אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "לוית אורחים"

פרשת וירא – לוית אורחים

"ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם" (י"ח ט"ז). "לשלחם - ללוותם, כסבור אורחים הם" (רש"י שם). "שכר הלויה מרובה מן הכל, והוא החק שחקקו אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה, מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלוה אותן, וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, שנאמר וירא והנה שלשה אנשים, ולוויים יותר מהכנסתן, אמרו חכמים כל שאינו מלוה כאילו שופך דמים" (רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"ב). הרי לן מדברי הרמב"ם שמצוות ל ...

קרא עוד
לתחילת הדף