אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "קטניות"

אם יש בקינואה איסור קטניות

שאלה: נשאלתי ע"י רבים בזרעוני קינואה שלאחרונה רבים הצורכים אותם כמאכל בריאות, והוא מעין מין קטניות ועושין ממנו מעין דייסה ומיני מאפה, האם יש בזה איסור קטניות בפסח. תשובה: לאחר דרישה וחקירה נתברר לי שמזון זה היה עיקר מזונם של בני שבט האינקה בדרום אמריקה לפני כחמש מאות שנה, וכאשר ההמונים הגיעו מאירופה למדינות דרום אמריקה כמעט ונכחד לגמרי ורק בשלשים השנים האחרונות חזרו לגדל גידול זה באופן המוני. רבים קוראים לג ...

קרא עוד

איסור קטניות בפסח

שאלה: בדבר איש אחד בקהילתו שזה מקרוב חזר בתשובה וקיבל על עצמו עול מלכות שמים, אך זלזל באיסור קטניות בפסח בטענה שלא קיבל ע"ע מנהג זה. ומע"כ ביקש לבאר לו יסוד מנהג זה טעמו וחומרתו, פרטיו ודקדוקיו. תשובה:  א בטעם האיסור כתב הרמ"א בסימן תנ"ג ס"א "ויש אוסרים והמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשיל וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם ואינם אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל וכן מותר ...

קרא עוד

שמן צמר גפן אם יש בו דין קטניות

כבוד הרה"ג ר' נפתלי צבי פרנקל שליט"א ארה"ב שלום רב לאוהבי תורתך. מע"כ שאל לדעתי בענין שמן כותנה (cottonseed oil) אם מותר הוא לבני אשכנז הנוהגים איסור בקטניות. קשה לומר בזה דבר ברור, ובאמת כל סוגיא זו דקטניות סוגיא עמומה וסתומה היא, שהרי רבותינו הראשונים שהם המקור לכל מנהג האיסור לא פירטו איזה מינים כלולים באיסור זה. ואכן מצינו בזה ספיקות רבים, ומאז ועד עתה לא מצינו בזה גדר ברור, ומשו"כ אומר אני דאין לנו בזה ...

קרא עוד

שימוש בכלי פסח לקטניות

שאלה: האם מותר לאשכנזי לאכול בפסח אוכל שנתבשל בכלי שהשתמש בו ספרדי לקטניות, ואם כן, האם מותר לכתחילה לבשל קטניות בכלי פסח לפני החג ואז להשמתש באותם כלים לפסח עצמו? למשל, השנה אנחנו כבר נהיה כשרים לפסח בשבת הגדול, ורצינו לדעת אם יהיה מותר לכתחילה להכין אורז לאותה שבת. תשובה: יפה הנחת. קטניות אינם חמץ, אלא שנהגו האשכנזים וחלק מבני ספרד להחמיר שלא להשתמש בקטניות, משום החשש שמא יימצאו מיני דגן בקטניות, וקשה לבר ...

קרא עוד
לתחילת הדף