אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "ביקור חולים"

פרשת וירא – מצות ביקור חולים בישראל ובבני נח

"וירא אליו ה' באלוני ממרא וגו' לבקר את החולה" (רש"י י"ח א').  א במקור מצוה זו מצינו כמה מקורות בדברי הגמ' ונפרטם אחד לאחד. א. בסוטה (י"ד ע"א) אמרו "אחרי ה' אלקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הקב"ה ביקר חולים דכתיב 'וירא אליו ה' באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים". ב. בב"מ (ל' ע"ב) "והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, ...

קרא עוד
לתחילת הדף