אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "עריכת חוזה"

עריכת חוזה שיש בו ריבית

שאלה: האם מותר לעו"ד לערוך חוזה מכר או הסכם מזונות בין בעל לאשה הכולל קנסות ותשלום ריביות במקרה של איחור בתשלום, או שיש בזה משום סיוע לדבר עבירה. תשובה: איסור ריבית, מהחמורים שבתורה, עד שאמרו חז"ל שהמלוה בריבית, לא יקום בתחית המתים. והמלוה בריבית נכסיו מתמוטטין. וכתב מרן בשלחן ערוך (יו"ד סימן קס): צריך ליזהר ברבית, וכמה לאוין נאמרו בו. ואפי' הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים. ע"כ. ובש"ך שם (ס"ק א) הוסיף בשם ה ...

קרא עוד
לתחילת הדף