אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "גינה משותפת"

שביתת הארץ בשביעית – בענין גינה משותפת שעובדים בה בשביעית

"ושבתה הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר." (כ"ה ב' - ד'). הנה עבודת האדמה בשנת השביעית נאסרה בעשה ול"ת. במצות עשה שהרי כתיב "ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כ"ה ב'), ועוד כתיב "שבת שבתון יהיה לארץ" (שם ד'), ובל"ת דכתיב "שדך לא תזרע וכרמך לא תבצור" (שם). ויש לעיין במצוה זו, האם העשה והל"ת גדר אחד להם, וכרוכים ירדו ...

קרא עוד
לתחילת הדף