אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "ט' באב"

חינוך קטנים לאבילות בתשעה באב

שאלה: האם צריך לחנך קטנים בדיני אבילות בתשעה באב? תשובה: ראשית יש לעיין אם יש לחנך קטנים באבילות על המת. בשו"ע יו"ד סימן ש"מ סעיף כ"ז איתא "קטן שמת לו מת מקרעין לו". ומקור הלכה זו במועד קטן (כ"ו ע"ב) "מקרעין לקטן מפני עגמת נפש". ומדברי הגמ' משמע דאין זה משום דין חינוך אלא משום עגמת נפש דהיינו כדי להרבות בבכיה, באבל ובעגמת נפש, וכמו דפירש הטור שם דהיינו כדי להרבות בהספד. וברש"י שעל הרי"ף כתב שהרואין שאף בגדי ...

קרא עוד

הנחת תפילין דרבינו תם בתשעה באב

שאלה: אני נוהג להניח תפילין של ר"ת בכל יום. כיצד עלי לנהוג בהנחת תפילין ביום תשעה באב? תשובה: א.      מנהג בני ספרד הנפוץ כיום בארץ ישראל הוא, להתפלל בציבור בהנחת תפילין של רש"י ושל ר"ת. ב.      הנוהגים להניח תפילין דר"ת בשחרית יכולים גם לקרות ק"ש ופרשת קדש. ג.        למנהג זה, טוב להניח תפילין דר"ת מיד אחר העמידה, כדי שיחשב שמניחם בתפילת שחרית ולא אחר גמר התפילה. ד.      מקצת קהילות של בני ספרד בארץ ובעולם ...

קרא עוד
לתחילת הדף