אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "ספר תורה"

כתיבת ספר תורה

ט' כסלו תשס"א כבוד ידי"נ הגאון רבי אריה דביר שליט"א רב שלום עד בלי ירח. הנני מודה לו מקרב לב על מכתבו ועל הערותיו המחכימות במה שכתבתי בענין מצות כתיבת ספר תואה, והנני בקצירת האומר. א. במה שהעיר דגם התורת חיים ביסס דבריו, דאם נתן ספר תואה שלו לאחרים צריך לכתוב לו אחר, על דברי הרמב"ם בפ"ג ממלכים, אכן כן הדבר, וזה מחזק את מסקנתי בסוף סי' א' דגם הרמב"ם מודה דעיקר גדר מצוה זו איננה עצם הכתיבה אלא שיהיה לו ספר תו ...

קרא עוד

פרשת שופטים – במצות כתיבת ספר תורה

"והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים" (י"ז י"ח). "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" (ל"א י"ט). א הנה בשתי מצוות אלה נצטווינו בכתיבת ספר תורה, כל אחד מישראל ומלך ישראל שנצטווה לכתוב לו ספר נוסף. ובשני מקראות מצינו מחד גיסא את מצות הכתיבה, ומאידך משמעות הכתובים שמהות המצוה ללמוד מתוך ספרים אלה. לגבי מלך כ ...

קרא עוד

הוצאת ספר תורה לצורך קירוב רחוקים

שאלה: כחלק מלימודי היהדות לוקחים אנו את התלמידים שאינם שומרים תודה ומצוות לסיור בבית כנסת, רצינו לברר האם מותר כחלק מהסיור להוציא את ספר התורה מארון הקודש על מנת ללמדם על הספר תורה.    תשובה: אכן, רשאים אתם להוציא את הספר תורה להראותו לאותם שעדיין אינם שומרי תורה, ולא זלזול בכבוד התורה איכא, אלא כבוד התורה איכא, ללמד תועים בינה, להראות לבניו של הקב"ה את תורתו הק', יפיה ובינתה, כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמ ...

קרא עוד

טיסה עם ספר תורה

שאלה: לאחרונה נסעתי במטוס ולידי ישב יהודי שהחזיק ספר תורה בידו כל הנסיעה, [אותו יהודי הוא סופר סת"ם שכתב ספר עבור קהילה בחו"ל] לטענתו כך ההלכה מחייבת ואסור לארוז את הספר ולהניחו במזוודה. האם נכונים הדברים? והאם יש הבדל בין אם הספר שלם תפור לבין אם הוא יריעות יריעות? תשובה: א.      מידת חסידות שייקח הספר תורה עמו בתא הנוסעים, ויניחו בזהירות מעל ראשו. ואם אינו יכול יניח הספר בארגז בתוך ארגז קשיח, וימלא הארגז ...

קרא עוד
לתחילת הדף