אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "בית הכנסת"

עשיית צורות בולטות בבית כנסת

במרוצת הדורות מצאנו פולמוסים רבים בענין העמדת צורת אריות וצורות בעלי חיים אחרות או ציור שלהם, בבתי כנסת, ואף שרבים מהקדמונים אסרו לעשות כן, היו רבים שהתירו באופנים שונים. האוסרים מן התורה להעמיד צורות ולתלות ציורים של בעלי חיים בביהכ"נ מחמת האיסור "לא תעשון אתי"  יש ראשונים שסוברים שאסור מן התורה לעשות או לצייר צורה של כל הבעלי חיים, ומשום כך ציוו אותם ראשונים להסיר את צורת אריות ונחשים שציירו על חלונות בית ...

קרא עוד

להזמין גוי לבית הכנסת

שאלה: ב"ה אנו עומדים לחגוג לנכדי בר מצווה, אורחת חשובה שלנו הינה נוצריה שאינה נושאת עליה כל סמל או סממן לדתה, האם רשאים אני להזמינה לעזרת נשים בבית הכנסת בשבת חתן ?? תודה מראש על תשובת כב' הרב תשובה: מותר להזמין אינו-יהודי (או אינה-יהודייה) להיות נוכח בבית הכנסת. כפי שמבואר במקורות, מוטב שיצא מבית הכנסת קודם לברכת הכהנים, אך אין להקפיד על כך במקום שייגרם אי-נוחות או פגיעה. ברכת מזל טוב וכל טוב. מקורות: בנוג ...

קרא עוד
לתחילת הדף