אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "שואל"

השאלה לאחר כלים ששאל מגמ"ח

שאלה : השואל כלים מגמ"ח ע"מ לערוך בו שמחה האם רשאי להשאילו לאחר . תשובה : באופן כללי אין השואל רשאי להשאיל אך אם מדובר בגמ"ח שמשאיל לכל מבקש בין אם הוא מכיר אותו ובין אם לא אזי רשאי להשאילו לאחר. מקורות : נפסק בשו"ע חו"מ סימן שמב סעי' א' אין השואל רשאי להשאיל לאחר. וכתב הסמ"ע ס"ק א' ואפילו לאתו דבר שנשאל לו . אך כפי המבואר בשו"ת הרשב"א ח"א סימן אלף קמה דין זה אינו שווה בכל החפצים, והרשב"א כתב להתיר בשוכר בי ...

קרא עוד
לתחילת הדף