אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "זריזין מקדימין למצוות"

מילת ציצין המעכבין לפני שנתרפא פצע המילה

שאלה: מוהל ששם לב ביום שלאחר הברית שנשתיירו ציצין המעכבין את המילה, האם צריך לתקן מיד שהרי זריזין מקדימין למצוות ועדיין לא נימול התינוק כדין, או שמא דין התינוק כחולה ואין למולו עד אשר נתרפא הפצע של המילה הראשונה. תשובה: הנה בשאלה כיוצא בזו נחלקו שני גדולי הדור לפני כמאה וששים שנה. בשו"ת יהודה יעלה למוהר"י אסאד (סימן ר"נ) נשאל בתינוק שנימול בזמנו אך מסיבה לא ברורה לא יכלו לעשות את הפריעה בו ביום, האם יש לעשו ...

קרא עוד
לתחילת הדף