אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "תפילין"

כריכת תפילין על האצבעות

שאלה: מדוע מניחים תפילין דווקא על האצבע האמצעית, ומה הטעם להבדל בין הספרדים לאשכנזים? תשובה: בגמרא מסכת מנחות (לה ע"ב) נאמר "וכמה שיעורייהו [של גרדומי תפילין]? אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש: עד אצבע צרדה. רב כהנא מחוי כפוף. רב אשי מחוי פשוט. רבה קטר להו ופשיט ושדי להו. רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלית להו. מר בריה דרבנא עביד כדידן. וכך הוא פירוש דברי הגמרא לפי פירושו של  רבינו  נתן ב"ר יחיאל מרומי מחבר ספר  הערו ...

קרא עוד

חציצת שערות בתפילין של ראש

שאלה: אחד מבני קהלתינו, נשרו שערותיו במצחו, ואשר על כן גידל שערות צדעיו והעבירם כלפי מצחו, ונתעוררתי לשאול האם יש בכך חציצה לתפילין. תשובה: לכתחילה ודאי שיש להחמיר להסירם למקומם בשעת הנחת התפילין, שלא תהיה חציצה בתפילין, אחר שאין אלו השערות הגדלות במקום הנחת התפילין. וכן הורה מורנו הגאב"ד שליט"א. מקורות ונימוקים: הנה לכאורה בכיו"ב דנו הפוסקים לענין בלורית שהיתה נהוגה בעבר. דהנה במחצית השקל (אורח חיים סימן כ ...

קרא עוד
לתחילת הדף