אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פרשת וישב"

פרשת וישב -מצות יבום בקטלנית

"ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה" (ל"ח י"א). "כי אמר פן ימות - מוחזקת היא זו שימותו אנשיה" (רש"י שם). והקשה הרמב"ן לפרש"י דלמה ידחה אותה בקש ולא אמר לה שלא יתן לה את שלה בנו מכיון שקטלנית היא, ועוד הרי ער ואונן בחטאם מתו ואין תמר מוחזקת על ידם במיתת הבעל. ומשו"כ פירש הרמב"ן שיהודה תלה את חטאם של ער ואונן במה שנשאו נשים בילדותם ומשו" ...

קרא עוד
לתחילת הדף