אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "אלול"

שיחה לחודש אלול

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלקיך בידך" (כ"א י'). "היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך" (דברים כ"ז ט'). היום הזה, ולא נתפרש בתורה באיזה יום מדובר, איזה הוא היום שבו נהיינו לעם. תשובת שאלה זו היא ברש"י בכל יום ויום! כך כתב רש"י על אתר "בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית". סוד ההתחדשות הוא קיומו של עם ישראל, היום נכנסת לברית, היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך. ברשימותיו של הגה"ק האדמו"ר מפיעסעצנא הי"ד שפך ...

קרא עוד
לתחילת הדף