אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "נגעים"

פרשת תזריע – תורת הנגעים

 "זאת תורת נגע צרעת" (י"ג נ"ט). "הדא הוא דכתיב 'נכונו ללצים שפטים ומהלומות לגו כסילים' נכונו לעוברי עבירה דינים... אמר הקב"ה עד שלא בראתי את האדם התקנתי לו חמשה מגלבין. שאת, ספחת, בהרת, שחין, מכוה" (במדבר י"ג ד'). הנה משמע מדבריהם ז"ל דאין הנגעים ענין טבעי אלא כעונש מן השמים, ובאמצעות הנגעים הקב"ה קורא לנו לפשפש במעשינו ולחזור בתשובה. וכבר דנו בזה רבותינו הראשונים. מדברי הרמב"ן מתבאר שמחלק בזה בין נגעי אדם ...

קרא עוד
לתחילת הדף