אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "עירוב תבשילין"

פרשת נצבים וילך – עירוב תבשילין

א הנה תקנו חכמים היתר לעשות מלאכה ביו"ט לצורך שבת שלמחרתו ע"י עירוב תבשילין. ומקור סוגיא זו במשנה בביצה (ט"ו ע"ב). ותקנה זו אסמכוה אקרא  ד"זכור את יום השבת לקדשו" זכרהו מאחר הבא להשכיחו, כמבואר בגמ' שם. ובפסחים מ"ו ע"ב מבואר דמן התורה מותר לבשל מיו"ט לשבת אלא שאסרו חכמים לעשות כן, דכיון שאין כאן אלא איסור דרבנן, הם אמרו והם אמרו, והתירו איסור זה ע"י עירוב תבשילין. ונחלקו אמוראי שם בטעם ההיתר מן התורה. לדעת ...

קרא עוד
לתחילת הדף