אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "גוי"

נכרי ששבת חייב מיתה

"ויום ולילה לא ישבתו" (בראשית ח' כ"ב). א בסנהדרין (נ"ח ע"ב) מבואר דמלבד ז' מצוות שנצטוו בהן בני נח בשב ואל תעשה ישנן מצוות נוספות שנצטוו בקום ועשה, ואחד מהם דאסור לשבות ממלאכה ביום השבת ואם שבת חייב מיתה וילפינן זאת מקרא ד"יום ולילה לא ישבותו", עוד מבואר שם דלאו דוקא ביום השבת אלא הוא הדין בשאר ימי השבוע, יעו"ש. וז"ל הרמב"ם (פ"י מהל' מלכים ה"ט) "וכן עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול אם עשה אותו לעצמו כמו שבת ...

קרא עוד

קניית חמץ עבור גוי בפסח

שאלה : יהודי בארצות הברית שעובד במשרד של אינם יהודים ובימי חול המועד פסח הגיע לעבודתו במשרד ומנהל המקום בקשו בצהריים שילך וירכוש ארוחת צהרים לעובדים, הארוחה הינה חמץ גמור, האם מותר לו לבצע את הקניה עבור עובדי המשרד ? תשובה : אסור לו לקנות עבורם ואם קנה עובר עליו בבל יראה ובל ימצא . מקורות : שאלה זו דן בה כבר הריב"ש סי' תא וכתב שלקנות חמץ לצורך כותי במעותיו של כותי בחול המועד איסור גמור הוא משני סיבות האחד ש ...

קרא עוד

עליה לתורה לגוי

שאלה: מורה ליהדות בכיתה שיש בה כמה תלמידים נכרים שואל, תלמיד גוי אמר שהוא רוצה לחגוג בר מצווה. לעלות לתורה וכו׳... ושאל האם הוא יכול למרות שהוא גוי? תשובה: אין להעלות נער לא יהודי לתורה, שכל שאינו שייך בלימוד התורה אינו שייך בעלייה לתורה.  וגם נראה מסברה שלא כדאי לערוך מסיבה שתתואר כבר מצווה משום חשש שיטעו בו שהוא יהודי וזה יביא לנישואי תערובת. הרחבה: המשמעות של עלייה לתורה היא חינוך במצוות ושמחה בכניסה לעו ...

קרא עוד
לתחילת הדף