אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "חרש"

קידושי חרש

כבוד ידי"נ ויקיר לבבי הגאון הרב יצחק רלב"ג שליט"א ראש מחלקת הנישואין ברבנות ירושלים רב שלום עד בלי ירח.  הנני במענה קצר בדבר שאלתו בעניין קידושי חרשים. מאז ועד עתה נהגו שלא לברך בקידושי חרש ברכת אירוסין בשם ומלכות, וכך הם הנחיות הרבנות בארץ ישראל. ויש מן הארגונים הדואגים לזכויות החרשים ורווחתם שפנו בתלונה שיש בכך לפגוע בכבודם ומעמדם כאילו מתייחסים אנו אליהם כנחותים וכחסרי דעת כאשר לאמיתו של דבר ברור היום שח ...

קרא עוד
לתחילת הדף