופיע תמונות שאינן ראויות. כיון שכן, חושש אתה לאיסור תור ...

קרא עוד

קבלת התורה

שאלה: שלום וברכה, בלימוד עם סטודנטים לקראת חג השבועות יצא לי להביא את המדרש שהקב"ה הסתובב בין העמים להציע להם את התורה ולאחר ששמעו מה כתוב בה לא רצו לקבל, ורק עם ישראל אמר 'נעשה ונשמע'. [דרך אגב אשמח לקבל את המקור של המדרש בחיפוש לא יסודי מידי לא מצאתי אותו] ונשאלתי וכי אם עם מסוים היה מסכים לקבל אז הוא היה מקבל ולא עם ישראל? וכי אם עם ישראל היה מסרב אז באמת לא היינו מקבלים תורה? כל יציאת מצריים הייתה בשביל ...

קרא עוד

הזיקו זה את זה ברשות הרבים

שאלה: לכבוד הרבנים שלום, מבקש אני לדעת דינם של שנים שנפגשו בצומת ועשו תאונת דרכים, שניהם מודים שהיה זה באשמת שניהם, אך אחד ניזוק באופן חמור, והשני קל. ובאו לשאול האם חובתם לשלם מחצה מדמי כל התיקון, או שמא כ"א יתקן את שלו ושלום על ישראל. תשובה. כדרכי, הנני להבהיר שתשובה זו אינה אלא לדעת את יסוד ההלכה, אך לעצם הדין אין לדיין לפסוק אלא אחר שמיעת ב' הצדדים, כדכתיב "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק". ולענין התשובה לשאל ...

קרא עוד

שותף שהתעסק בשותפות נגד דעת שותפו

שאלה: שלום וברכה, אני וחברי שותפים בחברה מסוימת לתקופה של שלש שנים, בזמן השותפות החליט חברי להשקיע מכספי השותפות בקרן מסוכנת, אולם אני התנגדתי, ובכל זאת חברי השקיע ובסוף הרויח. שאלתי היא: האם חברי חייב לשלם לי חצי מהרווחים היות וההשקעה היתה מכספי השותפות, או שלא מגיע לי משום שהתנגדתי, והוא, שהשקיע מכספי השותפות נקרא גזלן. תשובה: ראשית, נדון זה, כשאר דיני ממונות שבין איש לרעהו, אינו יכול להיות מוכרע ע"י תשוב ...

קרא עוד

שמירה בטעות

שאלה: היינו אחרי טיול וקבלתי מהקבוצה לשמור על הסיר כשהגעתי הביתה חשתי בריח נוראי מהסיר פתחתי את הסיר ונגלה לעיני סיר מלכולך ברמה גבוהה שאילו הייתי מודע לך לא הייתי מקבל על זה שמירה לא יכלתי להכניס את הסיר הביתה אלא הנחתי בחצר ובלילה הסיר נגנב (מדובר בסיר ענק שמחירו החל מ600 ש"ח) השאלה האם אני חייב מדין פשיעה או שאינני כלל שומר תשובה: קבלת שמירה בטעות אינה מחייבת  בתנאי  שהטעות נובעת ממצב שבו לא היה יכול השו ...

קרא עוד

יחוס של הנולד מגוי

שאלה: לכבוד הרב שליט"א, נשאלתי שאלה מבעל תשובה (הנקרא ראובן) שאביו עכו"ם ואמו יהודית, וגם אביו של אמו הוא עכו"ם, אך אביו של אם אמו היה יהודי גמור. סבא זו של ראובן היה לוי (כפי עדות של אמו). מה דין של ראובן: לוי או ישראל? האם זה כמו עכו"ם הבא על בת לוי או כיון שהיא אינה בת לוי, רק אמה היתה בת לוי, הדין שונה. ועוד, האם יש נאמנות לאנשים שאינם שומרי תו"מ על יחוס כזה? תשובה: דינו של האיש הזה ישראל גמור. הרחבת הד ...

קרא עוד

שתית קפה שהוכן בכלים של אינו שומר תורה ומצוות

שאלה: הייתי בטיול עם חברים שאינם שומרים תורה ומצוות, לאחד החברים היה ערכה להכנת קפה (גזי-ה, פינג'אן, כף, וכו'). שאלתי האם מותר לשתות מהקפה הנעשה בערכה זו בזמן שערבבו אותו עם כף שסביר שהיא שמשה בעבר גם לבשר וגם לחלב? יש לציין שאת הכף מכניסים לפינג'אן ולכן מדובר בכלי ראשון. כמו כן הסתפקתי האם הפינג'אן נאסר מחמת הכף? תשובה: מותר לשתות את הקפה שהוכן בכלים אלו. הרחבת הדברים: כיון שסתם כלים אינם בני יומן, וק"ו כא ...

קרא עוד

התערבות בבריאה

שאלה: הרמב"ן בפרשת קדושים מבאר טעם איסור כלאים שהוא שהקב"ה חפץ לשמור כוחות הבריאה בסדר שנבראו בו מבלי לערב כוח בכוח. ויש לשאול: א. מדוע עירוב של צמר בפשתן נחשב עירוב כוח בכוח יותר מאשר צמר או פשתן בשאר מינים. ב. כל פעולת האדם היא בערוב מיני הברואים זה בזה, יצירה של פת דורשת עירוב של קמח ומים וכוח האש שאופה אותה, וכן בכל פעולת האדם, ומדוע דווקא מינים מסויימים נחשבים לערוב כוחות. תשובה: לנוחיות המעיין נפתח בל ...

קרא עוד

ניגוב ידיים רטובות בניר טואלט בשבת

שאלה: כבוד הרבנים שליט"א, במקומות הציבוריים יש מגבות נייר, שבכל פעם שמנגבים הידים הרטובות במים הם נקרעים. האם יש בזה איסור משום מלאכת קורע? אף שזה מקלקל אולי יש בזה משום איסור דרבנן. תשובה: מותר להשתמש במגבות נייר  בידים רטובות, גם כאשר ע"י השימוש בו הוא נקרע, ואין בזה חשש קורע כיון שזה השחתה גמורה, ואינו בגדר מלאכת קורע, ואפי' אם נחשוש למלאכת קורע, תומר דהוי מקלקל ואינו מתכוון ולאחר יד. מקורות והרחבת הדברי ...

קרא עוד

דמי תייוך בעיסקה שהתבטלה

שאלה: רכשתי דירה לצורך עסק והתברר לי לאחר שחתמתי זכרון דברים שהדירה לא יכולה לשמש לצורך העסק בגלל תנאים חיצוניים שלא הייתי מודע להם בשעת החתימה ייתכן אף שהמוכר הטעה אותי בזה עכשיו המתווך רוצה את תשלום דמי התיווך כי מבחינתו היתה עיסקה כי אפי' העוברו ציקם אף שלא נחתם חוזה של ממש האם אכן אני צריך לשלם לו כשהעיסקה התבטלה עוד לפני חתימת החוזה ? כשלכאורה אולי זה מקח טעות ? תשובה: ראשית, בדיני ממונות שבין אדם לחבי ...

קרא עוד

שאלת רב הנוגע לעניני ממון בשבת

שאלה: האם מותר לשאול רב אם פוגשהו רק בשבת שאלה הקשורה לעסקיו האם נאמר דהשאלה אין בה אלא דברי תורה ולכן מותר אף בשבת או מכיון שזה צורך עסקיו יש בזה בעיה דל ודבר דבר .והאם יש הבדל בנוסח השאלה תשובה: תשובה: מותר לשאול שאלה הלכתית בשבת בנושא הקשור לעסקיו, ומותר ולרב לעסוק בענין ולענות שכן זהו דברי תורה ובזה לא נאמר האיסור. מקורות והרחבת הדברים: א.      בנידון זה עלינו לברר היאך נדון בשאלה זו האם שאלה הלכתית בנו ...

קרא עוד

להשתמש בתכניות מהנדס לאדם אחר

שאלה: האם מותר להשתמש בתכניות מהנדס שלקוח שילם עליהם תשלום מלא להשתמש לאדם נוסף שמעונין באותו תכנית בדיוק וזה מתאים לצרכיו? תשובה: באופן עקרוני ידוע הכלל שקבעו חכמים "זה נהנה וזה לא חסר". אולם, מבואר בפוסקים שבאופנים מסוימים יש לחייב את הנהנה, הן באופן שמלכתחילה מזמין התוכניות עשה זאת ע"מ שאחרים ישתמשו עם זה וישתתפו עמו בעלויות [וכעין חצר העומדת להשכרה]. והן באופן שהוכח שגם לשני נח בהוצאה זו, ואם היו עושים ...

קרא עוד

קדושים תהיו כי קדוש אני ה'

שאלה: פרשת קדושים מתחילה בפסוק 'קדושים תהיו כי קדוש אני' וקשה מה שייך לדמות את בני האדם לה' בענין הקדושה, ישנם מקומות שמדמים למשל מה הוא רחום אף אתה רחום דהיינו אומרים לבן אדם תתגבר ותרחם כי גם ה' מרחם אבל לגבי קדושה מה שייך תהיה קדוש כי ה' קדוש הרי קדושת ה' זה לא דבר שבהשגת אדם ולעולם לא נצליח להיות קרובים אליו בזה אז מה הדמיון? למה לא יכלה תורה לכתוב אל תחטא ותהיה קדוש למה הדימוי כי קדוש אני. תשובה: בדמיו ...

קרא עוד

מנהג בשחיטה לספרדים

שאלה: שלום לכבוד הרבנים אני מחפש תשובה מגדול בתורה ספרדי. ניסיתי להעביר לרבני ארץ ישראל אך ללא הצלחה. בשו"ע יו"ד סימן ל"ה ס"ב כותב מרן שאם הורדה חסרה או שינה את מקומה או צורתה, הבהמה כשרה. בכה"ח סימן ח"י וי"ט פסק שכך הלכה לעדות המזרח. שאלתי בנוגע למי ששוחט עבור ספרדים מרודס, טורקיה, עירק, בורמה, אדן, ותימן - האם אפשר להכשיר לכתחילה בהמה (ובפרט בהמה דקה) שיש לה חסרון בורדה כאמור? תודה רבה. תשובה: אכן, דעת מר ...

קרא עוד
לתחילת הדף