אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "חלה"

הפרשת חלה מחביתיות (בלינצ'עס)

שאלה: בביתי הכינו כמות גדולה של חביתיות (בלינצ'עס), כאשר בסך הכולל של כל הכמות יש קמח בכמות שבעיסה רגילה חייב בהפרשת חלה, האם גם בחביתיות יש חיוב חלה. תשובה: חביתיות (בלינצ'עס) העשויות בדרך המקובלת, והיא תערובת נוזלית של מים וקמח ועוד, ששופכים על מחבת או מתקן ברזל חם והוא מתייבש עליו בזמן מועט מאוד, אינו נחשב לחם לעניין חיוב הפרשת חלה, ופטור  מהפרשת חלה. מקורות והרחבת הענין: הנה בשולחן ערוך יו"ד (הלכות חלה ...

קרא עוד

הפרשת חלה מעיסה ואין בדעתה לאפות את כל העיסה

שאלה: אשה הלשה עיסה גדולה שיש בה שיעור חלה. ברצונה להפריש חלה על כל העיסה ואחר כך לחלק את הבצק לככרות ולאפות חלק מן הככרות בערב שבת זו ואת השאר להקפיא ולאפות בערב שבת הבאה, האם מותר לעשות כך? תשובה: מאחר ויש בזה מחלוקת אחרונים, יש חיוב להפריש חלה, אכן לא יברך על הפרשה זו. מקורות והרחבת הענין: א.      במשנה (חלה פ"א משנה ז) מבואר "נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה, נשים שנתנו קמח לנחתום לעשות להם שאור, אם אין ב ...

קרא עוד

הפרשת חלה משני בצקים

שאלה: אם אני עושה 2 קילו בצק. אבל 2 סוגים שונים ז"א קערה אחת של בצק לחלות, וקערה אחת של בצק לפיתות שזה מתכון קצת שונה אני יכולה לעשות על זה הפרשת חלה, נכון? אפילו שזה 2 סוגי בצק? תשובה: שני בצקים שמקפידים שלא יתערבבו  זה בזה, אי אפשר לצרפם ולהפריש מהם חלה. מקורות: שו"ע יורה דעה סי' שכו סעיף א ברמ"א. וכן פסק הלכה למעשה בשמירת שבת כהלכתה [חלק ב פרק מה אות י] וזה לשונו "עיסה אחת המיועדת לחלות ועיסה אחרת המיועד ...

קרא עוד
לתחילת הדף