אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "עירובין"

פרשת תרומה – קרפף יותר מבית סאתיים בעירובין

"ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים" (כ"ז י"ח). "וכמה שיעור סאתיים כחצר המשכן, מנא הני מילי א"ר יהודה דאמר קרא 'ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים', אמרה תורה טול חמשים וסבב חמשים" (עירובין כ"ג ע"ב ועי"ש ברש"י). הנה אחת השאלות הגדולות שיש בתיקון עירובין היא הלכה זו דכל שטח שיותר על בית סאתיים שלא הוקף לדירה אסור לטלטל בו ד' אמות. דאף שמה"ת הוי רה"י כיון שיש בו ד' מחיצות, מדרבנן גזרו דהוי ככרמלית דכיון שאי ...

קרא עוד
לתחילת הדף