אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "תמימות"

בענין תמימות בערב שבועות

כתב המגן אברהם (ריש סימן תצ"ד): "בליל שבועות אין מקדשין על הכוס עד צאת הכוכבים דכתיב תמימות תהיינה (ע"ה ומ"ב)". והט"ז (שם) כתב: "מאחרין להתחיל ערבית בכניסת שבועות כדי שיהיו ימי הספירה תמימות". הרי לן שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד אך לא נבואה אחת. לדעת המגן אברהם אין קפידא אלא בקידוש, אך לדעת הט"ז יש בזה קפידא אף בתפילת ערבית. אך דברי שניהם חידוש דמה ענין תמימות לקידוש ולתפלה דאטו יש בידינו לגרוע מימי הספירה ...

קרא עוד
לתחילת הדף