אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "מצות"

חולה במצוות החג

הן רבים הם התמימים והישרים החפצים בכל לבם לקיים את מצוות החג בשמחה ומשתוקקים לאכול מצה ומרור ולשתות את ארבעת הכוסות בחדוה, אך מסיבות רפואיות אין בידם לעשות כן אא"כ יפלו למשכב ויחלו, ונפשם בשאלתם מה שורת הדין ובאיזו מדה חייב האדם לקיים את מצוות התורה אף כאשר על ידם יחלה ויצטער. ונקדים מקצת השאלות המצויות העולות על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן. א. חולי צליאק שכל אכילת חמשת מיני דגן פוגעת בבריאותם ולפעמים אף ע"י א ...

קרא עוד

בעבור זה – כדי שאקיים מצוותיו

איש חסיד היה בגטו קובנו ור' משה גולדקורן שמו. על מסירות הנפש ועוז הרוח של חסיד זה מספר הגאון מוה"ר אפרים אושרי זצ"ל בשו"ת ממעמקים (ח"ה סי' ו') את הסיפור הבא. לפני חג המצות בשנת תש"ג דאג ר' משה מנין ישיגו מצות כדי לקיים את מצות החג. מכיון שהיה לו אישור מיוחד מטעם היודנרט לצאת את הגטו מדי פעם, במסירות נפש הבריח אל תוך חומות הגטו קצת קמח חיטה שרכש מן הגויים הליטאים. בערב פסח מצאו אחד מקלגסי הנאצים ימ"ש כשהתכונ ...

קרא עוד

מצות שהונחו תחת המיטה

שאלה: חבילות מצות מצוה שהיו ארוזות והונחו במזוודה מתחת למטה שישנו עליה, האם מותר להשתמש בהם. תשובה: אבאר בקיצור את הברור לענ"ד המצות אלה ראויות אף לכתחלה למצוה, ויאכלו ענוים וישבעו ויקיימו מצות ה'. הנה מקור הלכה זו בפסחים דף קי"ב ע"א "אוכלין ומשקין תחת המטה אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן". והלכה זו מצינו גם בירושלמי תרומות (פ"ח ה"ג) "אסור דלא למיתן בר נש פריטין גו פומיה ותבשילא תותי ערסא". ולכאור ...

קרא עוד

קנין מצות באפית חבורה

שאלה: אנו נוהגים מידי שנה בשנה לאפות מצות ב"חבורה", כאשר התשלום למאפיה מתחלק בין כולם לפי כמות המצות שכל אחד לוקח לבסוף. צורת חלוקת המצות מתבצעת על ידי שכל אחד לוקח את המצות שהוא צריך ומניחו בפינה מסוימת, כשמכריז שזה שלו. השנה, כבכל שנה אפינו את המצות, וכל אחד נטל את שלו ונתנה בפינתו, אלא שלפתע אחד מבני החבורה הכריז כי המצות שהוא לקח, נעלמו כלא היו. חיפשנו וחיפשנו אך לא מצאנו. בעקבות זאת דרש אותו אחד כי אין ...

קרא עוד
לתחילת הדף