אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "קטן"

מכירת חמץ עבור קטן, מחוסר הכרה, שוטה

שאלה: אבי הי"ו חלה לפני כמה חודשים ולפתע פתאם התמוטט ואיבד את הכרתו, מאז הוא במצב זה. עתה בהתקרב ימי הפסח, ברצוני לדעת, כיצד אפשר למכור את חמצו, שכן בבעלותו קונדטוריה ויש שם חמץ רב. תשובה: ראשית, תפילתנו לרפואתו השלמה של אביך בקרוב. לשאלתך, א. חולה שאינו מודע לנעשה סביבו, כגון מחוסר הכרה או שוטה, כל שמינו לו בית הדין אפוטרופוס, רשאי האפוטרופוס למכור עבורו את חמצו. ב. כדין זה, גם יתומים קטנים שמינו להם בית ה ...

קרא עוד

אם קטן חייב בשבע מצוות בני נח

כבוד ידי"נ הרב הגאון המופלא רבי יעקב ויינגולד שליט"א ראיתי את דבריו הנפלאים כדרכו בקודש, והנני במענה קצר. בענין מה שחידשו כמה מגדולי האחרונים ובכללם הנחל יצחק חו"מ סימן ז' ענף ב', המנחת חינוך מצוה כ"ו, והאור שמח איסורי ביאה (פ"ג ה"ב), הדברי חיים (נזקי ממון סימן י"א) וחלקת יואב (סימן א') דקטן שיש בו דעת חייב בשבע מצוות בני נח, וכת"ר הוסיף לחדש לפי דבריהם דקטן חייב גם בכל המצוות השכליות לפי"ד רבינו נסים גאון ...

קרא עוד

פרשת שמיני – להזהיר הגדולים על הקטנים

"לא תאכלום כי שקץ הם" (י"א מ"ב). "ת"ש לא תאכלום כי שקץ הם - לא תאכילום, להזהיר הגדולים על הקטנים; מאי לאו דאמר להו לא תאכלו, לא, דלא ליספו ליה בידים. תא שמע כל נפש מכם לא תאכל דם - להזהיר הגדולים על הקטנים, מאי לאו דאמרי להו לא תאכלו, לא, דלא ליספו להו בידים. ת"ש אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים, מאי לאו דאמר להו לא תיטמו, לא, דלא ליטמו להו בידים. וצריכי; דאי אשמעינן שקצים, משום דאיסורן במשהו, אבל דם דע ...

קרא עוד

אחריות מלמד על קטן שהזיק

שאלה: נתבקשתי ע"י הנהלת בית הספר לקחת את תלמידי לגן סאקר. כמה מן התלמידים ברחו מתחת לאפי לעבר הכביש, וכמעשה קונדס זרקו אבנים לעבר מכוניות הנוסעות שם, כאשר אחד מהם פגע והזיק נזק רב, ועתה נתבע אני על כך בבית המשפט, אבקש לדעת מה דין התורה בכה"ג. תשובה. ראשית יש לציין, שבדיני ממונות אין לדיין לפסוק הלכה ללא שמיעת ב' הצדדים, אולם ע"פ מה שהוצג בשאלה נראה, מאחר ועל פי דין התורה הק', אין דין שמירה על אדם, וקטן שהזי ...

קרא עוד

עלית קטן לתורה

שאלה. בני הקטן בן ה – 9 למד מזה כשנה את טעמי המקרא, לאחרונה ביקש ממני להראות את כוחו בבית הכנסת. אבקש לדעת האם להלכה ולמעשה ניתן להעלות קטן לתורה, או לכל הפחות למפטיר ולקריאת ההפטרה? תשובה. אף שבשולחן ערוך פסק שקטן עולה בכל עליה שירצה, מכל מקום מאחר ונחלקו הפוסקים אם רשאי רק לעלות או גם לקרוא בתורה, ומטעמים נוספים, נהגו שלא להעלות קטן אלא למפטיר. גם למפטיר והפטרה, בקהילות ישראל נהגו שלא להעלות קטן למפטיר וה ...

קרא עוד

פרשת ויקהל – אם קטן כשר בבנין בית המקדש ועשיית כליו

"ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים" (ל"ו ד'). הנה יש לעיין אם קטן כשר לעשיית המקדש וכליו. ולכאורה מפורש בסנהדרין (ס"ט ע"ב) דקטן פסול שהרי דרשו שם מדכתיב (שמות ל"ו ד') "איש איש ממלאכתו אשר המה עשים" דבצלאל היה בן י"ג שנים, עי"ש. הרי דקטן פסול לעשיית המקדש וכליו, ויש לעיין בהלכה זו האם גזה"כ היא וכהלכתא בלא טעמא, או שמא טעם וסברא יש בדבר. אך באמת אין מזה הכרח דאפשר דאין בזה ק ...

קרא עוד

חינוך קטנים להמתנה בין בשר לחלב

שאלה: בני אוכל ארוחת ערב בשעה 6:30, חלק מהתפריט הינו חלבי, והוא עדיין בתוך שש שעות לאכילת בשר, שהיא בערך בשעה 2:00 בצהרים, כיצד עלי לנהוג? תשובה: מותר לתת לתינוק במקום צער חלב לאחר בשר, בין בשר עוף, חיה, בהמה, אבל אסור לתת לו חלב ובשר יחד. קטן עד ג' שנים אין צריך להמתין כלל בין בשר לחלב (וצריך קינוח והדחה). קטן עד שש שנים יעשה הפסקה כל שהיא. קטן מגיל שש עד תשע (בבריא) ועד עשר (בכחוש) יש להקל אחר שעה מאכילת ...

קרא עוד

צו ירושה לילדים

שאלה: האם ניתן להוציא צו ירושה כשהילדים עדיין פחות מגיל 18, ואם כן איך? תשובה: יש לחלק את התשובה לשניים. אם הילדים הם מעל גיל 13, נגשים לבית הדין הרבני האזורי, ומבקשים להוציא צו ירושה. זה פשוט וקל. אולם אם הילדים עדיין פחות מגיל 13 והבנות גם הן פחות מגיל 12, כלומר, עפ"י ההלכה הם עדיין "קטנים" שאין להם יכולת להקנות, לא ניתן להוציא צו ירושה עד שיגדלו. ביאור הענין: כידוע, עפ"י ההלכה בנות אינן יורשות כלל. אולם ...

קרא עוד

להפסיק בתפילה להרגעת התינוק

בס"ד שאלה: באיזה שלבים של התפילה מותר להפסיק כדי להרגיע תינוק או ילד קטן שבוכה? למשל, אם אשה השכיבה את התינוק לשינת הבוקר ואז התחילה להתפלל שחרית, ובאמצע תפילתה שומעת שהתינוק בוכה, האם מותר לה ללכת להרגיע אותו אם היא באמצע ברכות ק"ש או העמידה? תשובה: אשה המטופלת בילדים פטורה מלהתפלל במידה וזה מפריע לטיפולה בילדים, אכן כשהיא מתפללת ויש תינוק או ילד המפריעים לכוונתה, תרמוז להם שלא יפריעו, ואם רמזה להם ללא הוע ...

קרא עוד
לתחילת הדף