אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "ויקהל"

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם" (ל"ה א'). רבינו בחיי מביא מן המדרש שקהילה זו שהקהיל משה כדי ללמד עדת בני ישראל את מצוות ה' ותורותיו באה לכפר על חטא העגל דכתיב בה (שמות ל"ב א') "ויקהל העם על אהרן", קהילה קדושה של מבקשי ה' כנגד קהילה של עוברי עבירה, בא זה וכיפר על זה. ויש לעיין במהות הדברים ופנימיות, באיזה דרך קהילה זו מכפרת על זו. ונראה בזה, דהנה איתא בילקוט שמעוני ( ...

קרא עוד
לתחילת הדף