אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "אכילת מצה"

מצה ללא גולטן

שאלה: שלום רב, אחד מבני משפחתי הקרובה חולה צילאק ואינו יכול לאכול מוצרים המכילים קמח, בשנים האחרונות משווקות ברשתות המזון מצות ללא גלוטן המיוצרות משיבולת שועלהמיועדות לאנשים אלו. בעלון שהזדמן לידי היום היה כתוב שיש בעיה לאוכלם כיון שהגלוטן הוא החומר הגורם לבצק להחמיץ, ומצות כאלו אינן יכולות להחמיץ כלל וממילא אינם כשרות, האם יש אמת בטענה זו. תודה רבה תשובה: א. שאלתך נשאלה לפני גדולי הדור, מהם הגרי"ש אלישיב, ...

קרא עוד

אכילת מצה קודם פסח

שאלה: ראובן נוהג בביתו שלא לאכול מר"ח ניסן מצה ושאלתו האם מותר לו לאכול מצת חמץ רגילה, או שגם מצה זו היא בכלל המנהג ואסורה באכילה. תשובה: שאלה זו תלויה בג' דברים הצריכים ביאור א) טעם האיסור של אכילת מצה קודם הפסח ב) א. מתי זמן האיסור מעיקר הדין ג) איזה מצה נאסרה קודם הפסח ונבארם בעזהי"ת להלן: משנה פסחים (צ"ט:) ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך וכו' ובגמ' פליגי רב הונא ורב פפא בחידוש המשנה. דר"ה ס"ל ...

קרא עוד

אם יש מצוה באכילת מצה יותר מכזית

פסחים דף ק"ח ע"א כתב המהר"ל בגבורות ה' פרק מ"ח "ומהא דאמר ריב"ל השמש שאכל כזית מצה בהסיבה יצא, יש לי ללמוד מדקאמר בדיעבד יצא, שכל מה שאוכל מצה בליל פסח לכתחלה צריך הסיבה, דאף ע"ג דיוצא בכזית אחד אם אכל הרבה הכל הוא מצוה אחת, ויותר עדיף שיהיה כל אכילתו במצוה ולפיכך יש לנו לאכול כל האכילה של מצה בהסיבה שהוא דרך חירות, דאם לא כן למה נקט השמש שאכל כזית מצה בהסיבה יצא אלא דוקא שמש שמשמש לבני סעודה ואי אפשר לו לה ...

קרא עוד
לתחילת הדף