אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פרשת ויקהל"

פרשת ויקהל – אם קטן כשר בבנין בית המקדש ועשיית כליו

"ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים" (ל"ו ד'). הנה יש לעיין אם קטן כשר לעשיית המקדש וכליו. ולכאורה מפורש בסנהדרין (ס"ט ע"ב) דקטן פסול שהרי דרשו שם מדכתיב (שמות ל"ו ד') "איש איש ממלאכתו אשר המה עשים" דבצלאל היה בן י"ג שנים, עי"ש. הרי דקטן פסול לעשיית המקדש וכליו, ויש לעיין בהלכה זו האם גזה"כ היא וכהלכתא בלא טעמא, או שמא טעם וסברא יש בדבר. אך באמת אין מזה הכרח דאפשר דאין בזה ק ...

קרא עוד
לתחילת הדף