אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "גזירות"

פרשת יתרו – כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו (תקנות וגזירות שבטל טעמן)

 "והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת. לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר" (י"ט י"ב - י"ג). "ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה" (י"ט ט"ו). "לך אמר להם שובו לכם לאהליכם" (דברים ה' כ"ז). "מכדי כתיב גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא במשוך היובל למה לי, שמע מינה דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, וכי תימא הנ ...

קרא עוד
לתחילת הדף