אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "יום טוב שני"

בן חוץ לארץ המספר ביום טוב שני סיפור יציאת מצריים לבנו בן ארץ ישראל

כבוד חתני אהובי יקיר לבבי הרה"ג ר' בנימין ביינוש נ"י עברתי על דבריך ושמחתי עליהם כעל כל הון בראותי אותך מפלפל בתורה כאחד הגדולים אשר בארץ. "אם חכם בני ישמח לבי גם אני" (משלי כ"ג ט"ו). והנני בקצירת האומר להעיר על הדברים ולבאר את הנלענ"ד לגופן של דברים. שאלת בבן ארץ ישראל המתארח בימי החג אצל אביו בחוץ לארץ האם אביו מקיים על ידו את מצות "והגדת לבנך" בליל יו"ט שני של גלויות, וכאשר הבן הזה שואל "מה נשתנה" האם יש ...

קרא עוד
לתחילת הדף