אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות (Page 9)

טיסה עם ספר תורה

שאלה: לאחרונה נסעתי במטוס ולידי ישב יהודי שהחזיק ספר תורה בידו כל הנסיעה, [אותו יהודי הוא סופר סת"ם שכתב ספר עבור קהילה בחו"ל] לטענתו כך ההלכה מחייבת ואסור לארוז את הספר ולהניחו במזוודה. האם נכונים הדברים? והאם יש הבדל בין אם הספר שלם תפור לבין אם הוא יריעות יריעות? תשובה: א.      מידת חסידות שייקח הספר תורה עמו בתא הנוסעים, ויניחו בזהירות מעל ראשו. ואם אינו יכול יניח הספר בארגז בתוך ארגז קשיח, וימלא הארגז ...

קרא עוד

מגורי גרושים באותה שכונה

שאלה: שלום רב, נשאלתי על ידי אדם מסורתי שהתגרש כבר לפני כמה שנים, ולאחרונה העירו לו שיש בעיה עם זה שהוא וגרושתו גרים באותה שכונה. האדם גר בדירה שלו כבר הרבה שנים מגדל שם ילדים וקשה לו לקבל שהוא יצטרך לעבור דירה, טענתו היא שהוא כלל לא רואה את אשתו לשעבר, כלל לא בקשר איתה, ומה בכך שהם גרים במרחק הליכה זה מזה? האם יש להקפיד על דין זה? האם יש מקום להתיר לו כיון שהוא כבר השתקע במקום? והאם יש לו להקפיד על דינים מ ...

קרא עוד

אסלה בחדר שיש בו ספרים

שאלה: לכבוד הרב שליט"א, נשאלתי כדלהלן. הורים של אחד מבני הקהילה באים מארץ ישראל כדי לבקרו במשך עשרה ימים. הם זקנים בלע"ה ולאמו קשה לה לעלות מדרגות. לאותו אדם אין בית הכיסא בקומה ראשונה, הקומה בה ישהו הוריו, שאלתו האם מותר לו להעמיד אסלא (commode) בפינה של החדר שהם ישנים שם, אף שיש לו הרבה ספרים באותו חדר? והאם צריך להעמיד מחיצה מסביב כדי לחצוץ ולעשות רשות אחרת? תשובה: יכול להעמיד אסלה ולעשות שם בית הכסא ע"י ...

קרא עוד

הסתכלות בשער אמו ואחותו

שאלה: האם מותר לאח גדול להסתכל על שער של אחותו הנשואה? וכן האם מותר לבן גדול להסתכל על שער אמו? תשובה:  שאלה זו לא מצינו שדנו הפוסקים. אולם, עי' בשו"ע (או"ח סי' עה ס"ב) שכתב: שער של אשה שדרכה לכסותו, אסור לקרות כנגדו. ע"כ. והוסיף ע"ז הרמ"א: הגה: אפי' אשתו. ע"כ. ועי' במשנה ברורה שם (ס"ק י) שכתב דאפי' אם אין דרכה לכסותו רק בשוק ולא בבית ובחצר, מ"מ בכלל ערוה היא לכו"ע אפי' בבית, ואסור שם לקרות נגדה, אם נתגלה ק ...

קרא עוד

מסחר בחברה הסוחרת בדבר עבירה

שאלה: קבוצות אנשים המשקיעה כסף במסחרים שונים (הם נקראים venture capitalists) ומקבלים אחוזים מההצלחה של המסחר. האם מותר להשקיע במסחר שעושה דברים שהם כנגד הלכה אבל מותר מחוק המדינה? האם יש חילוק אם המסחר ניהל ע"י יהודים או אינם יהודים? תשובה: שלום רב, כפי שהבנתי, השאלה היא אם מותר להשקיע בחברה העוסקת בהלוואות בריבית וכן בהימורים, וכיו"ב. ראשית, מאחר וכפי הנראה משאלת כב', מדובר בחברה בע"מ, הרי כבר האריכו הפוסק ...

קרא עוד

הליכה לברכה או חוף יום מעורב

שאלה: הבנתי שאסור ללכת לבריכה מעורבת ולחוף הים, אשמח אם תוכלו קצת להסביר לי על האיסור הזה האם באמת זה אסור או שזה רק שהאדם צריך להיזהר כדי שלא יכשל. תשובה: אסור ללכת לבריכה או חוף ים מעורב, משום לאו "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". על פי הגמרא העושה כך נקרא רשע, על עצם ההליכה לשם, אף אם הוא משתדל שלא להכשל. הרחבת הדברים: נאמר בתורה "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם", היינו שאסור לא ...

קרא עוד

צמחוני בהלכה

שאלה: האם יש בעיה בהלכה להיות צמחוני ולא לאכול כלל בשר. תשובה: מי שחשקה נפשו להיות צמחוני רשאי לנהוג כן, למרות שאין זו ה"דרך המקובלת". למרות שיש פוסקים שכתבו שחייב אדם לאכול בשר בימים טובים, הרי שאין טועם באכילת בשר לאדם שאינו שמח בו מפאת חשקו לצמחונות, אלא יענג את החג במאכלים לפי טעמו ורצונו. ועי' עוד במקורות להלן. מקורות: יש מי שכתבו שאין הטבעונות והצמחונות נוגדים במאומה את דרך התורה, שכן לא חייבה התורה ל ...

קרא עוד

הסרת שיער לגברים

שאלה: רציתי לדעת האם יש משום ״לא ילבש״ בהסרת שיער לגברים? תשובה: אין להסיר שיער מן הגוף אם הסיבה לכך היא לשם יופי ואסתטיקה לבד. אולם, אם כוונת ההסרה היא מפני הבושה, או לצורך רפואי או טיפולי, מותר להסירו. ועי' עוד להלן במקורות. רב ברכה וכל טוב. מקורות: התורה אוסרת התייפות של גבר בדרך של נשים, כפי שדרשו חז"ל מדברי הכתוב "לא ילבש גבר שמלת אשה". לכן, אסור לגבר לגלח את גופו במקומות שדרכן של נשים לעשות כן, ואין ז ...

קרא עוד

הפרשת חלה משני בצקים

שאלה: אם אני עושה 2 קילו בצק. אבל 2 סוגים שונים ז"א קערה אחת של בצק לחלות, וקערה אחת של בצק לפיתות שזה מתכון קצת שונה אני יכולה לעשות על זה הפרשת חלה, נכון? אפילו שזה 2 סוגי בצק? תשובה: שני בצקים שמקפידים שלא יתערבבו  זה בזה, אי אפשר לצרפם ולהפריש מהם חלה. מקורות: שו"ע יורה דעה סי' שכו סעיף א ברמ"א. וכן פסק הלכה למעשה בשמירת שבת כהלכתה [חלק ב פרק מה אות י] וזה לשונו "עיסה אחת המיועדת לחלות ועיסה אחרת המיועד ...

קרא עוד

להזמין גוי לבית הכנסת

שאלה: ב"ה אנו עומדים לחגוג לנכדי בר מצווה, אורחת חשובה שלנו הינה נוצריה שאינה נושאת עליה כל סמל או סממן לדתה, האם רשאים אני להזמינה לעזרת נשים בבית הכנסת בשבת חתן ?? תודה מראש על תשובת כב' הרב תשובה: מותר להזמין אינו-יהודי (או אינה-יהודייה) להיות נוכח בבית הכנסת. כפי שמבואר במקורות, מוטב שיצא מבית הכנסת קודם לברכת הכהנים, אך אין להקפיד על כך במקום שייגרם אי-נוחות או פגיעה. ברכת מזל טוב וכל טוב. מקורות: בנוג ...

קרא עוד

ויסקי שהתקבל בפסח

שאלה: שלום לכבוד הרבנים הגאונים, רציתי לברר דין הלכה למעשה, קיבלתי בקבוק ויסקי ערב שביעי של פסח מבת דודה שלי שנשואה לגוי .זה נקנה בדיוטי פריי באנגליה ואני חושב שהוא שילם הם שמו את הבקבוק בבית שלנו עם החמץ ( שכמובן נמכר לגוי ) מה דינו של הבקבוק ? אשמח לקבל תשובה בהקדם. תשובה: בהיות וויסקי דינו חמץ גמור, וניתן לך בעיצומו של חג, אין להשתמש בחמץ זה כלל, ואף לא ליהנות ממנו ע"י מכירתו לאחרים וכיו"ב. מקורות: הנה א ...

קרא עוד

ברכת האילנות על נטע רבעי

שאלה: האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא נטע רבעי? תשובה: אפשר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא נטע רבעי. מקורות: הנה אמנם מצאנו מחלוקת אחרונים לענין ברכת האילנות על עץ ערלה, דעי' בשו"ת רב פעלים (ח"ג או"ח סי' ט) שהעלה שאפשר לברך ברכת האילנות על עץ ערלה. וכדבריו העלו בשו"ת נטע שורק (או"ח סי' ט) ובשו"ת דובב מישרים (ח"ג סי' ה) ועוד. וכן העלה מו"ז שליט"א בספרו חזון עובדיה (פסח עמ' יט, וע"ע יבי"א ח"ט סי' ק אות ח) ...

קרא עוד

ברירת אורז בפסח

שאלה: לפי ההלכה יש לברור את האורז לפני פסח, ושלוש פעמים, ברשותי האורז של הוצאת כי טוב אשר ארוז בוואקום, וכבר נברר פעמיים, לפי הכתוב על גבי האריזה, לצערי מפאת עומס ההכנות לכבוד החג לא הספקתי לברור את האורז פעם שלישית לפני החג, האם- מותר לי לברור את הפעם השלישית במהלך הפסח או שאינני יכולה להשתמש באורז בפסח? תודה וחג שמח יעל תשובה: מועדים לשמחה, מותר לך לכתחילה לברור שוב את האורז בפסח ולהשתמש בו. חג שמח ...

קרא עוד

שכח למכור חמץ

שאלה: הנה בערבו של חג הפסח, י"ד ניסן שנה זו, נתקבלו שתי שאלות שענינם אחד, אך דינם שונה. שאלה ראשונה נתקבלה בשעה 10.15 מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. שאלה שניה נתקבלה בשעה 12.30, וגם היא מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. תשובה: מכירת החמץ שנערכה ע"י בית דיננו בראשות מורנו הגאב"ד שליט"א נערכה בשעה 9.45 לערך, אולם גם אותם ששלחו שטרי הרשאה עד סוף זמן אכילת חמץ, דהיינו עד שעה 10.30, הר ...

קרא עוד

שאלה חדשה – שימוש בכלים שנמכרו לגוי

שאלה: שלום הרב, רציתי לשאול אם אני מוכר ארון מסוים במטבח, ומסמן עליו מכור לגוי ובאמצע הפסח אני מעוניין להשתמש עם כלי המונח בתוך הארון האם מותר לי לפתוח את הארון ולהוציא משם את הכלי ולהשתמש בו? תשובה: ראשית, יש לציין שלמנהגינו אין מוכרים את הכלים כלל וכלל, כדי שלא נתחייב בטבילתם אחר החג כשייקנו בחזרה מן הגוי. ואם דבוק בכלים חמץ, הרי הם מכורים, ואין ליגוע בהם כלל בפסח. ולכן, השאלה כאן אינה שימוש בכלי שנמכר, א ...

קרא עוד

ראובן מכר חמצו ובליל פסח הביא לשמעון בקבוק ויסקי

שאלה: ראובן עשה מכירת חמץ כנהוג. לליל הסדר הוזמן ראובן לביתו של שמעון. ראובן הביא עימו לסעודת החג בקבוק ויסקי יקר ערך, בחושבו לתומו, שויסקי אינו בכלל חמץ. כשראה שמעון את בקבוק הויסקי, גילה דעתו מיידית שאינו רוצה לזכות בו. הבקבוק נשאר ברשות שמעון כל ימי הפסח, וכעת השאלה אם נדון כחמץ שעבר עליו הפסח. תשובה: מעיקר הדין, אין לאסור את הוויסקי מטעם חמץ שעבר עליו הפסח. מקורות ונימוקים: א. האם הויסקי כלול במכירת חמץ ...

קרא עוד

נאמנות חוזר בתשובה על מה שראה בזמן היותו אינו שומר תורה ומצוות

שאלה: חזרתי בתשובה לפני כחמש שנים, ועתה נתבקשתי על ידי בית הדין בעירנו לבא ולהעיד על מעשי עבירה של חברי שנעשו לפני כעשר שנים, אלא שמעשים אלו נעשו על ידי שנינו יחדיו, וגם אני לבושתי, עברתי זאת. האם אעשה כמצות בית הדין [כאשר אני מתבייש לספר להם על עברותי], או שהנני פסול להעיד. תשובה: בשאלתך ישנם שני נקודות מעניינות, א. עצם העדות של אדם על מעשיו בהיותו אינו שומר תורה ומצוות. ב. נאמנות חוזר בתשובה, על מעשים שרא ...

קרא עוד

סיבת קביעת היהדות על פי האמא

שאלה: למה קביעת הלאום ביהדות נקבעת לפי האמא ולא לפי האבא? תשובה: מקור לאיסור נישואין עם נכרים: מובא בספר דברים פרק ז "(ג) וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם בִּתְּךָ לֹא תִתֵּן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ לֹא תִקַּח לִבְנֶךָ: (ד) כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי וְעָבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְחָרָה אַף יְדֹוָד בָּכֶם וְהִשְׁמִידְךָ מהר". על פי הגמרא, במסכת יבמות דף כג, ובמסכת קידושין דף סג, ב, במקור זה מלמדת התורה על ההבדל שבין ני ...

קרא עוד

אכילת ספק חדש בחוץ לארץ

שאלה: אנו כעת בשליחות תורנית במזרח אירופה, הקמח שנמכר כאן הוא כנראה בספק חדש, ושאלתינו היא האם במקום כזה (שהמטבח היהודי המקומי מספק ארוחות מהדרין עבור סטודנטים יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות) ההוראה עבורנו היא לא לברר את הספק הזה, (בבחינת שב ואל תעשה, ואל תעירו ואל תעוררו..) ולסמוך על ספק ספיקא, דאם תמצא לומר שנזרע אחר הפסח - ואסורה, שמא הלכה כמאן דאמר דאין חדש נוהג בחוץ לארץ, וכמו שכתב בשו"ת אור לציון (ח"א ...

קרא עוד

חיתוך ירקות במכשיר סלייסר

שאלה: רציתי לברר האם מותר בשבת לחתוך סלט ירקות באמצעות מכשיר הנקרא 'סלייסר' בו יש סכינים בגדלים שונים החותכים את הירקות על ידי לחיצה על המכשיר. שאלתי היא האם יש בזה איסור טוחן, וכן האם יש בזה איסור תקיעה כאשר מכניסים את הסכין למקומו. תודה רבה. תשובה: אסור לחתוך את הירקות במכשיר הסלייסר, היות והכלי מיועד במיוחד לקציצת ירקות, יש בו איסור טוחן גם כאשר קוצץ את הירקות סמוך לסעודה. לענין הרכבת הסכין אין איסור תקי ...

קרא עוד

טיפול שיניים להורים

שאלה: אשה שבמקצועה היא שיננית האם מותר לה לעשות טיפולי שיניים או ניקוי שיניים להוריה אם יש בזה איסור של חובל בהוריו? תשובה: יש לחלק בין טיפול שיניים הגורם לדימום לבין טיפול שלא מחייב דימום וכגון ניקוי חיצוני של האבנית וכדו'. טיפול שלא מחייב דימום יש מקום להתיר. אך טיפול הגורם לדימום נחלקו המחבר והרמ"א בשאלה זו. ולכן לספרדים הנוהגים כמרן המחבר יש להימנע לבת מלטפל בהוריה אפילו שאין רופא אחר שיטפל בהם,  ולאשכנ ...

קרא עוד

כיבוד אב ואם כשיש מכך צער

שאלה: האם יש מצבים שאוכל לסרב לבקשת הורים, כיון שהורי באים לבקר את משפחתי בשבת ובאופן קבוע שלחן השבת נהפך לשלחן של מריבה כיון שאימי פוגעת בנכדים ובכל מי שנמצא, ושאלתי האם אני חייבת להזמינם. תשובה: אפשר להמנע מלהזמין את ההורים כדי שלא יגרם צער ועוגמת נפש. מקורות והרחבת הדברים: בגמרא במסכת קידושין דף לא. מובא שאלו את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו ופסק כ ...

קרא עוד

מעשר כספים ממלגת לימודים

שאלה: אדם המקבל מלגת לימודים לצורך לימוד מסוימים, האם צריך לעשר מעשר כספים מכסף זה? תשובה: כסף זה פטור ממעשר כספים. ביאורים: הנה בחיוב מעשר כספים נחלקו בזה ראשונים ואחרונים אם בכלל חיוב הוא אבל אין כאן המקום לדון בזה כי גם לדעות שפטור אם נהג כן כמה פעמים נחשב לנדר ואין המקום לדון בזה אבל יש לדון בזה בענייננו כשהמקבל כסף לצורך מטרה מסויימת אם חייב לעשר כספים מכסף זה והנה בספר חוט שני (קרליץ) שבת חלק א' עמ' ש ...

קרא עוד

עדות בבית משפט לטובת האבא

שאלה: בעל תשובה שאביו מנהל תביעה משפטית ורוצה שבנו יעיד כנגד הנתבע עדות שהיא שקר ואם לא ישמע לאביו אביו יפגע ממנו קשות וינתק עמו כל קשר, האם מותר לבן לילך להעיד כדי למנוע את ניתוק הקשר עם אביו. תשובה: אסור לבן להעיד עדות שקר אף בערכאות של גויים אף שאביו מצוה עליו לעשות זאת, ואם עושה כן הרי הוא בנידוי עד שישלם מה שהוציאו בית המשפט מאותו אדם מחמת עדותו. ואמנם נסיון כיבוד אב ואם פעמים קשה עד מאוד עד כדי שמצינו ...

קרא עוד

שלח עם שליח מעטפה עם תשלום חוב והמקבל מצא בה פחות מהסכום שנשלח

שאלה: אדם שהיה חייב אלף ש"ח שכר לימוד בבית ספר עבור בתו, האבא הניח הכסף במעטפה ושלחם עם בתו בכדי שתמסור למזכירה, באותה שעה ישבה במשרד אשה שהיתה ממלאת מקום של המזכירה, היא אכן קיבלה את המעטפה והניחה בתוך המגירה, למחרת כשבדקה המזכירה את המעטפה ראתה בתוכה רק ארבע מאות ש"ח. עתה המנהל תובע את האבא על שש מאות ש"ח החסרים, ואילו האבא טוען בטענת ברי שהוא הניח את האלף ש"ח בתוך המעטפה ונתנה לבתו, וכיון שגם הבת ברי לה ...

קרא עוד

כריכת תפילין על האצבעות

שאלה: מדוע מניחים תפילין דווקא על האצבע האמצעית, ומה הטעם להבדל בין הספרדים לאשכנזים? תשובה: בגמרא מסכת מנחות (לה ע"ב) נאמר "וכמה שיעורייהו [של גרדומי תפילין]? אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש: עד אצבע צרדה. רב כהנא מחוי כפוף. רב אשי מחוי פשוט. רבה קטר להו ופשיט ושדי להו. רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלית להו. מר בריה דרבנא עביד כדידן. וכך הוא פירוש דברי הגמרא לפי פירושו של  רבינו  נתן ב"ר יחיאל מרומי מחבר ספר  הערו ...

קרא עוד

שימוש בתולעים חיים לצורך דייג

שאלה האם מותר להשתמש בתולעים חיים כפיתיון לצידת דגים, או שיש לחוש לצער בעלי חיים? [דרך הדייגים להשחיל תולעים חיים בתוך החכה, לפני הטלתה לים. והדגים המזהים את התולעים בולעים אותם, וניצודים בחכה.] תשובה כיון שהדבר נעשה לצורך הדייג דקל יותר לגרות הדגים על ידי בעלי חיים מותר, אך ראוי להורגם ולא להשחילם חיים לחכה דבכך יש להם צער רב. מקורות ונימוקים איסור 'צער בעלי חיים', הוא איסור דאוריתא, כמבואר בגמרא בבא מציעא ...

קרא עוד

לימוד תורה בשכר

שאלה: המשנה במסכת אבות כותבת שאסור להרוויח מהתורה כסף, א"כ איך אנשים מחברים ספרים ומתפרנסים מזה? וכן איך אדם מלמד את חברו ומתפרנס מזה? ומה הכוונה בדברי המפרש שם שכר בטלה, וכי מותר למכור את הספרים רק במחירי ההוצאה? [שמעתי שכך החפץ חיים נהג למכור את ספריו, האם בגלל זה?] יש עוד הסבר חוץ משכר בטלה? תשובה: נאמר בספר דברים פרק ד, ה: רְאֵה לִמַּדְתִּי אֶתְכֶם חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים כַּאֲשֶׁר צִוַּנִי יְדֹוָד אֱלֹה ...

קרא עוד

האם חייב עובד לגלות ללוקח שבעל העסק מרמה אותו

שאלה: אדם הגיע למוסך בכדי לתקן בעיה שאירע במכונית, בעל המוסך בדק ואמר לבעל הרכב שיש בעיה רצינית והשלום על התיקון הוא 7000 ש"ח, בעל הרכב הסכים והשאיר את הרכב לתיקון. אחד הפועלים במוסך שגם בדק את הרכב יודע שהבעיה היא קלה ביותר ולא עולה על כמה מאות שקלים, ורק בעל המוסך שהינו אדם רמאי, רצה לנצל את תמימותו של בעל הרכב ולהרוויח על ידו סכום גדול. ועתה נפשו בשאלה האם חייב להגיד זאת לבעל הרכב ולגלות לו על הרמאות של ...

קרא עוד

השכרת דירה לגוי

שאלה: ברצוני לרכוש דירה להשקעה בחוץ לארץ, וברצוני לדעת, האם יש איסור בכך, או עדיפות לרכוש את הדירה להשקעה בארץ ישראל. וכן האם יש איזו שהיא בעיה להשכירה לגוי? תשובה: ראשית, בודאי שהמשקיע וקונה דירה בא"י, מקיים מצות יישוב ארץ ישראל ומעלות רבות נוספות. אך אין איסור להשקיע בחו"ל. ובדבר שאלתך האם מותר להשכיר את הדירה לגוי: א. מותר להשכיר בית לגוי בחו"ל, אף שיש לחשוש שמא יכניס את הע"ז לבית. ב. גם בארץ ישראל, אין ...

קרא עוד
לתחילת הדף