אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "חיוב מזונות"

ויתור על מזונות לצורך קבלת גט

שאלה: האם האשה יכולה למחול על מזונות ילדיה במסגרת הסכם גירושין, כדי לקבל את הגט מידי בעלה? תשובה: האשה אינה יכולה למחול על חוב המזונות, משום שהמזונות הם של ילדיה. מקורות: לכאורה נידון זה תלוי במחלוקת הפוסקים, אם חיוב מזונות הבנים הוא מכלל חיוב מזונות האם, או דין בפני עצמו. דעת הר"ן (שם כח ע"ב מדפי הרי"ף), ובשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"א סי' קו), הביא דעה זו להלכה. אבל נראה כי דבריו כלל לא מוסכמים בפוסקים. ומלב ...

קרא עוד

חיוב מזונות כשנישאו בנישואין אזרחיים

שאלה: בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, האם חייב הבעל במזונות אשתו כדין בעל שחייב במזונות אשתו, או לא? תשובה: הבעל אינו חייב לזון את אשתו, וראה במקורות. מקורות: פולמוס גדול מצינו בדברי הפוסקים האחרונים, בדבר נישואין אזרחיים - אם יש להם תוקף על פי דין תורה, ונפק"מ בכך, אם צריכה ממנו גט קודם שתנשא לאדם אחר. יש שצידדו לומר, דאף על פי שלא נישאו כדת משה וישראל מ"מ יש תוקף לנישואין אלו, וזאת, ע"פ האמור בגיטין (פא ...

קרא עוד
לתחילת הדף