אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "קטנים"

חינוך קטנים לאבילות בתשעה באב

שאלה: האם צריך לחנך קטנים בדיני אבילות בתשעה באב? תשובה: ראשית יש לעיין אם יש לחנך קטנים באבילות על המת. בשו"ע יו"ד סימן ש"מ סעיף כ"ז איתא "קטן שמת לו מת מקרעין לו". ומקור הלכה זו במועד קטן (כ"ו ע"ב) "מקרעין לקטן מפני עגמת נפש". ומדברי הגמ' משמע דאין זה משום דין חינוך אלא משום עגמת נפש דהיינו כדי להרבות בבכיה, באבל ובעגמת נפש, וכמו דפירש הטור שם דהיינו כדי להרבות בהספד. וברש"י שעל הרי"ף כתב שהרואין שאף בגדי ...

קרא עוד
לתחילת הדף