אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פת הבאה בכיסנין"

ברכת בצק שנילוש במי פירות

שאלה: שלום! רציתי לדעת  מה הדין בבצק שנילוש רק במי פירות, האם ברכתו מזונות, לדעת המחבר? ולדעת הרמ״א? תשובה: תשובה: פת שנילושה כולה במי פירות, בלי מים כלל, ברכתה בורא מיני מזונות לכל הדעות. אלא, שיש ליזהר מקביעת סעודה, שכל שקובע סעודה על פת כזו ברכתה המוציא, וחייב בברכת המזון. מקורות: הנה שורש הלכה זו בסימן קס"ח סעיף ז', שם הביא השו"ע ג' שיטות מהי פת הבאה בכיסנין. והשיטה השניה שהביא השו"ע היא שיטת הרמב"ם דעי ...

קרא עוד
לתחילת הדף