אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "תפילה בציבור"

דין המתפלל שמונה עשרה עם השליח ציבור

שאלה: מי שבא מאוחר לבית הכנסת ומתפלל שמו"ע עם הש"ץ, ואומר קדושה עמו, האם יאמר גם לעומתם ברוך יאמרו [במקום דנוהגים דהקהל לא אומרים אותו], תשובה: צריך לומר את כל תיבות הקדושה, גם את התיבות שאין היחיד אומרם, מאחר והוא מתפלל עם הש"ץ אינו נקרא יחיד ולכן אומרם. מקורות: בשולחן ערוך (או"ח סימן קט סעיף ב) פסק "אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר עמו מלה ...

קרא עוד

תפילת שמונה עשרה בפחות מעשרה מתפללים

שאלה: אנו בחוץ לארץ מתפללים המניין מצומצם 10-12 איש. חלקם מאחרים ויוצא כך כשהחזן מגיע לשמונה עשרה הרבה פעמים מתחילים רק 4 או 5 מתפללים וכל אלה שמצטרפים אחר כך ניכר שמצטרפים מאוחר יותר. האם במקרים כאלה עולה לנו תפילה בציבור. תודה רבה תשובה:  אם אינם מתחילים שמונה עשרה בששה אנשים אין זה תפילה בציבור, שכן לא מצינו בפוסקים מי שסובר שבפחות מששה מתפללים נחשב לתפילה בציבור ע"י שיש עוד אנשים שנמצאים עמהם, אכן אם מצ ...

קרא עוד

יציאה למקום שאין שם מנין

הרב דוד גולדמן  שאלה: האם מותר לצאת לכתחילה לטיול למקום שאין מנין יהודים וממילא לא יוכל להתפלל בציבור? תשובה: מותר לו לנסוע למקום שלא יהי לו מנין לתפילה כיון שכעת עדיין לא חל עליו אותו חיוב תפילה. נימוקים ומקורות: א) חיוב תפילה בציבור, חיוב גמור הוא. כמובא ברמב"ם (הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ח הלכה א) 'תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, לפיכך צריך אדם לשתף ע ...

קרא עוד
לתחילת הדף