אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "חליצה"

חליצה למי שהניח זרע בבנק הזרע

שאלה: מי שמת ללא בנים ולאחר מותו השתמשו בזרעו שהניח בחייו, ונולד ממנו בן. האם חייבת אשתו בחליצה. תשובה: הדבר הוא ספק ומחלוקת בין הפוסקים, ומספק אין מקום להתירה ללא חליצה. מקורות: עיין שו"ת נודע ביהודה (קמא, אבה"ע סט) שהקשה מדוע אשה צריכה להמתין עד שתתיבם ג' חודשים מיום מות בעלה כדי לראות שהיא עדיין לא מעוברת, הרי עפ"י דברי התוס' (יבמות לז,א) אפשר שהזרע נקלט רק לאחר ג' ימים א"כ הרי היא צריכה להמתין 3 חודשים ...

קרא עוד
לתחילת הדף